Göçler, İşgaller, Savaşlar

Göçmen kuşlar vardır her yıl iki mevsim memleket değiştirirler. Tam yıl kalmazlar gittikleri memlekette. Bir memleketleri kışlık diğer memleketleri yazlıktır. Son yaz ve ilkyaz yolculuk zamanı…

İnsanlar da göçer. İnsanlar da memleketten memlekete gider. Lakin insanların göçleri mevsime bağlı değildir, hatta çok kez zorunludur. Bu zorunluklarda ekmek aş için göçer çok insanlar. Savaştan kaçar bazıları. Oysa her insan savaşarak savunmalı memleketini. Art niyetli göçer kimileri. Kukuma kuşları gibi bir başkasının yuvasındadır gözleri… Göç zorunlu. Göç mevsimlik. Göç art niyetli. Muhacir sayılır göçenler, kapısını açanlara ensar derler. Art niyetliyse muhacirler ensarları yerlerinden ederler. Meşhurdur kuyudaki Yusuf’un Firavun sarayına göçü. Hazreti Muhammed’in Medine’ye hicreti… Türkmenler de Anadolu’ya göç etmişlerdir, malum Alparslan Malazgirt Zaferi’nden daha evveli. Truva atı konusu da hileli bir göçtür aslında…

İşgal bir başkasının memleketini elinden almaktır. Kukuma kuşu olmaktır belki de. Çoklarımız işgali savaşla oluyor biliriz. Lakin göçlerle de olur işgaller. Yusuf’un Firavun sarayını ele geçirmesi gibi. Kölemenlerin Memluk Devleti’ni kurmaları gibi… Kısacası muhacir olup sığınmak sığındıktan sonra o memleketi ele geçirmek savaşsız bir işgaldir. Şimdilerde canım memlekete muhacirler geliyor. Üstelik uzak uzak diyarlardan, geçtikleri memlekette durmadan, kadınlarını, çocuklarını bırakarak sözde erkekler.

Bir insan nasıl bırakır da çocuğunu kadınını yavuklusunu koşa koşa gelir diyardan diyara. Memleketinden. Nedir amaç? Bunlar kukuma kuşu olsa dişileri gelirdi, yuvalarımıza yumurta bırakmak için. Bunlar kuyudan çıkan Yusuf olsa bizim memleket de Firavun memleketi değil ki. Üstelik Yusuf birdi bunlar çok Yusuf, bizde kim Firavun kim Züleyha. Medine’deki Yahudiler de değiliz, Hicreti Ebu Bekir ile etmiş Hazreti Muhammed. Sahi bu nasıl muhacirlik? Sahi kimler ensar? Savaş başka diyarlarda.

Bizim memlekete göçler var. Bizim memlekete gelenler ne göçmen kuşları, ne Yusuf, ne Hazreti Muhammed. Bilmediğimiz çözemediğimiz ilahi emirler mi var? Kim veriyor bu ilahi emirleri? Biz Medine, Mısır olduk da haberimiz mi yok? Züleyhalar mı çoğaldı Yusuflar mı?

Muhsin SALMAN, 25.04.2022

Adana Gözcü Gazetesi, 01.05.2022

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun