Adaletsizliğin Kime’si olur mu?

Sonda söyleyeceğimi başta da söyleyeyim!

Ülkem insanının tamamına yakını “Adalet” istemiyor.

İstiyor olsaydık eğer; hepimizin avazımızın çıktığı kadar “Adalet, Adalet, Adalet” haykırması gerekirdi.

Hemen karşı çıkıp:”Adalet istiyoruz ya” diyeceksiniz biliyorum.

“Adalet için çabalıyoruz” diyeceksiniz bunu da biliyorum.

Ama şunu da biliyorum ki, kimse adaletsizlik kendine vurana kadar adalet aramıyor!

Falan yerde kanunlara, hukuka, anayasaya, adalete aykırı bir karar verilmiş, bir icraat yapılmış, bir fiil işlenmiş ise; önce bakıyoruz, acaba adaletsizliğe maruz kalan bizim mahallenin insanı mı? Acaba bizim değerlerimizi savunan, düşüncelerimizi taşıyan, sevdiğimizi seven, doğrularımızı kabullenen biri mi?

Değilse, (belki) hiç duyulmayacak kadar cılız bir sesle tepki gösteriyoruz. Hele ki hiç sevmediğimiz, düşman bellediğimiz kesime yapılıyorsa, ya alkış tutuyoruz ya da hiç ses etmiyoruz.

 

Adaletsizlik bulaşıcıdır!

Adaletsizlik baskındır!

Adaletsizlik güçlüyü, tanrı yapar!

Adaletsizlik, güçsüzü yok eder!

 

Tüm semavi dinlerde, ahlak dinlerinde, hatta genellersek, dini inancın da olmadığı toplumsal normlarda, korunması gereken en önemli temel etken “adalettir”…

 

Bakın şunu net bir şekilde söyleyelim.

Dillendirelim.

Aklımızın, beynimizin bir köşesine değil, her köşesine kazıyalım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir bireyi; TCK’da, yani Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak yazılı bulunan fiiler haricinde, yapmış olduğu hiçbir fiilden ötürü “suç la na maz!”

 

Hukuk bunu gerektirir,

Demokrasi bunu gerektirir.

Bizde geçerli olan; “benim gibi düşünmüyorsan, suçlusun!”

 

Suçlamak da bir yere kadar. Sıkıyor artık. Daha da büyütmeli suçu. Mesela terörist demeli, mesela vatan haini demeli.

 

Eğer bugün adaletsizlik yapanlara, yarın bir başkaları adaletsizlik yapacak olursa; onun da karşısında durabilecek olgunluğa erişir isek eğer, işte o zaman adaleti gerçekten isteyen millet oluruz.

 

Ama maalesef, bugün görünen köy; Ülkem insanının tamamına yakını “Adalet” istemiyor.

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun