Hitler’e Biat-İtaat Yemini

Sizlere, Nazi Almanya’sının yargıçlarını anlatacağım.
Ama önce bazı tarihi olayları kısaca anımsatmam, bazı temel bilgileri vermem gerekiyor.
İkinci Dünya Savaşı yaklaşık altı yıl sürdü. Bu süreçte çoğunluğu sivil 60 milyon insan öldü. Nazi Almanları tarafından yaklaşık 6 milyon Yahudi, bir milyon Çingene ve zihinsel-bedensel yüz binlerce engelli türlü biçimlerde öldürüldü.
Savaş sonrasında, 1945-1946 sürecinde, yenilen Nazi Almanyası’sının Nürnberg kentinde mahkeme kuruldu, savaş suçluları yargılandı.
İlk mahkemede toplam 24 yüksek rütbeli Nazı subayı ve devlet yöneticisi yargılandı. Sonuçta bulardan 12’si idam edildi, 3’üne ömür boyu hapis, 4’üne çeşitli hapis cezaları verildi, 3’ü beraat etti.
Nürnberg’deki ikinci mahkemede Nazi Almanya’sının ünlü yargıçları yargılandı.
İşte, benim de sizlere anlatacağım bu yargıçlardır.
Değerli Dostlar,
Nazi döneminin yargıçları göreve başlamadan önce, toplu halde, Adolf Hitler’e bağlılık yemini etmişlerdi.
Almanca “Führereid”, İngilizce “Führer Oath” denilen bu biat-itaat yemini şöyleydi:
“Tanrı’ya yemin ederim ki;
Alman İmparatorluğu’nun ve halkının lideri Adolf Hitler’e biat-itaat edeceğim ve sadık kalacağım. Yasalara uyacağım ve resmi görevlerimi bilinçli olarak yerine getireceğim.
Tanrı yardımcım olsun.”
Adolf Hitler’e biat-itaat yeminine ilk karşı çıkanlar, kilise görevlileri oldu. Bu yeminle, Adolf Hitler kendisini Tanrı’nın ve Kilise’nin üstüne çıkardığı iddiasında bulundular. Karşı çıkanların önderleri, kafaları kesilerek idam edildi.
Yemini etmeyi reddeden bir savcı istifaya zorlandı.
Kendilerini Vicdani Retçi olarak tanımlayanlar da idam edildi.

Değerli Dostlar,
Nürnberg mahkemesinin duruşmalarında, sanık yargıçlara sordu:
“Milyonlarca Yahudi’nin ve Çingene’nin yargılanmadan toplama kampların gönderildiklerini ve orada türlü yöntemlerle öldürüldüklerini biliyordunuz. Suçsuz insanların öldürülmesine neden göz yumdunuz? Neden hukukun kurallarına uymadınız?”
Sanık yargıçların tümü aynı savunmayı yaptılar:
“Bize verilen emirleri yerine getirdik! Adolf Hitler’e biat-itaat, bağlılık yemini etmiştik. Bu yeminden dönemezdik!”

Değerli Dostlar,
Adaleti, hukuku hiçe sayarak Adolf Hitler’e biat-itaat edip bağlı kalan yargıçlar sıradan kişiler değildi. Tümü çok iyi eğitim görmüş, yetenekli, deneyimli kişilerdi. Bazılarının tüm Avrupa’da saygınlığı vardı.
Adaleti, hukuku çiğneyerek Adolf Hitler’e kayıtsız şartsız biat-itaat eden Alman yargıçlar yüksek Alman kültürüyle yetişmiş kişilerdi.
Peki, neydi bu yüksek Alman kültürü?
Batı Felsefesi’nin yani Batı Kültürü’nün temel direklerinden birini Alman kültürü oluşturmaktaydı.
Bir ulusun kültürünü; o ulusun felsefecileri, bilim insanları, yazarları, şairleri, tiyatrocuları, müzisyenleri, ressamları, heykelcileri kurarlar.
Çok kısa özet olarak, bakın Alman kültürünü kimler kurmuş:
Felsefeciler:
G.W. Leibniz, İmmanuel Kant, G.W. Friedrich Hegel, Arthur Schopenhaver, Christian Wolf, Karl Marx, Max Weber.
Bilim İnsanları
Albert Einstein, Wilhelm Rontgen, Werner Heisenberg, Wernher von Braun, Max Planck, Daniel G. Fahrenheir, Carl Gauss, Georg Ohm, Gustav Hertz, Adolf von Baeyer, Emil Fisher, Robert Bunsen, Fritz Haber, Gerhard Erbi, Eduard Buchner.
Yazarlar-Şairler
J.W. von Goethe, Friedric Nietzche, Franz Kafka, Stefan Zweig, Herman Hesse, Thomas Mann, R.M. Rilke, Bertolt Brecht, Günter Grass, Heinrich Böll.
Müzisyenler
Ludwig von Beethoven, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssonn, Johannes Brahms, Robert Schuman, Handel, Franz Liszt.
Ressamlar
Max Ernst, Albrecht Dürer, Casper David Friedrich, Louis Douzetle, Carl Werner.

Değerli Dostlar,
Nasıl olmuş da böylesine zengin Alman kültürü içinde yetişmiş yargıçlar sonradan tutup TEK ADAMA biat-itaat yeminiyle ölünceye kadar bağlı kalmışlar? Nasıl olmuş da bu yemine bağlı kalarak adalet ve hukuku çiğneyip milyonlarca masum insanı ölüme göndermişler?
Üzerinde düşünmemiz gerekmiyor mu?

Değerli Dostlar,
Tanrı korusun, bizim de gelecekte başımıza bir faşist lider gelirse, bizim yargıçlarımız da o faşist lidere biat-itaat yemini edip bağlı kalırlar mı?

Yılmaz Dikbaş, 12 Mayıs 2020, Salı, 0532 233 31 52

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun