Ateizm Gerekçeleri (7)

Karl Marx, dinin bir yanılsama olduğunu düşündü, arka planda duran gerçek bir Tanrı ya da doğaüstü gerçeklik yoktu. Din, insan topluluklarının değişmesini engelleyen bir güçtü.

Marx, dinin sosyal bir kurum olduğuna inanıyordu ve içinde geliştiği belirli bir toplumu yansıtıyor ve sürdürüyordu.

Daha ileri gitti. Din, işçi sınıfını kontrol altında tutmak için kapitalistler tarafından kullanılan bir araçtır.

Din, işçi sınıfına mutsuz baskı durumlarında rahatlık sağladı ve ölümden sonra gelecek sevinçlere dikkat ederek, işçilerin bu hayatı daha iyi hale getirmeye çalışmasını engelledi.

Dahası, en asil insanın ideallerini aldı ve onları varolmayan bir Tanrı’ya verdi, böylece insanları kendi büyüklüklerini ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için aldattılar.

Marx, dinin sağladığı yanıltıcı mutluluğun, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu yanılsamaya ihtiyaç duymasına neden olan ekonomik koşulları sağlayarak ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Din acı veren bir katil gibiydi (dolayısıyla Marx’ın “halkın afyonu” olarak bilinen meşhur atıfı), ama gereken şey hastayı tedavi etmek, hastayı yatıştırmak değildi.

Din, ezilen yaratığın iç çekişi, yüreksiz bir dünyanın duyguları, tıpkı ruhsal olmayan koşulların ruhu gibi. İnsanların afyonudur.

Marksist din analizi, esas olarak Hristiyanlığı hedef almıştır, çünkü Hristiyanlık, Marx’ın eleştirdiği sanayi toplumlarında hâkim inancıydı.

Bu, Tanrı’nın var olamayacağını göstermek için kullanılan alışılmadık argümanlardan biridir:

Tanrı mükemmel sevgi dolu,

Tanrı, insanın sevgi dolu bir Tanrı’nın varlığının farkında olsaydı daha mutlu olacağını bilir,

Eğer böyle bir Tanrı varsa, herkesin bildiğinden emin olacaktı.

Sevgi dolu bir Tanrı’nın varlığının farkında olmayan birçok insan var. Dolayısıyla böyle bir Tanrı yok!

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun