Peygamberin Okuma Yazma Bilmediği Yalanı

Yaklaşık bin dört yüz yıldır İslam dünyasının sözde âlimleri Hz. Muhammed’in okuma yazma bilmediği yalanını yayıp durdular.
Türkiye’de de altı yüz yıldan fazladır mezhepçi ve tarikatçı dinci yobazlar aynı yalana sarıldılar. Eğitimsiz bırakıldıkları için okuma yazma bilmeyen Anadolu Türk halkına, “Okuma yazma bilmemek önemli değil, hiç tasalanmayın, bakın Hz. Muhammed de okuma yazma bilmiyordu” diyerek uydurdukları türlü hurafelerle, büyülerle, muskalarla, üfürüklerle halkımızın beynini çöplüğe döndürdüler.

Değerli Dostlar,

Hz. Muhammed’in okuma yazma bilmediğinin yalan olduğunu kanıtlamak için önce İslam’ın kutsal kitabı Kuran’a başvuralım.
Kuran’ın ilk suresi, Alak suresinin ilk beş ayetini sırayla, alt alta yazalım:

“Yaradan Rabbinin adıyla oku!”
“İnsanı ilişip yapışan bir sudan (döllenmiş yumurtadan) ve ilgiden yarattı.”
“Oku! Rabbin en büyük cömertliğin sahibidir.”
“O’dur kalemle öğreten.”
“İnsana bilmediğini öğretti.”

Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Kuran’ın ayetleri Hz. Muhammed’e yazılı olarak gelmedi!
Birisinin eline bir kitap ya da yazılı bir metin verirseniz “Oku!” dersiniz.
Hz. Muhammed’e ayetler bir kitap olarak ya da yazılı bir metin olarak verilmediğine göre, ayetlerde geçen “Oku!” buyruğu, bir yazıyı okuma anlamında olamaz.
Yukarıdaki ayetlerde geçen “Oku!” sözcüğü, “Öğren”, “Öğret” anlamında kullanılmıştır. Nitekim Alak suresinin, yukarıda da görüldüğü gibi, dördüncü ve beşinci ayetlerinde, “Öğreten” ve “Öğretti” sözcükleri geçmektedir.
Analarımız babalarımız bizler daha çocukken, “Benim evladım okuyup adam olacak” demezler miydi? Okuyup adam olacak derken, okula gidip öğrenecek demek istemezler miydi?

Peki, İslam dünyasının sözde âlimleri, Alak suresinden Hz. Muhammed’in okuma yazma bilmediği yargısını nasıl çıkarmışlardır?
Buhari’nin hadislerinden çıkarmışlardır.
Hadis, Hz. Muhammed’in söylemiş olduğu iddia edilen sözleridir.
Peki, Buhari kimdir?
İslam dünyasında güvenirlilik bakımından Kuran’dan sonra Buhari gelmektedir.
Hanefi ve Şafi mezhebine bağlı İslam âlimleri, “Buhari’deki hadisler İslam otoritelerince oy birliği ile sağlam kabul edilmiştir” açıklamasını yapmaktadırlar.
İşte, böylesi yüceltilen Buhari, Alak suresiyle ilgili şu hadisi anlatıyor:

“Resulullah, peygamberliği bildirilmeden önce doğru çıkan rüyalar görürdü. Gördüğü rüyalar gündüz aynen çıkardı. Çoğu geceler Hira dağındaki mağarada ibadetle geçirirdi.
Ramazan ayında bir gün Hira dağındaki mağarada ibadet ederken bir kimse (Cebrail) geldi. Elinde ipekten bir örtü vardı. Resulullah efendimiz şöyle buyurmuştur: O kimse bana ‘Oku’ dedi. ‘Ben okuma bilmem’ dedim. Elindeki örtüyü başımın üzerine koydu. Başımı ve yüzümü örttü. Sonra o örtüyü başımın üzerinden kaldırdı ve ‘Oku’ dedi. Ben yine, ‘Okuma bilmem’ dedim. Yine önceki gibi, Alak suresinin ayetlerini okudu. ‘Onda işittiklerim kalbime tamamen yerleşti.’ Bundan sonra ‘oku’ dendiği zaman öğrendiklerini aynen tekrarlamıştır.”

İşte, Buhari bu hadisi ortaya koyarak Hz. Muhammed’in okuryazar olmadığını savunmuştur.

Buhari ve bir diğer ünlü hadisçi Müslim, Hz. Muhammed’in okuma yazma bilmediğini gösteren bir hadis daha yazmışlardır.
Hz. Muhammed anlatıyor:

“Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı ve sonra ‘Oku’ dedi. Ben yine, ‘Okuma bilmem’ dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (döllenmiş yumurtadan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O kalemle öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir.” (Kaynak: Buhari, “Bed’ü’l-vahy-3”; Müslim, “İmân-252”)

Değerli Dostlar,

Burada bir soru sorup devam edeceğiz.
Kuran’ın Alak suresindeki ayetlerinde, “Oku!” buyruğu var. Peki, Hz. Muhammed’in “Ben okuma bilmiyorum” ifadesi var mı? Yok!
Kuran’da, “Okuma bilmiyorum” ifadesi yoktur.
Ünlü hadisçiler Buhari ve Müslüm, Kuran’da olmayan bir ifadeyi varmış gibi göstermişlerdir.

Eğitimsiz bırakılmış Müslüman halkımızı aldatıp kandıran mezhepçi ve tarikatçı dinci yobazlar, Hz. Muhammed’in “ümmi” olduğu, yani okuma yazma bilmediği yalanını yayıp durmaktadırlar.
“Ümmi” Arapça bir sözcük olup kökü “Ümm” dür. Ümm, Arapça anne demektir. Ümmi de, annesinden doğduğu gibi saf ve temiz anlamına gelmektedir.
Dinci yobazlar, Kuran’ın Ankebut suresi 48. ayetinde geçen “Sen bundan önce kitap okumamıştın” söyleminden yola çıkarak, Hz. Muhammed’in okuma yazma bilmediğini kanıtlamaya çalışmışlardır. Oysa sözü geçen ayetteki “kitap” sözcüğü herhangi, sıradan bir kitap değildir. Anlatılmak istenen Tevrat’tır. Hz. Muhammed’in El-kitap yani Tevrat’ı okumamış olduğu vurgulanmıştır. Ümmiler, El-kitap’tan olmayanlar, yani Tevrat’ı bilmeyenlerdir.

Değerli Dostlar,

Hz. Muhammed’in okuma yazma bildiğini tarihi bazı gerçekleri anlatarak kanıtlayalım.

Hz. Muhammed’in babası ölüp yetim kalınca ona dedesi Abdül Muttalip bakmıştı. Dedesi de ölünce, Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talip onun velayetini üstlenmişti. Ebu Talip’in Ali ve Cafer adında kendi oğulları vardı, ancak Muhammed’i onlardan çok sevdiği söylenmektedir. O zaman şu soruyu soralım: Ebu Talip iki oğluna okuma yazma öğretip Hz. Muhammed’e öğretmemiş olabilir mi?

Hz. Muhammed 25 yaşındayken kendisinden 14 yaş büyük olan Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice daha önce iki evlilik geçirmişti.
Hz. Hatice’nin malı, tüm Kureyşlilerin malından da fazlaydı.
Hz. Muhammed onun elemanı olarak büyük miktarda mal taşıyan kervanları Şam’a götürüp büyük ticaretler yaptı.
Hz. Muhammed bu kadar malın alış verişini yaptığına göre, mantıksal olarak onun okuryazar olmadığı düşünülebilir mi? Eğer okuma yazma bilmeseydi Hz. Hatice o büyük servetini ona teslim eder miydi, götür Şam taraflarında sat, der miydi?

Hz. Muhammed Mekke’yi yöneten bir ailenin çocuğuydu ve zekiydi. Peki, nasıl olur da eşlerinden Ömer’in kızı Hafsa, Ebubekir’in kızı Ayşe, Ümmi Seleme, Ümmü Gülsüm, Şifa binti Abdullah Adviye, Mikdat kızı Kerime bile okuryazar da, kendisi okuma yazma öğrenememiş olur?

Değerli Müslüman Dostlar,

Önünüzde iki seçenek bulunmaktadır.
Ya Kuran’ın Alak suresindeki ayetlere inanarak, aklınızı ve mantığınızı kullanarak İslam peygamberi Hz. Muhammed’in okuma yazma bildiğini kabul edeceksiniz;
Ya da Buhari ve Müslim gibi sözde İslam âlimlerinin uydurma hadislerine inanacak ve Hz. Muhammed’in okuma yazma bile bilmeyen eğitimsiz bir kişi olduğunu söyleyerek mezhepçi ve tarikatçı dinci yobazların ekmeğine yağ süreceksiniz!

Seçim sizin!

Yılmaz Dikbaş

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun