Zina

Zina, Arapça bir sözcük olup anlamı şudur: Nikâhsız çiftleşme.
Nikâhsız çiftleşmeden doğan çocuğa Arapça, “Veldi zina” denilmektedir.
Nikâhsız çiftleşmeden doğan çocuğa Farsça, “Piç” denilmektedir.

Osmanlı Devleti, bir din devletiydi.
Osmanlı’nın dini, İslam’dı.
İslam’ın kutsal kitabı Kuran, zinaya şiddetle karşı çıkmakta, onun çok büyük günah olduğunu vurgulamaktadır.

İsra Suresi, 32. Ayet:

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o iğrenç bir iştir ve kötü bir yoldur.”

Değerli Dostlar,

Şimdi bakalım, Osmanlı padişahları Kuran’ın bu konudaki hükmüne uymuşlar mı?

Osmanlı padişahı 2. Murat, Haremindeki Avrupalı Hıristiyan köle Despina ile nikâhsız çiftleşti. Yani zina yaptı.
Bu zinadan doğan çocukları, Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı padişahı oldu.
Arapça söyleyecek olursak, Fatih Sultan Mehmet, “Veledi zinaydı”.
Farsça söyleyecek olursak, Fatih Sultan Mehmet, “Piç”ti.

Osmanlı padişahı 2. Beyazıt, Haremindeki bir Rum köle ile nikâhsız çiftleşti. Yani zina yaptı.
Bu zinadan doğan çocukları, Yavuz Sultan Selim, Osmanlı padişahı oldu.
Arapça söyleyecek olursak, Yavuz Sultan Selim “Veledi zinaydı”.
Farsça söyleyecek olursak, Yavuz Sultan Selim, “Piç”ti.

Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim, Haremindeki Avrupalı Yahudi kızı Helga ile nikâhsız çiftleşti. Yani zina yaptı.
Bu zinadan doğan çocukları, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı tahtına çıktı, padişah oldu.
Arapça söyleyecek olursak, Kanuni Sultan Süleyman “Veledi zinaydı”.
Farsça söyleyecek olursak, Kanuni Sultan Süleyman, “Piç”ti.

Kanuni Sultan Süleyman, Haremindeki Rus köle Roxalana ile nikâhsız çiftleşti. Yani zina yaptı.
Daha sonra adı Hürrem Sultan olarak tarihe geçen Roxalana’nın bu çiftleşmeler sonunda Mehmet, Selim, Beyazıt adında erkek çocukları oldu.
Bu çocukların doğumundan sonra Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan’a nikâh kıydı.
Nikâhsız çiftleşmeden doğan Selim, 2. Selim adıyla Osmanlı tahtına çıktı, padişah oldu.
Arapça söyleyecek olursak, 2. Selim “Veledi zinaydı”.
Farsça söyleyecek olursak, 2. Selim, “Piç”ti.

Değerli Dostlar,

Bu listeyi; Sultan 3. Murat, Sultan 3. Mehmet, Sultan 1. Ahmet, Sultan 2. Osman, Sultan 4. Murat, Sultan 4. Mehmet, Sultan 2. Süleyman, Sultan 2. Ahmet, Sultan 2. Mustafa, Sultan 3. Ahmet hakkında da aynı türden bilgileri vererek uzatabilirim.
Ancak kısa kesiyor ve özetle şunu söylüyorum:
Birkaçı dışında Osmanlı Padişahları, Haremlerindeki Avrupalı Hıristiyan veya Yahudi kölelerle nikâhsız çiftleşmişler, yani zina yapmışlardır. Zina sonucu doğan çocukları da sonradan Osmanlı tahtına çıkıp padişah olmuşlardır.
Yani, birkaçı dışında Osmanlı Padişahları, Arapça söyleyecek olursak “Veledi zina”, Farsça söyleyecek olursak “Piç”tirler.

Değerli Dostlar,

İslam’ın kutsal kitabı Kuran’dan bir Ayet daha okuyalım.

Nur Suresi, 2. Ayet:

“Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Allah’a ve ahret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini konusunda bunlara acıma duygusu sizi yakalamasın. Müminlerden bir grup da bunların cezalarına tanık olsun.”

Kuran’ın bu kesin hükmüne göre Osmanlı padişahları; 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet, 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim başta olmak üzere, birkaçı dışında tümü, sopalıkmış!
Hem de bir grup Müminin önünde yüz sopa yemeleri gerekiyormuş!

Değerli Dostlar,

Tarih; birilerini övüp yüceltmek ya da birilerini yerip aşağılamak için yazılmaz, okunmaz.
Özellikle gençlerimizi Anlı Şanlı Osmanlı palavralarıyla kandırmaya çalışıp Osmanlı padişahlarına “Ecdadımız” diyenler, gerçeklerle yüzleşmek zorundadır.

Yılmaz Dikbaş

One thought on “Zina

  1. Çok taraflı ve saldırganca bir üsluba sahip bir yaklaşım olmuş.
    Öncelikle, Osmanlı bir din devleti gibi görünse de pratikte asla bir din devleti değildi. Mekke’de yaşanan islam’la İstanbul’da yaşananı nasıl eşit değerlendirirsiniz? İstanbul’da ya da diğer Batı Anadolu/Balkan kentlerinde gündüz camiye akşam meyhaneye gitmek çoğu sıradan vatandaş için olağan bir rutindi. Osmanlı’da sosyal hayatı şekillendiren kanunlar Şeriat’tan ziyâde örf olmuştur, işler bir şekilde Şer’î hukuka şeklen uydurulagelmiştir.
    Padişahların nikahsız kadınlarına gelince, bu ilişkiyi zina olarak yorumlamak tam komedi… O döneme bakarsanız, bir erkek maddî gücü oranında köle kadın satın alabilir, bunlardan çocuk sahibi de olabilir. Hele li söz konusu padişahlar ise, hükğmdarın olabildiğince az aile bağı olması devletin bekası açısından olumlu bulunmuş, hatta nikah kıymalarına pek olumlu bakılmamıştır.
    Tarihe taraflı yaklaşılmaz!

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun