Paraoburlar

Hayvanlar beslendikleri besinlerin türüne göre üç grupta toplanır:
Otoburlar, Etoburlar, Hem Otobur Hem Etoburlar.

OTOBURLAR:
Bitkisel besinlerle beslenen hayvanlardır.
Örnek: At, eşek, inek. öküz, koyun, keçi, geyik, deve, fil, zürafa.

ETOBURLAR:
Sadece etle beslenen hayvanlardır.
Örnek: Aslan, kaplan, kurt, tilki, sansar, çakal, kartal, timsah, akbaba.

HEM ETOBUR HEM DE OTOBUR OLANLAR:
Hem bitkileri hem de başka hayvanları yiyerek beslenen hayvanlardır.
Örnek: İnsan, ayı, domuz, hindi, karga, ev faresi.

Değerli Dostlar,
Yukarıdaki gruplara ek olarak yeni bir insan türü 16. yüzyılda uç verdi, 19. yüzyılda yeşerdi.
Bu yeni insan türünün besini sadece PARA’dır.

PARAOBURLAR, sadece PARA yerler. Ne kadar PARA yerlerse yesinler, hiç doymazlar, sürekli PARA peşinde koşarlar.
Bu yeni insan türüne genelde KAPİTALİST adı verilmiştir. Ancak ben, bu insan türüne çok daha uyan, PARAOBURLAR adını veriyorum.

Değerli Dostlar,
Bu yazımda sizlere PARAOBURLARINI anlatmaya başlayacağım.
Belki de bugüne kadar duymadığınız bilgiler vereceğim.

Paraoburlar, 20. yüzyılda örgütlenip kurumsallaştılar ve dünyanın dört bir yanına yayıldılar, yani küreselleştiler.
Paraoburlar, 21. yüzyılda, yani günümüzde, dünyanın çok büyük bölümünü yönetenler konumuna gelmişlerdir.

KİMDİR BU PARAOBURLAR?

En önde giden Paraoburların büyük çoğunluğu ABD’nin en ünlü üniversitelerinde eğitim görmüş, birkaç yabancı dil bilen, deneyimli, zeki ve çok kurnaz kişilerdir.

İçinde eski ve yeni devlet başkanları, başbakanlar, bakanlar, senatörler, milletvekilleri, asker ve sivil yüksek bürokratlar ve yargıçların bulunduğu, birkaç ülkeyi kapsayan bir İLETİŞİM AĞI kurmuşlardır.

Paraoburların hayatta tek bir amaçları, tek bir hedefleri vardır: PARA kazanmak! Çok PARA kazanmak! Her yerde, her zaman, her koşulda PARA kazanmak!

Peki, tasarladıkları bu çok PARAYI nasıl kazanacaklar?
Paraoburlar üretimle, ticaretle ya da topluma hizmetle para kazanmayı ASLA DÜŞÜNMEMİŞLERDİR!
Şaşırtıcı değil mi?

Bir şey üretmeyecekler, ticaretle uğraşmayacaklar, doktor, avukat olmayacaklar, ama çok PARA kazanacaklar?
Nasıl olacak bu?

Bunu, şöyle başardılar;
Paraoburlar, eşi benzeri görülmemiş bir şirket türü icat ettiler, bu şirkete FİNANSMAN ŞİRKETİ adını verdiler.
Finansman Şirketlerini diğer şirket türlerinden ayıran en başta gelen özelliği şudur: Finansman Şirketleri, sermaye şirketleri değildir!

Bir Finansman Şirketi kuran kişinin kendi sermayesi, yani kendi PARASI yoktur!
Çok şaşırtıcı değil mi?

Parası olmayan bir kişi, sermaye gerektirmeyen bir şirket kuracak ve ÇOK PARA KAZANACAK!
İşte, burada Paraoburların zekası, kurnazlığı ortaya çıkmaktadır.

İngilizlerin bir deyimi vardır. “Cunning as a Jew”, yani “Yahudi gibi kurnaz”. Bu deyim, Paraoburlarını çok iyi tarif etmektedir.

FİNANSMAN ŞİRKETİ NEDİR?

Paraoburların icat ettiği Finansman Şirketinde temel ilke, BAŞKALARININ PARASIYLA PARA KAZANMAKTIR!

Paraoburlar bunu şu uygulamayla gerçekleştirdiler: Medyada yaygın bir propaganda yürütüp paralarını kendi Finansman Şirketlerine yatıracaklara bankaların verdiği faizin en az 5 puan üzerinde gelir sağlayacaklarını vaat ettiler. Güven sağlamak için de bazı ünlü kişilerin de kendi Finansman Şirketlerine yatırım yapmış olduklarını duyurdular.

Hiç çalışmadan, hiçbir şey üretmeden yan gelip yatarak para kazanmak isteyenler, gittiler birikimlerini bu Finans Şirketlerine yatırdılar.
İşte, bu aşamada Paraoburlar oyunun son perdesini oynadılar.

Dünyanın dört bir yanında MENKUL KIYMETLER BORSASI açtılar.

Menkul Kıymetler Borsası nedir?

Hisse senetlerinin, tahvillerin, devlet hazine bonolarının ve dövizin alınıp satıldığı KUMARHANELERDİR.
Kumarın değişmez yasası şudur: Her zaman kumarı OYNATAN KAZANIR.

Paraoburlar, Borsalarda istedikleri gibi at koşturup büyük vurgunlar vurmaktadırlar.

Günümüzde Paraoburların kurmuş olduğu 17 Finansman Şirketi, hep birlikte, 41,1 TRİLYON DOLAR varlığı yönetmektedir.

Bu rakamın büyüklüğünü göstermek için şu karşılaştırmayı yapalım:
Tüm Türk halkının bir yılda çalışıp ürettiği varlığın değeri 743 milyar dolardır. Öyleyse 41,1 trilyon dolar, 743 milyar doların yaklaşık 55 katıdır. Bu demektir ki, 17 Finansman Şirketi, Türkiye’nin yıllık gelirinin 55 katını yönetmektedirler!

PARAOBURLARIN AHLÂKI

Finansman Şirketleri kurucu ve yöneticileri olan Paraoburların:
Onur, şeref, namus, erdem, dürüstlük gibi ilkeleri yoktur!

Vatan sevgisi, ulus sevgisi, egemenlik, bağımsızlık, emeğe saygı, insan hakları, hayvan hakları ve çevre duyarlılığı duyguları yoktur!

Acıma, merhamet, duygudaşlık (empati) nedir, bilmezler!

Dünya nüfusunun yüzde 80’ni günde 10 dolarla geçinmek zorundadır. Bu gerçek, Paraoburlarını hiç ilgilendirmez!

Günümüzdeki dünyada 1 milyar 300 milyon kişi günde 1,25 dolarla yaşamak zorundadır. (Bugünün döviz kurlarıyla, 10 TL.) Bu durumu Paraoburları hiç umursamazlar!

Dünyada her yıl, 5 yaşından küçük 3 milyon çocuk açlıktan veya yetersiz beslenmeden ölmektedir. Bu duruma, Paraoburların kılları bile kıpırdamaz!

Dünyada her yıl 9 milyon yetişkin ya açlıktan ya da yetersiz beslenmeden ölmektedir. Paraoburlar bu tabloya, gözlerinin ucuyla bile bakmazlar!

SAVAŞ HARCAMALARI

Silah, savaş araç ve gereçlerine 2016 yılında, dünyada devletler tarafından toplam 1 TRİLYON 630 MİLYAR DOLAR harcanmıştır.

Türkiye’nin harcadığı para 14 milyar dolardır.

Silah ve savaş üreten şirketlerin başında Lockheed Martin gelmektedir. Paraoburları tarafından kurulmuş ve yönetilmekte olan bu şirket, 2015 yılında satışlardan 36,4 milyar dolar elde etmiştir.

Silah ve savaş araçları üreten şirketlerin yöneticileri, dünyada sürekli savaşların çıkması için çalışırlar, halkları savaşmaya sürüklemek için kışkırtırlar.

Günümüzde Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz’de bir çatışma çıkması için uğraşanlar, perde arkasındaki silah şirketlerinin yöneticileri, Paraoburlardır.

Değerli Dostlar,
Bu çok ağır konuyu birkaç bölüme ayırarak anlatmak istiyorum.
Bu yazımda sizlere birinci bölümü sunmuş oluyorum…

Yılmaz Dikbaş
19 Şubat 2021, Cuma
0532 233 31 52

2 thoughts on “Paraoburlar

Bir Cevap Yazın Ya Da Yorumda Bulunun