Şehit

11 Ağustos 2017 Cuma akşamı Trabzon Maçka’da 12 yaşındaki Eren Bülbül, PKK’lı teröristleri erzak çalarken görüp güvenlik güçlerine haber verdi.
Yer gösterme sırasında ağıla pusu kuran teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Eren Bülbül öldürüldü.
Tüm medya ağız birliği yapıp Eren’in şehit olduğunu yazdı, duyurdu.
Gerçekten Eren şehit mi olmuştu?
En ağır acıyı yüreğinde duyan Eren’in annesi isyan etti:

“Benim çocuğum şehit olmak isterdi, ama askerde şehit olmak isterdi, kapı önünde değil!”

Eren’in annesi, oğlunun şehit edilmediğini, yüzde yüz değil binde bin ihmal yüzünden öldürülmüş olduğunu haykırıp sorumluların bulunup hesap sorulmasını istedi.
Eren şehit mi olmuştu?
Yaygın inanca göre şehit olup Cennet’e mi gitmişti?

Değerli Dostlar,

Şehit, Arapça bir sözcüktür.
İslam’ın kutsal kitabı Kuran’da “şehit” sözcüğü birçok kez geçer, ama günümüzdeki yaygın anlamda değildir!
Şehit, Kuran’da bir şeye “şahit olmak” anlamında kullanılmıştır. Türkçede kullanılan “şahitlik etmek” deyimi de buradan gelmektedir.
Günümüzde kullanılan anlamda şehit için Kuran’da “Allah yolunda öldürülenler” denilir.
Öyleyse, Kuran’da “Allah yolunda öldürülenler” için neler denilmiş, onlara bakalım.

Bakara Suresi, 154. Ayet:

“Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Tam aksine, onlar diridirler ama siz farkında olamazsınız.”
Yorum: Allah yolunda öldürülenler, yani şehitler için “cennetlik” oldukları söylenmiyor.

Hac Suresi, 58. Ayet:

“Allah yolunda hicret edip sonra da öldürülen yahut ölenleri, Allah güzel bir rızıkla mutlaka rızıklandıracaktır. Allah, rızık verenlerin elbette ki en hayırlısıdır.”
Yorum: Allah yolunda öldürülen yahut ölenlerin, yani şehitlerin ödüllendirileceği vurgulanıyor, ama doğrudan cennete gidecekleri söylenmiyor.

Muhammed Suresi, 4. Ayet:

“Allah yolunda öldürülenlerin amelleri asla göz ardı edilmeyecektir.”
Yorum: Allah yolunda öldürülenlerin, yani şehitlerin yapmış oldukları işlerin mutlaka değerlendirileceği söylenmekte, ama doğrudan cennete gidecekleri ifade edilmemektedir.

Âli İmran Suresi, 157. ve 158. Ayetler:

“Allah yolunda öldürülür yahut ölürseniz elbette Allah’a götürüleceksiniz.”
Yorum: Bu ayetlerde de şehitler için bir ayrıcalık tanınmamış, cennete gidecekleri söylenmemiştir. Yine Kuran öğretisine göre Kıyamet ve sonrası Mahşer günü tüm insanlar Allah’ın huzuruna çıkarılacaktır. Asıl hesaplaşma o zaman olacak, kimlerin cennete kimlerin cehenneme gideceği o zaman belli olacaktır. Bu nedenle, Allah yolunda öldürülenlerin, yani şehitlerin Allah’a götürülecek olması onlara tanınmış bir ayrıcalık sayılmamalıdır.

Değerli Dostlar,

Şehit olma konusunda dinci yobazlar türlü söylemler uydurmuşlardır.
Örnekler:
“Şehadet Şerbeti, ‘Kevser Şarabı’ gibi bir ab-ı hayattır.”
Yorum: Coca Cola reklamlarını andıran böyle bir ifade Kuran’da yoktur!

“Şehitlik ölümlerin en güzelidir.”
Yorum: Ölümü sevdirmeyi amaçlayan böyle bir ifade Kuran’da yoktur!

Uydurma Hadislerin üstadı olan Buhari, şehitlik konusunda da şu hadisi uydurmuştur:

“Peygamber Efendimiz buyurdular:
Şehitler beştir:
Vebadan ölen,
Karın hastalığından ölen,
Suda boğulan,
Yıkım altında kalıp ölen,
Bir de Allah yolunda ölene şehit denir.”

Değerli Dostlar,

Dinci kara yobazlar, şehitlerin doğrudan cennete gidecekleri masalını uydurmuşlar, hatta bunlardan bazıları daha da ileri giderek, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in şehitleri cennet kapısında karşılayacağı yalanını söylemişlerdir. Bu yalanlarıyla Hz. Muhammed’i cennetin kapısındaki teşrifatçı, bodyguard konumuna düşürmekten hiç utanmamışlardır!

Değerli Dostlar,

Yine İslam’ın kutsal kitabı Kuran’a başvuralım ve bakalım Allah kimlere cenneti vaat etmiş.

Bakara Suresi 25. Ayet:

“İman edip barışa yönelik değerler üretenlere müjdele: Kendileri için altlarından geçen ırmaklar akan cennetler olacaktır.”
Yorum: Şehitlerden söz edilmiyor!

Bakara Suresi, 82. Ayet:

“İman edip barışa yönelik işler yapanlar ise cennet dostudurlar. Onlar orada sürekli kalacaklardır.”
Yorum: Şehitlerden söz edilmiyor!

Âli İmran Suresi, 198. Ayet:

“Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var. Allah katında bir konuk severlilikle sürekli kalıcıdırlar orada. Allah katında ödüller iyiler için hayırlıdır.”
Yorum: Şehitler için de bu tür ödüllerden söz edilmemiş!

Nisa Suresi, 13. Ayet:

“Kim Allah’a ve onun Resulüne itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere, orada sürekli kalıcılar halinde sokar. İşte bu, en büyük başarıdır.”
Yorum: Şehitler bu tanımın içinde özel olarak yer almıyor!

Hıcır Suresi, 45. Ayet:

“Allah’tan korkup korunanlar ise cennetlerde, pınarlar içindedir.”
Yorum: Şehitler için bir ayrıcalıktan söz edilmiyor!

Değerli Dostlar,

Kuran’da cennetten söz eden ayetlerin hiçbirinde şehitlerin doğrudan doğruya cennete gideceğinden söz edilmemiştir!
İşte şu ayetlere de ayrı ayrı bakmanızı öneririm:
Kasas, 83. Ayet; Âli İmran, 15. Ayet; Âli İmran, 198. Ayet; Yunus, 26. Ayet; Hud, 23. Ayet; Meryem, 60–61. Ayetler; Furkan, 75. Ayet; Zümer, 74. Ayet; Mümin, 40. Ayet; Zuhruf, 74. Ayet, Mümin, 40. Ayet; Zuhruf, 68–70. Ayetler; Ahkaf, 13–14. Ayetler; Kaf, 32–35. Ayetler; Zariyat, 15. Ayet; Rahman, 46. Ayet; Hakka, 19–23. Ayetler; Gaşiye, 8–11. Ayetler; İnsan, 8. Ayet; Mutaffifin, 29–36. Ayetler; Araf, 44. Ayet; Araf, 51. Ayet; Saffet, 50–59. Ayetler, Kıyamet, 22–24. Ayetler; Tevbe, 111. Ayet.

Kuran ayetlerinin hiçbirinde şehitlerin doğrudan cennete gideceği ifadesi yoktur!
Kuran’da ‘Allah yolunda öldürülenler’ doğrudan cennetliktir ifadesi yoktur! Övgüler vardır, ama ‘cennetliktirler’ ifadesi yoktur!

Değerli Dostlar,

İslam’da kimlerin şehit sayılacağına, kimlerin cennete gideceğine yalnız ve yalnız Allah karar verir.
Eğer herhangi bir kişi, adı ve makamı ne olursa olsun, birilerini şehit ve cennetlik olarak ilan ederse, Allah’ın yetkilerine “ortak” olmuş sayılır. Daha doğrusu Allah’a ortak olmuş sayılır.
Allah’a ortak olmaya İslam’da “şirk” denilir.
Şirk, İslam’da asla bağışlanmayan bir suçtur.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;
“Eren Bülbül şehittir, cennetliktir” diye ilan ettikten sonra, Eren’in 13 çocuklu annesiyle yaptığı telefon konuşmasında da şöyle demiştir:
“Sen cenneti 13 evladınla teminat altına aldın.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu söylemleriyle Allah’ın yetkilerine “ortak” olmuş, yani İslam’da asla bağışlanmayan “şirk” suçunu işlemiştir.

Değerli Dostlar,

15 yaşındaki çocuğumuz Eren Bülbül; Allah yolunda öldürülmedi, ölmedi, yani şehit edilmedi.
Asker ve sivil sorumlular görevlerini doğru yapmadılar, bundan yararlanan teröristler Eren’i öldürdüler!
Eren büyüyecek, meslek sahibi olacak, bir gün bir güzel kıza sevdalanacak, nişanlanacak, evlenecek, sevişecek, sevişecek, sevişecek, çocukları olacak, onlara güzel bir yaşam verebilmek için çok daha fazla çalışıp üretecek, mutlu olacaktı.
Eren’e yaşamı sevdireceklerine ölümü sevdirdiler, adına da şehitlik dediler, dinci kara yobazlar!
Eren’i henüz 15 yaşındayken yaşamdan kopardılar!
Oysa Eren, ülkemizde yaşanan tüm baskılara, acılara ve yoksulluğa karşın dik duracak, kimseye boyun eğmeden sevgi, dostluk ve barış için savaşım verecek ve günün sonunda, büyük şairimiz Nâzım Hikmet gibi, “Yaşamak güzel şey be kardeşim” diye yazacak, onun bu sözleri sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılacaktı!

Değerli Dostlar,

Allah ile Peygamber ile Kuran ile halkımızı aldatan dinci kara yobazlardan eğer tez zamanda kurtulamazsak, gencecik çocuklarımız gözlerimiz önünde ölüp ölüp gidecekler…

Yılmaz Dikbaş

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun