Sular zemzem

Zemzem’in gizemi yoktur!

İslam’ı öğrenebileceğimiz yegane kitabımız Kur’an-ı Kerim, aklımızı kullanmamızı emrederken, bu dinin mensupları akıllarından başka her şeyi kullanmak ve kullandırtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yine uzun zamandır internet aleminde dolaşan ve hatta, adı şanı büyük Gazeteler, Tv’lerde geçen Zemzem suyunu aydınlatalım.

Zemzem’in manası nedir?

Zemzem, Arapça bir kelime olup “alçak sesle konuşmak” demektir. Aslında atların çıkardığı alçak sese de zemzem denir. Herhangi bir şeyi muhafaza etmek için de bu tabir kullanılmaktadır. (Lisanul Arab: 12/237)

Kur’an’da Zemzem geçer mi?

En’am 38 …Biz bu Kitap’ta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık….

Yüce kitabımız olan Kur’an-ı Kerim, hiçbir ayetinde “zemzem” diye bir sudan bahis etmez. Kur’an’da adı geçmediği ve tek bir ayette bahsi mevzu edilmediği halde bu kadar kutsanması cidden düşündürücüdür. Zaten bu tür kutsamalar İslam öncesinde ki cahiliye dönemine ait kırıntılardır. İslam dininin yegane kaynağı olan Kur’an bu konuda bize bir emir, tavsiye yahut en küçük nokta ile işaret dahi etmemektedir.
Dolayısı ile Zemzem suyu gizemi, sırrı diye tüm yazılanlar, aslında sonradan İslam dinine atfedilmiş uydurmalardır.

De ki: “Sizi ve kime ulaşırsa kendisiyle uyarmam için bana bu Kur’an vahyedildi.”
6-Enam Suresi 19

Zemzem’in kaynağı cennet mi?

Zemzem suyunun dünyada kaynağı bilinmez, kaynağı aslen cennetten gelmektedir diyerek; Zemzem gizemi, sırları ve saire gibi uydurmalarla insanları adeta kandırıyorlar. Tabir-i Caizse “Allah ile aldatıyorlar”! . Oysa bu suyun kaynağı da belli, nereden ne şekilde geldiği, hangi ana damarlardan beslendiği de bilinmektedir. Mekke’ye 100 km kadar uzaklıkta bulunan Taif kentindeki dağlardan gelen yağmur suları, toprak altında temizlenerek Zemzem kaynağına ulaşır. Bu bağlamda, herhangi bir sır yahut keramet yoktur. Türkiye’nin her köyünde, aşağı yukarı çeşme suları, yakın yahut uzak dağlardan gelir. Bu su kolay tükenmez ve gayet lezzetli olur. Bizim köyün suyu için de yaşlılar “en sağlıklı su” derlerdi. Zemzem cennetten değil, geolojik ve bilimsel verilerle basitçe açıklanabilinen bir sudur.

Cennetten kaynağı yok, yok bilinmeyen bir yerden geliyor gibi uydurmalarla, illa ki insanları keyifleri için kandırmıyorlar. Suudi kralları, bütün bunlardan büyük menfaat kazanıyor.
Hac turistliği devam ettikçe…

Zemzem farklı bir su mu?

İnternet aleminde, büyük gazetelerde ve medyalarda her yıl aşağı yukarı biri çıkar,
“Avrupa’da laboratuvarlarda yapılan araştırmaya göre Zemzem suyu diğer sulara göre çok daha az kükürt taşımaktadır.” diyerek, insanları aldatır. İnternet aleminin altını üstüne getirebilirsiniz, istediğiniz yere sorabilir, istediğiniz kaynakları karıştırabilirsiniz. Hiçbir Avrupa laboratuvarında böyle bir araştırma yoktur. Zaten böyle bir araştırma olsa, bunu söyleyenler kaynağını beraberinde verirlerdi. Yine aynı kişiler “bu su diğer sulara göre çok daha besleyici ve çok daha fazla mineral barındırmaktadır” diyerek, sanki ayrı bir özelliği varmış süsünü yaratmaya çalışmaktadırlar. Oysa Zemzem suyu ile herhangi bir araştırma bulunmadığından bunları bilmemiz mümkün değildir. Suudi krallığı izin verir mi hiç buna…? Buna birde WHO’yu alet ediyorlar ya… WHO raporlarına göre güya dünyanın en içilebilir ve sağlıklı sularından biri olduğu söyleniyormuş.
Dikkatinizi şuraya verin şimdi “Sağlıklı sularından biri”. Yani bizim köyün suyu da zemzem gibi sağlıklı, zemzemin özelliği bu açıdan WHO’ya göre yok.
Zaten dağlardan gelen sular genel olarak en sağlıklı sular olarak bilinir.

Mekke’ye bu kadar yakın mesafedeki Taif‘in görmezlikten gelinmesi, bütün bilimsel gerçeklerin gizlenerek hala “Zemzem’e” gizemler yüklenmesi ve zemzemin kaynağının bilinmediği iddia edilmesi, bilimsel bulgulara ve ilmi gerçeklere ters düşmektedir.

Sonuç: Zemzem içme, Zemzem kutsama ve Zemzeme gizem atfetmek İslam dini ile bağdaşmaz. Benim ALLAH’ım kuyudaki suya hapsedilmekten çok daha yücedir. Onun için herkes aklını başına toplasın, artık şu hurafe kirliliğinden kurtulsun!

Saygılarımla,

Mustafa Çelebi

One thought on “Zemzem’in gizemi yoktur!

  1. 2014 te Mekke’de 2 ay kaldım.İstanbulda uçağa binip havalandık.15 kişi kadar hariç hepsi hacı idi.Hostes bir kitapçık dağıttı.Çeşitli bilgiler vardı.Mekke’de ki sularda anlatılıyor du.2 cins su varmış.Biri Davudiye suyu.Mısırdan ,Kizildeniz’in altından yer altı nehri olarak geliyormuş.Sadece kullanıyorlar mış,evde ve diğer temizlik işlerinde.Öteki de ” Pakistan taraflarından,yer altı nehri olarak gelip Mekke’de yer üstüne çıkıyormuş.Sadece içmek için kullaniyorlarmış.Öyle kutsiyetten falan söz etmiyordu.Zaten objeleri kutsal ilân etmek Putperestliktir.Dönerken herkes 5 er lt.satın alıp getiriyorlardı.Ben almadım.Birde söylenti uydurmuslar ” Başka bir suyun içine 1 damla da damlatılırsa , zemzem in kutsiyeti o suya da geçiyormuş.Mahalleye de dağıtılırsa çok büyük sevabı varmış ! Resmen yapılan tüm akait,ritüel ve ibadetlerin hepsi menfaat için yapılıyor.Oradan Türkçe kuran getirdim. Bir ayet : Dini akait-ritüel ve ibadetler menfaat için yapılmaz.Böyle yapan sapkınlardan sakınıp uzak durunuz.

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun