Kadını Hakir Gören…

KADINI HAKİR GÖREN ..; Der, kadını hakir gören kimi kendini bilmezler, madrabaz,ukala hadsizler, kadına … 
‘’ – Saçı uzun, aklı kısa … Elinin hamuruyla, er işine karışma ..!
‘’ Bilseler ki böyle iblisler, kendini doğuran ana da,kadın aslında …
Marifet, cinsiyette değil insanlıkla, insan gibi insan olmakta …
İnsan ve kemalli, kadimli olmazsan eğer;
Ne yazar eril yada dişil olman, özünde …
Yoktur farkın, Kabe’ye kitap çeken, eşekten farkın.
Dün de eşektin, bugün de eşek olacan, üstelik hep eşek oğlu eşek kalacan … Kadını dışlayıp, hakir gören,ona her türlü deyyusluğu mubah sayan, zındıklar …
Bilselerdi anaları olmasa, bu dünyaya göz açıp, ayak basamayacaklardı, asla mı asla …
Ondandır, kork nankörle, münafıktan …
Bela gelir hep cahille,cüheladan …
Değildir marifet diplomada, kimi okumuş cahil, ümmiden de olur, fena … Ondandır, İSYANİ’nin demesi …
‘’ – Diploma, cehaleti alır, eşeklik, baki kalır ..! ‘’
Bilinir ve söylenir asırlardır ..
‘’ – Kılavuzu karga olanın, burnu boktan kurtulmaz ..! ‘’
Bu hadsizlikle, kadına dil uzatan, asla mı asla, onmaz ..!
Bir ülke ve bu kainat, asla kadınsız var olmaz ..
İsyanın ,direnişin,hürriyetin destanı asla kadınsız yazılmaz ..!
Aksini düşünüp, bunu öyle sanan ve sayan gerçeğin ışığına, ilmin nuruna ermez.
Hödük gelip, eşek giden beynamazdır, beynamaz …
Böylesinden köyde, kasabada olmaz.
İnsanı arif ,arifi maruf kılan ilim bilim adap edeptir daima …
Kendini bilmezden değil arif ve adam, hiçbir herze olmaz.
Unutmamalı ki, nişadırsız kapla, karaktersiz ucube, kalay tutmaz …
Anası da kadınken, kadına dil uzatan zevzek, insan sayılmaz.
Bir toplumun, ülkenin kadını, eğitimsiz ve cahilse, geleceği olmaz …
Evladı, insan yapan ananın, tadına doyum olmaz …
Tatsız-tuzsuz, yavan aştan, yemek olmaz..
İnsanlığını bilmeyen eril de dişil de olsa, işe yaramaz …
Bal yapmayan arıdan farkı olmaz.
Aklını bozmuş belden aşağıyla …
Gözünü dikmiş kadının uçkuruyla, apış arasına …
Namusu sıkıştırmış, bacak arasına ..
Akılla, vicdanı yok saymışlıkla …
Hayatı sığıştırmışsa, Vicdanla,Cüzdan arasına ..
Ne denir böylesi utanmaz-arlanmaz, yüz karasına?
Ondandır der, İSYANİ ..;
Evlat yetiştiren, cümle atalara …
” – Erkek gibi kız değil .. Kız gibi, duyarlı erkek yetiştirin, daima … Anasına,bacasına yoksa saygısı …
İnsan,ülke onur değilse o, cühela haydut’un kaygısı …
Başa sultan, dağa eşkıya olsa ne yazar ..?
Başa sultan, dağa eşkıya olsa ne yazar ..?
Unutmamalı ki ..
Eceli gelen köpek, cami duvarına işer …
Al bağlayıp, yatmayın eril doğurduk diye …
Eril, insan değil ise … Tıpkı, ürmeyi bilmedik it gibi, sürüye getirir kurt … Ürmeyi bilmedik it gibi, sürüye getirir kurt …”
Hakikati der acıda olsa İSYANİ, ağır ve ar gelse de sözleri …
Dost dili susturulamaz yüreğiyle yazar, söyler hep gerçeği …
Marifet erillikte değildir, ehillikle insanlık tadır …
İnsan değilse yetişen soyunuz, kıran da telef olur, soyunuz-sopunuz … Cahillik ve nifakta ömür tüketirse, erilliğiyle övündüğünüz soyunuz,
Kökünüze kibrit suyunu döker sonunda o, çok övdüğünüz…
Yele-kuza , yere-göğe sığdırmadığınız, biriciğim dediğiniz, oğlunuz …
Sözü meclisten içeridir İSYANİ’nin, her sözü …
Kelamıyla çıkarır, oyar, kem bakan gözü …
Gocunan kimse, alınsın üstüne dediği sözü …
Kem sözle, cibilliyetsizlik, yakışır sahibine …
Düşünce, İSYANİ’nin diline …
İflah olmaz o zerul ömrüyle, taş kafası …
Değil merhem, miski amber de sürse yarasıyla, başına …
Biline ki … Gelmedik kalmaz, öylesi kadını hakir gören …
Hadsiz, kademsiz, onursuz, uğursuz dangalağın başına …
Kadını hakir gören hadsiz, kademsiz,onursuz ,uğursuz dangalağın başına.. Mualla SEZGÖR YASSIBAŞ / İSYANİ.

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun