İş Bankası İçin Aydın Yazarlarımızın Dikkate Değer Uyarıları

İş Bankası: Atatürk’e ne zaman saldırılır? – Emre Kongar

Önce başlıktaki soruya yanıt arayalım:

İktidar, “İki ayyaş” gibi söylemler veya eylemlerle, Atatürk’e, onun mirasına, Çağdaş ve Laik Cumhuriyet’e, ne zaman açıkça saldırıyor diye baktığımızda tek bir yanıtla karşılaşıyoruz:

İşler sarpa sardığında!

***

Peki o  zaman ikinci soru:

“İşlerin sarpa sardığı” ne zaman fark ediliyor; geniş kitleler tarafından ne zaman görülüyor…

Yani iktidar ne zaman paniğe kapılıyor?

1) İç ve dış politikadaki yanlışların birikimi şehit cenazelerini artırdığında.

2) Yağmacı, hazır yiyici, borca dayalı ekonomik politikaların sonucu olarak hazine boşaldığında, işsizlik arttığında, enflasyon yükseldiğinde, ekonomi duvara tosladığında ve insanlar geçinememeye başladığında.

3) Haksızlık ve hukuksuzluklar ayyuka çıktığında ve geniş kitleleri etkilediğinde.

4) İktidarın oy tabanı zayıfladığında ve “Gidiş Çanları” çalmaya başladığında.

***

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İş Bankası hisselerine el koyma hareketi yeniden gündeme getirildiğinde bakın neler oluyor:

1) Atatürk’ün hatırasına saygısızlık yapmanın yanında hukuksal olarak özel vasiyeti de yok sayılıyor ve Atatürkçüler arasında büyük bir infial başlıyor.

2) İş Bankası en büyük özel banka olduğu için, Türkiye’deki tüm bankacılık sistemi için bir tehdit algısı yaratılıyor ve bankacılık sistemi tehlikeye atılıyor.

4) Tüm mali ve ekonomik piyasalar olumsuz etkileniyor.

5) Suriye’deki haksız savaşta verilen şehitlerin yarattığı isyan unutturulmaya çalışılıyor.

6) KHK’lıların sorunları, hem ekonomik hem de siyasal kayyım atamaları, öteki haksızlık ve adaletsizliklerle birlikte, olağanlaştırılmak isteniyor.

7) İnsanların ekonomik sıkıntıları, işsizlik  ve geçim derdi gündemden düşürülmek isteniyor.

8) Tüketilmiş olan kamu fonlarına, yeni kaynaklar bulunmaya çalışılıyor.

9) Giderayak, hem “Ben daha buradayım” mesajı verilmek ve hem de baskı ve yağma artırılmak isteniyor.

***

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 5 Eylül 1938’de Dolmabahçe’de vasiyetini yazdı 6 Ekim 1938’de İstanbul 6. Noteri İsmail Kunter’e verdi.

Vasiyet, 28 Kasım 1938’de Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Hâkimliği’nde açıldı.

Bu vasiyetinde Atatürk:

“Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleri ile Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi, Halk Partisi’ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum…

Nakit ve hisse senetleri şimdiki gibi İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır” diyordu.

Atatürk’ün vasiyetine göre; İş Bankası’ndaki yüzde 28’lik hisselerinin geliri, 6 manevi kızına “yaşadıkları sürece” miktarları belirtilen aylıklar verildikten sonra, TTK ve TDK arasında paylaştırılacaktı.

Vasiyete göre CHP’ye herhangi bir gelir kalmıyordu; parti sadece Atatürk’ün hisselerinin yönetiminden sorumluydu; bu sorumluluğunu, yönetim kuruluna soktuğu üyelerle yürütüyordu.

***

Atatürk’ün vasiyetine karşı ilk hareket 1950’deki “Karşıdevrim” atılımında yaşandı:

Adnan Menderes/DP iktidarı, Atatürk’ün tüm varlıklarını, 14 Aralık 1953 tarihli ve 6195 sayılı kanunla Hazine’ye devretti.

Ama Anayasa Mahkemesi, on yıl sonra, 11 Ekim 1963 tarihli bir kararla bunun, “Atatürk’un vasiyetinin iptali” anlamına geldigˆini belirterek bu varlıkları CHP’ye iade etti.

***

İkinci hareket “Karşıdevrimi” kurumlaştıran 12 Eylül askeri Darbesiyle yaşandı:

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi tüm siyasal partileri ve onlarla birlikte CHP’yi de kapatınca İş Bankası’ndaki Atatürk hisselerinin yönetimi Hazine’ye geçti.

Böylece ikinci defa Atatürk’ün vasiyeti iptal edilmiş oldu.

Ayrıca vasiyet bir kez daha çok ciddi biçimde ihlal edildi ve TTK ve TDK, özerklikleri kaldırılarak 1982 Anayasası’nın 134. maddesi ile kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kapsamına alındı.

Siyasal partilerin açılmasına izin verilince 9 Eylül 1992’de CHP de açıldı.

Böylece İş Bankası’ndaki Atatürk hisselerinin yönetimi yeniden CHP’ye geçti.

(Ama 82 Anayasası ile kaldırılan TTK ve TDK’nın özerkliği hâlâ gasp edilmiş durumda.)

***

Siyasal yapımızı değiştirdiler…

Nüfus yapımızı değiştirdiler…

Coğrafi yapımızı değiştirmek için kanal açmaya çalışıyorlar…

Şimdi, zaten yozlaştırdıkları ekonomik yapımızı iyice değiştirmeye çalışıyorlar…

En çok kendileri zarar görecek!

Kaynak;http://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/emre-kongar/is-bankasi-ataturke-ne-zaman-saldirilir-1720659

Atatürk’ün Vasiyeti ve İş Bankası’ndaki CHP Hisseleri – Sinan Meydan

Atatürk’ün 5 Eylül 1938 tarihli vasiyetine dayanan İş Bankası’ndaki CHP hisselerini Hazine’ye devretmek “Atatürk’ün vasiyetini iptal etmek” anlamına gelir. 11 Ekim 1963 tarihli ve 963/124 sayılı Anayasa Mahkemesi kararına göre “Atatürk’ün vasiyetini iptal etmek” mülkiyet haklarına, miras hukukuna ve anayasaya aykırıdır

Geçtiğimiz hafta, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışması alevlendiği sırada, birden bire, 2018’de ve 2019’da AKP’li Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği “İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri” konusu yeniden ısıtılıp gündeme getirildi.

Bu vesileyle bugün, İş Bankası’nın kuruluşu, Atatürk’ün vasiyeti ve İş Bankası’ndaki CHP hisseleri konusundaki belli başlı 13 soruya cevap vereceğim.

1 – ATATÜRK, İŞ BANKASI’NI HANGİ PARAYLA KURDU?

Milli Mücadele’de “Hint Hilafet Komitesi”, Hint Müslümanlarından yardım toplayıp Türkiye’ye gönderdi. Atatürk, Milli Mücadele sonrasında bu paradan elinde kalanın bir kısmıyla İş Bankası’nı kurdu.

2 – HİNDİSTAN’DAN MİLLİ MÜCADELE’YE NE KADAR PARA GELDİ?

Hint Hilafet Komitesi, Milli Mücadele sırasında Türkiye’ye 14 seferde toplam 675 bin 494 Türk lirası gönderdi.

3 – HİNT HİLAFET KOMİTESİ PARAYI OSMANLI HALİFESİNE Mİ GÖNDERDİ?

Hayır! Hint Hilafet Komitesi parayı doğrudan Atatürk’ün şahsi hesabına Ankara’ya gönderdi. Atatürk bu parayı Osmanlı Bankası’nın Ankara şubesine yatırdı.

4 – ATATÜRK, HİNDİSTAN’DAN GELEN BU PARAYI NASIL KULLANDI?

Hint Müslümanları gönderdikleri paranın –nasıl kullanılacağı konusunda hiçbir şart koşmadan– Türkiye’nin bağımsızlığı için göndermişlerdi. Atatürk, bu paranın her kuruşunu Türkiye’nin bağımsızlığı için kullandı. Şöyle ki, paranın 500 bin lirasını, Milli Mücadele’de savaş giderlerinin karşılanması için Milli Savunma Bakanlığı’na verdi. 110 bin lirasını, Yunan ordusunun yenilip kaçarken yakıp yıktığı şehirlerdeki aç insanlara dağıttı. Böylece Milli Mücadele sonrasında Atatürk’ün elinde sadece 65 bin 494 lira kaldı. Ancak savaştan sonra Bakanlar Kurulu, Atatürk’ün savaş giderlerinin karşılanması için Milli Savunma Bakanlığı’na verdiği 500 bin liranın 380 bin lirasını Atatürk’e geri verdi. Böylece Milli Mücadele sonrasında Atatürk’ün elinde (380 bin+65 bin 494 = 445 bin 494 lira) kaldı.

5 – ATATÜRK MİLLİ MÜCADELE SONRASINDA ELİNDE KALAN PARAYI NE YAPTI?

1924’te halifelik kaldırıldı. Hint Hilafet Komitesi, halifeliğin kaldırılmasına tepki duyarak gönderdiği parayı Atatürk’ten geri isteyebilirdi. Bu nedenle Atatürk, geri istenme ihtimaline karşı parayı bir süre daha Osmanlı Bankası’nda tuttu. Hint Hilafet Komitesi parayı geri istemeyince Atatürk, elinde kalan parayı Türkiye’nin bağımsızlığı için nasıl kullanacağını düşünmeye başladı.

Atatürk, 445 bin lirayı şöyle kullandı:

120 bin liraya, tarım ve hayvancılığı geliştirmek için örnek çiftlikler kurdu.

65 bin liraya İş Bankası’ndan Maden TAŞ hisseleri satın aldı.

250 bin liraya da İş Bankası’nı kurdu.

Atatürk, Hindistan Müslümanlarının gönderdiği paranın tek kuruşunu bile şahsı için harcamadı. Hasan Rıza Soyak’ın da ifade ettiği gibi örnek çiftliklerin ürünlerini bile kendi parasıyla satın aldı.

Atatürk, Hint Müslümanlarının gönderdiği parayla yaptığı bu yatırımları tamamen “milletin malı” olarak gördüğü için 12 Haziran 1933’te 2307 Sayılı özel bir kanun çıkarttırdı. Bu kanuna göre Medeni Kanun gereği yakınlarına kalması gereken “mahfuz hisse” dâhil, üzerinde görünen tüm bu mal varlığını, son kuruşuna kadar millete bağışlamanın yolunu açtı.

Nitekim örnek çiftlikleri, içindeki tüm varlıklarıyla birlikte 12 Haziran 1937 tarihli bir vasiyet mektubuyla millete bıraktı. İş Bankası hisselerini ise 5 Eylül 1938 tarihli bir vasiyet mektubuyla yıllık gelirleri TTK ve TDK‘ya verilmek üzere CHP‘ye bıraktı.

6 – ATATÜRK’ÜN CİHAT PARASIYLA BANKA KURMASI DOĞRU MUYDU?

Daha önce de ifade ettiğim gibi Hint Müslümanları, gönderdikleri parayı –hiçbir şart koşmadan– Türkiye’nin bağımsızlığı için göndermişlerdi.

Atatürk, bu parayı son kuruşuna kadar Türkiye’nin bağımsızlığı için kullandı. Milli Mücadele’de “siyasi bağımsızlık”, Milli Mücadele sonrasında ise “ekonomik bağımsızlık” için harcadı. Milli Mücadele sonrasında elinde kalan parayı Hint Hilafet Komitesi geri isteseydi, parayı geri verecekti. Ancak parayı isteyen olmadı. Bunun üzerine Atatürk elinde kalan parayı tamamen milli çıkarlara uygun olarak kullandı. Ülkenin kalkınması için örnek çiftlikler inşa etti ve İş Bankası‘nı kurdu.

7 – ATATÜRK ÖLÜRKEN BANKA HESAPLARINDA NE KADAR PARASI VARDI?

Atatürk, 10 Kasım 1938’de öldüğünde İş Bankası 2 numaralı hesabında 1.446.872 lira 3 kuruş ile 114.891 adet hisse senedi vardı. (Hindistan’dan gelen paradan kalan, örnek çiftliklerin gelirleri ve Abbas Hilmi Paşa’nın CHP’ye bağışladığı 900 bin lira) İşte Atatürk’ün milletin parası olarak görüp vasiyetinde CHP’nin yönetimine ve denetimine bıraktığı para buydu. Atatürk ölürken emekli hesabında 19.566 lira 80 kuruş, 4 numaralı şahsi hesabında ise 53.453 lira 18 kuruş olmak üzere toplam 73.019 lira 98 kuruşu vardı.
Atatürk’ün tüm şahsi mal varlığı buydu: 73.019 lira 98 kuruş!

8 – ATATÜRK VASİYETİNİ NE ZAMAN HAZIRLADI, KİME TESLİM ETTİ?

Atatürk, 5 Eylül 1938’de Dolmabahçe’de vasiyetine son şeklini verdi. El yazısıyla hazırladığı vasiyetini 6 Ekim 1938’de İstanbul 6. Noteri İsmail Kunter’e teslim etti. Atatürk’ün vasiyeti, 28 Kasım 1938’de Ankara 3. Sulh Hakimliği’nde açıldı.

9 – ATATÜRK VASİYETİNDE KİMLERE NE BIRAKTI?

Atatürk, tüm mal varlığını -belli şartlarla- CHP’ye bırakıyor. Nakit ve hisse senetlerinin “İş Bankası tarafından nemalandırılmasını” istiyor. Her yıl nemadan elde edilecek gelirin TTK ve TDK‘ya paylaştırılmasını istiyor. Her yıl nemadan, “yaşadıkları sürece” kız kardeşi Makbule’ye ayda 1000, manevi kızlarından Afet‘e 800, Sabiha Gökçen‘e 600, Ülkü‘ye 200 lira, Rukiye ve Nebile‘ye o zamanki gibi 100’er lira verilmesini istiyor. Sabiha Gökçen‘e ayrıca bir ev alabilecek para verilmesini istiyor. Makbule yaşadığı müddetçe “Çankaya’da oturduğu evin emrine kalmasını” istiyor. İsmet İnönü’nün çocuklarına da yüksek tahsillerini tamamlamaları için gerekli yardımın yapılmasını istiyor. (İnönü bu yardıma ihtiyaç duymamıştır.)

10 – ATATÜRK, İŞ BANKASI’NDAKİ HİSSELERİNİ KİME BIRAKTI? BU HİSSELER HAZİNE’YE DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Atatürk vasiyetine şöyle başlıyor: “Malik olduğum, bütün nukut (nakitler) ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum.” Dolayısıyla Atatürk, yoruma ve şüpheye yer bırakmayacak biçimde İş Bankası’ndaki hisselerini -belli şartlarla- CHP‘ye bırakıyor. Atatürk, vasiyetinin 1. maddesinde aynen şöyle diyor: “Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.” Yine yoruma ve şüpheye yer bırakmayacak biçimde Atatürk, CHP’ye bıraktığı hisselerinin -daha önceden olduğu gibi, bundan sonra da- İş Bankası tarafından nemalandırılmasını istiyor. Dolayısıyla Atatürk’ün vasiyetinde CHP’ye bıraktığı ve İş Bankası’nda nemalandırılmasını istediği hisselerinin CHP’den ve İş Bankası’ndan alınıp Hazine’ye devredilmesi açık bir “hukuksuzluk” olur. Böyle bir girişim “Atatürk’ün vasiyetinin iptal edilmesi” anlamına gelir ki, bu durum hem “miras hukukuna” aykırı olur, hem de Atatürk’ün maddi ve manevi mirasına yönelik büyük bir saygısızlık olur.

11 – CHP, İŞ BANKASI’NDAKİ HİSSELERDEN BİR GELİR ELDE EDİYOR MU?

Atatürk, vasiyetinin 6. maddesinde şöyle diyor: “Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.” Yani İş Bankası’ndaki Atatürk hisselerinin yıllık geliri yarı yarıya TTK ve TDK‘ya veriliyor. CHP, bu nemadan herhangi bir maddi gelir elde etmiyor. Vasiyet gereği CHP, yüzde 28.09 oranındaki Atatürk hissesi nedeniyle İş Bankası yönetim kurullarına 3-4 üye sokabiliyor.

12 – GEÇMİŞTE İŞ BANKASI’NDAKİ CHP HİSSELERİNİ HAZİNE’YE DEVRETMEK İSTEYENLER OLDU MU?

Evet! 1950’de Demokrat Parti (DP) iktidara gelir gelmez, İş Bankası’ndaki CHP hisselerini Hazine’ye devretmek için çalışmaya başladı. DP, bunun için Atatürk’ün vasiyetini tartışmaya açtı. DP, 14 Aralık 1953 tarihli 6195 Sayılı bir kanunla CHP’nin -Atatürk’ün vasiyetiyle CHP’ye bıraktığı tüm varlıklar dâhil- menkul, gayrimenkul tüm mal varlığını Hazine’ye devretti. Böylece Atatürk’ün vasiyeti iptal edilmiş oldu.

Bunun üzerine CHP, “Vasiyetin iptalinin iptali” isteği ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, 11 Ekim 1963 tarihli ve 963/124 sayılı kararıyla Atatürk’ün vasiyetini iptal eden 14 Aralık 1953 tarihli 6195 sayılı kanunu iptal etti.

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında şöyle diyordu: “(CHP’nin) Atatürk’ten vasiyet yoluyla iktisap ettiği bütün malları, para, hak ve alacakları hiçbir ayrım yapmaksızın ve bedelini peşin ödemeksizin toptan Hazine’ye geçirtmekle mülkiyet hakkını tamamıyla yok eden bir durum yaratılmış ve Atatürk’ün vasiyeti iptal edilmiştir. Vasiyet de mülkiyet ve miras haklarının tabi sonucu olmak itibarıyla bu hal anayasanın 36. ve 11 maddelerine açıkça aykırılık teşkil eder.”

1963’te Anayasa Mahkemesi, CHP’nin tüm mallarını CHP’ye iade etti. Bunun üzerine, İş Bankası’ndaki Atatürk hisselerinin temsili de yeniden CHP’ye verildi.

13 – KENAN EVREN’İN DE CHP HİSSELERİNİ HAZİNE’YE DEVRETTİĞİ DOĞRU MU?

Doğru! 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 16 Ekim 1981’de çıkarılan 2533 sayılı bir kanunla tüm partiler gibi CHP de kapatıldı. Bu sırada İş Bankası’ndaki Atatürk hisseleri de Hazine’ye devredildi. Böylece ikinci kez Atatürk’ün vasiyeti iptal edildi. 1992’de siyasi partilerin açılmasına izin verilince CHP de açıldı. İş Bankası’ndaki Atatürk hisselerinin yönetimi de yeniden CHP’ye verildi.

Sözün özü şu ki; Atatürk, 5 Eylül 1938’de, el yazısıyla hazırladığı vasiyetiyle İş Bankası’ndaki hisselerini, belli şartlarla, CHP’ye bıraktı. Nakit ve hisse senetlerinin İş Bankası’nda nemalandırılmasını ve bu nemadan elde edilen gelirin de her yıl yarı yarıya TTK ve TDK‘ya ödenmesini istedi. Bu nedenle İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devredilmesi “hukuken” mümkün değildir. Böyle bir devir, “Atatürk’ün vasiyetinin iptali” anlamına gelir. 11 Ekim 1963 tarihli, 963/124 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı, Atatürk’ün vasiyetinin iptalinin “anayasaya aykırı olduğunu” tescilleyen “emsal bir karar” olarak elimizdedir.

Kaynak; https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/sinan-meydan/ataturkun-vasiyeti-ve-is-bankasindaki-chp-hisseleri-5628895/?utm_source=gazeteoku&utm_medium=referral

Atatürk’ün bari vasiyetini koruyalım. Bari ömrünü bize adayan Başkomutanımızın bize bıraktığı mirasa sahip çıkalım. Tüm şehitlerimizin ve Atatürk’ün ruhu şad olsun. En yüce saygı, sevgi ve hasretle anıyorum.

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun