Soyadı Kanunu

1934 yılında çıkarılan “Soyadı Yasası” ile her Türk’ün öz adından başka bir soyadı taşıması ve bu soyadının, isimden sonra kullanılması kabul edildi. Bu suretle her aile reisi, kurduğu aile birliğini belirtmek üzere ortak bir soyadı taşıyacaktı.

Soyadı Yasası, toplumdaki isim kargaşalığını önlediği gibi, isimlerin başına takılan bir sürü yersiz ve özenti sıfatları da ortadan kaldırdı. Artık her Türk, mensup olduğu aileye ait bir soyadı taşıyor; kız evlât, evlendiği zaman eşinin soyadını alıyordu. Bu yasanın çıkışından sonra, Türk Devrimi’nin yaratıcısı Mustafa Kemal’e de yasa ile “Atatürk” soyadı verildi.

Soyadı Yasası, her çeşit işlemlerde isim kargaşasını önlemesi bakımından toplum yaşantımızda önemli bir devrim oldu. (https://www.atam.gov.tr/duyurular/soyadi-yasasi )

Mustafa diyenler ve ülke kurucusunun ismini telaffuz ederken küçük harf kullananlar var! Kutsal bir hayata yapılabilinecek büyük bir saygısızlıktır. Kimsenin ahbabı değildir, ardından konuşurken herkesin, en azından soy ismini kullanması gerekir.

Dünyada kadınlar genelde erkek kimliklerinde (baba veya erkek eş) bulunan bir soyadlarıyla yaşadı. Bu kadınlara saygısızlıktı!

Bir diğer yanlış husus ise,’….oğlu’ ile biten soy adlarını kadınların kullanması! Bence hiçbir kadın bu şekilde soy isimlerini kabul görmeyip kullanmamalılar!

Bir de kişisel yaşadığım bir sorun var, kimliğimde İslam yazıyor; bu demek oluyor ki kültürüm Arap, sanki Arap bir soydan gibi, iğreniyorum. Ben İslam’a mensup değilim, doğmadan hakkımda kimlik yaratılmış!

Atamı, bu değerli günde minnetle anıyorum!

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun