Erkek Sünneti Yasaklansın!

(Bu yazı en alt satırda belirttiğim kaynaktan alıntı, yazıya tek harf dahi ekleme yapmadım. Muazzam araştırma yapılmış olan bu yazıyı aktarma sebebim, bir başka yazımda kaynak olarak gösterecek olmam ve bu yazıyı birçok kişinin okumasına da sebep olmak için.)

Tıbbi gereklilikler dışında sünnetin yasaklanmasını talep ediyoruz.

Kadın sünneti gibi erkek sünneti de yasaklanmalıdır. Sünnet sağlığa zararlıdır. Sünnet, çocuk hakları ihlalidir, erkek haklarına tecavüzdür. Sünnet dini bir gereklilik/farz olmadığı gibi, cinsel zevki %51 ila %80 oranında azaltan genital bir sakatlanmadır.

Tıbbi açıdan peniste bulunan üst-deriyi (sünnet derisini) kesmek, göz kapağını kesmekten farksızdır. Göz için göz kapakları neyse, penis için de üst-deri odur. Kadın sünnetiyle erkek sünneti arasında temelde hiçbir fark yoktur. Her ikisinin de temel amacı cinsellikten alınan hazzı azaltmaktır.

“Kız çocuklarının sünnet edilmeleri yasa ile yasaklanmışken, erkek çocuklarının doğar doğmaz sünnet edilmeleri kabul edilemez. Daha doğuştan kadın erkek eşitliğine aykırı bir davranış sergiliyoruz.” – Charlotte Guldberg (Danimarka Çocuk Konseyi Başkanı)

***

Sünnet Genital Sakatlanmadır, Sağlığa Zararlıdır ve Dini Gerekliliği Yoktur

“Ben sünnetliyim ve hiçbir zararını da görmedim” diyen erkekleri kesinlikle dikkate almayın. Bu kişiler sünnetli kadınlar gibi sünnetin zararlı olduğunun farkında değildir. Türkiye’de çoğu erkek, Afrika’daki sünnetli kadınlar gibi sünneti savunur. Somali ve Sudan gibi kadın sünnetinin yapıldığı ülkelerde kadınlar, kendilerini cinsel zevkten mahrum bırakan sünneti savunurlar. Hulasa erkek sünnetini savunmakla kadın sünnetini savunmak arasında hiçbir fark yoktur.

***

Sünnetin Asıl Amacı Cinsel Hazzı Azaltmaktır

“Söz konusu sünnet olduğunda, öyle sanıyorum ki amaçlanan cinsel ilişkiyi azaltmak, cinsel organı zayıflatmak, ve bu şekilde erkeğin mutedil olmasını sağlamaktır. Bazı insanlar sanır ki, sünnet erkeğin yapısındaki bir bozukluğu gidermek içindir, ama buna herkes kolaylıkla cevap verebilir: Nasıl olur da doğadaki canlılar dışarıdan düzeltmeyi gerektirecek kadar “eksik yaratılmış” olabilirler, hele bu özellikle üstderi gibi işlevi açık seçik belli olan bir yapı ise? Gerçek şu ki, bu emir, eksik yaratılışlı bir yapıyı düzeltmek için değil, insanın ahlaki yetersizliklerini tamamlamak içindir. Bu organda açılan yara tam da istendiği gibidir; ne gerekli işlevlere zarar verir, ne de çoğalma yeteneğine. Sünnet basitçe aşırı isteği dengeler, çünkü sünnetin cinsel heyecanı azalttığına dair şüphe yoktur. Organ daha başlangıçtan kan kaybederek ve koruyucu tabakasını yitirerek güçsüz hale gelir.” -Moses Maimuni (İbn Meymun)

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, sünnet olan erkekler olmayanlara göre cinsel aktivitelerden daha az zevk almaktadırlar, fakat çocukluk yaşlarında, henüz cinsel hayatları yokken sünnet oldukları için bu farkı anlamamaktadırlar. Kaldı ki anlayacak olunsa kaç kişi ”yoğurdum ekşi” der bilinmez, zira konu cinsellik olunca herkes en alasını yaşayıp yaşattığını düşünmek ister.

Sünnetli ve Sünnetsizler arasındaki cinsel haz farkını anlamak için ileriki yaşlarda sünnet olanların beyanları oldukça önemlidir.

Bu konuda yorumda bulunan ileri yaşlarda sünnet olmuş denekler, sünnet olduktan sonra aldıkları zevkin belirgin ve üzücü oranda azaldığını ve hatta sünnetli erkeklerin alınan zevkin ne kadar azaldığını anlama şansları olsa sinirden çılgına döneceklerini iddia etmektedirler.

***

Sünnet Çocuk İstismarıdır

Çocukların sünnet edilmesi, insan haklarına aykırıdır. Bu çocuklar, karar verebilecek çağda değildir. Onların bir organına dönüşü olmayan bu müdahalenin sonuçlarına çocuk kendi katlanacaktır. Yanlış bir müdahalede penis ucu, idrar deliği yırtılabilir, hasar görebilir, çocukta korkuyla psikolojik bozukluklar ortaya çıkabilir, enfeksiyon kapabilir. Herşey yolunda gitse de bu çocuk, birden çok işlevi olan bu deriden mahrum kalacak ve sünnetin ona götürdüklerini, cinsel olgunluğa eriştikten sonra işlevlerini hiç hissedemeyeceği için, bilemeyecektir.

Sünnet Tıp Ahlakına Yön Veren Şu Dört Temel İlkeyi İhlal Eder:

Yararlılık
Zararlı Olmama
Yasallık
Otonomi
Çocukların tedavi amaçlı olmayan sünneti bu ilkelere göre değerlendirilmelidir. Sünnet bu dört ilkenin hepsini ihlal eder, çünkü ;

Tedavi-amaçlı olmayan sünnet yararlılık testini geçemez, sünnetin belgelendirilmiş bir yararı yoktur.
Zarar vermeme ilkesini de geçemez çünkü sağlıklı işleyen dokunun alınması ile vücut yaralanmasına ve acıya yol açar .
Yasallık ilkesini ihlal eder çünkü hastanın vücut-bütünlüğüne olan yasal hakkını ihlal eder.
Otonomi ilkesini ihlal eder çünkü rıza bir temsilci tarafından verilmelidir.
Erkek çocukların sünneti oranlılık testini geçemez çünkü herhangi bir tedavi yönlü yarar sağlamaz. Buna karşı penisteki kalıcı bir sakatlama-yaralanmaya, ayrıca koruyucu, immunolojik, mekanik, duyarlı, erojen ve cinsel işlevi olan bir dokunun kaybına yol açar. Bunun yanında her sünnette dolaylı olarak hayati riskler vardır.

***

İddia odur ki, sünnet olunması kişiyi çok sayıda sağlık probleminden korumaktadır. Fakat yapılan araştırmalar bu düşüncenin bütünüyle doğru olmadığını, iddia edilen sağlık problemlerinin sünnetsiz toplumlarda sık karşılaşılan problemler olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Sünnetin penis kanserine yakalanma riskini yok ettiği iddia edilmiştir ki, bu iddia da yalanlanmıştır. Penis kanseri zaten oldukça düşük oranda gözlenen bir hastalıktır ve Japonya ya da Norveç, Finlandiya ve Danimarka gibi sünnet olmayan toplumlarda gözlenen penis kanseri oranı sünnetin yaygın olduğu ABD’de gözlenenden daha düşük seviyededir. Kısacası penis kanseri konusu da hatalı bir yaklaşımdır.

Sünnetin, sağlık açısından iddia edildiği gibi bir zorunluluk olmadığı çok açıktır, aksi takdirde Norveç ya da Japonya’da yaşayan erkekler aptal değiller, sürekli sağlık sorunu yaşıyor olsalar bu işi sünnet olarak çözerler, ancak bu tip toplumsal anlamda yaygın bir sorunları olmadığı yapılan araştırmalar sonucunda ispat olunmaktadır.

Sünnetin zararlarına gelecek olursak, yapılan araştırmalara göre sünnetli erkeklerde sünnetsiz erkeklere göre…

– Penis yaralanmasının %33 daha fazla,

– Ereksiyon için gerekli penis derisinin olmaması şikayetinin %27 daha fazla,

– Eşit olmayan deriden ötürü penis kıvrımlanması sorununun %16 daha fazla,

– Ereksiyon sonrası kanamanın %17 daha fazla görüldüğü…

Bununla birlikte sünnetli erkeklerin bazı hastalıklara yakalanma olasılıkları da daha fazla olduğu söylenmektedir, bu hastalıklar; Meatal stenoz, Üriner Retensiyon (İsküri), Venöz stasis, Gömülü Penis, Adhezyonlar, Deri Köprüleri, Acılı Ereksiyon gibi hastalıklardır.

***

SÜNNETİN ZARARLARI

Sünnet Köreltir: Kesilen deri miktarına bağlı olarak, sünnet, erkeği penis derisinin %80 kadar veya daha fazlasından mahrum bırakır. Sünnet derisinin uzunluğuna bağlı olarak, onu kesmek, penisi %25 veya daha fazla kısa yapar. Özenli anatomik araştırmalar göstermiştir ki, sünnet bir metreden fazla damar, arter, ve kılcal damarları, 80 metreye yakın sinir uzunluğunu, ve 20,000’den fazla sinir ucunu yok eder. Üst-derinin kasları, bezleri, mukoz tabakası, ve epitelyal dokusu da bunların yanında tabii ki yok olmuştur.

Sünnet Hissizleştirir: Sünnet penisi radikal bir şekilde hissizleştirir. Üst-deri (sünnetderisi) amputasyonu, üst-derinin kendisindeki zengin sinir ağını ve sinir alıcılarını yok etmek anlamına gelir. Sünnet, neredeyse her zaman frenulumu ya yok eder ya da büyük zarar verir. Koruyucu üst-derinin kaybedilmesi glansı hissizleştirir. Sürekli dışarda kalan glansı (penis başı) kaplayan membran şimdi sürekli aşınma ve irritasyon ile karşı-karşıya olduğundan keratinleşir, sert ve kuru olur. Normal, sağlam bir peniste, mukoz zarın tam altında olan glanstaki sinir uçları, şimdi birbiri üstüne oluşan keratin tabakalarının altına gömülmüştür. Köreltilmiş glans(penis başı) şimdi donuk, gri ve sklerotik bir görünüm alır.

Sünnet Etkisiz Kılar: Sünnet ile büyük miktardaki penis derisinin amputasyonu, geri kalan deriyi kalıcı olarak hareketsiz hale getirir. Bu hareket kaybı, glansın normal olarak uyarıldığı mekanizmayı yok eder. Sünnetli penis sert hale geldiğinde, geri kalan hareketsiz hale gelmiş deri gerilir, bazen bu o kadar sıkı olur ki tüm penisi kaplamaya yetmez. Normalde penis gövdesi üzerinde kıl yoktur, ama bu şekilde, torba vs. üzerindeki kıllı deri de penise kadar çekilir. Cerrahi olarak dış ortama maruz hale getirilen glansın mukozası sebaceous bezlerini içermez. Üst-derinin emolyantları ve koruması olmadan, galns(penis başı) kurur, çatlamaya ve kanamaya meyilli hale gelir.

Sünnet Şekli Bozar: Sünnet, penisin görünüşünü büyük ölçüde değiştirir. Normalde bir iç organ olan glansı, kalıcı olarak bir dış organ haline getirir. Sünnet üst-deriyi yırtmayı gerektirdiğinden, glansın da bazı parçaları kopabilir. Üstderinin parçaları ham glansa yapışabilir ve yerinden kopmuş, sarkan deri parçaları ve köprüleri oluşturabilir. Yara oluşumuna ve kesilen deri miktarına bakarak, sünnetli deri kalıcı olarak eğik bir hal alabilir, ya da sertleşme sırasında eğilebilir. Yara dokusunun büzülmesi, penis gövdesini karnın içine doğru çekebilir, bu da gerçekte penisin kısalması, hatta bazen tamamen kaybolması anlamına gelir.

Sünnet Dolaşıma Zarar Verir: Sünnet, penis derisindeki ve penis başındaki normal kan dolaşımını bozar. Ana penis arterlerine akmak isteyen kan, yarma noktasındaki yara dokusu ile engellenir, bu da kanın daha ilerdeki diğer kılcal damarları beslemek yerine geri doğru akmasına neden olur. Kandan yoksun olan olan meatus büzülüp yara oluşturabilir, bu da idrar akışını engeller. Meatal Stenosis denen bu durum, genellikle düzeltici cerrahi müdahale gerektirir. Bu hastalık neredeyse tamamen sünnetli çocuklara özeldir.

Sünnet, aynı zamanda lenf kanallarını da keser, lenfin dolaşımı bozulur ve bazen lymphedema denen, penisin geri kalan derisinin, sıkışıp kalan lenf ile dolup şiştiği, acı verici ve şekil bozucu rahatsızlık ortaya çıkar.

Sünnet Gelişen Beyne Zarar Verir: Önde gelen tıbbi dergilerde yayınlanan yeni yapılan çalışmalarla ilgili makaleler, sünnetin, beyin üzerinde, gelişen beyin merkezlerini olumsuz yönde etkileyerek, uzun süreli zararlı etkileri olduğunu söylemektedir. Sünnetli erkeklerin sünnetsiz erkekler ya da kızlara göre daha düşük bir acıya dayanma eşikleri vardır. Gelişim nörofizyolojisti Dr. James Prescott, sünnetin daha derin ve daha ciddi nörolojik zarara yol açmış olabileceğini de söylemektedir.

Sünnet Hijyen ve Sağlık Dışıdır: Sünnet hakkında en yaygın olan efsanelerden biri, sünnetin penisi daha temiz ve bakımı daha kolay yaptığıdır. Bu doğru değildir. Gözkapakları olmadan gözler daha temiz olmaz, penis de üstderi olmadan daha temiz olmaz. Yapay olarak dış organ haline getirilen glans (penis başı) ve meatus, kire ve aşınmaya sürekli açık haldedir, bu da sünnetli penisi daha kirli yapar. Koruyucu üstderinin kaybolması, üriner yolu bakteri ve viral patojenlere karşı korumasız bırakır.

Sünnet yarası pek çoklarının sandığından daha büyüktür. Bu yalnızca geri kalan derinin iç ve dış birleşme noktaları değildir. Sünnet olmadan önce bir bebeğin *üstderisi penis başında ayrılmalıdır, tam anlamıyla söylemek gerekirse, bu canlı canlı derisini yüzmek, yırtmaktır. Bu da geriye kanayan, geniş ve açık bir alan bırakır. En iyi ihtimalle, bu geniş alan yalnızca bir çeşit proto-mukoza tarafından korunmaktadır. Hastalık yapıcılar bu açıklıktan kolaylıkla içeri girebilirler.

Sünnet Her Zaman Risklidir: Sünnet her zaman ciddi, hatta trajik sonuçları olan bir müdahaledir. Cerrahi komplikasyon oranı 500’de birdir. Bu komplikasyonlar kontrol edilemeyen kanama ve ölümcül enfeksiyonları içerir. Sünneti takip eden kangren ile ilgili pek çok yayınlanmış olay vardır. Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas gibi hastalıklı bakteriler ve diğer koliformlara, hatta tüberküloza ve ölüme götürecek diğer enfeksiyonlara yol açabilir.

Sünnet Annelere Zarar Verir: Bilimsel araştırmalar sürekli bir şekilde göstermiştir ki, sünnet bir çocuğun davranışsal gelişimini bozar. University of Colorado Tıp fakültesinde yapılan çalışmalarla sünneti olan bebeklerin non-REM uykularının rahat olmadığı belgelenmiştir. Sinir yollarına karşı yapılan ve dayanılmaz bir acı veren uzun bombardımana karşı sünnetli bebekler bir yarı-koma durumuna girerler. Bu koma günler, hatta bazen haftalar sürebilir.

Sünnet, Hasta ve İnsan-Haklarının Bir İhlalidir: Hiç kimsenin, bir başkasının cinsel organlarını, o kişinin tam olarak bilgilendirilmiş rızası haricinde kesmeye hakkı yoktur. Sonuçlara katlanacak olan çocuk olduğuna göre, sünnet onun hem tedaviyi reddetme hem de alternatif tedaviler arama hakkının bir ihlalidir.

Sünnet erkeklerde preputium, kadınlarda klitoris kesme şeklinde günümüze kadar devam etmiştir. Sünnet iki taraf içinde zevki büyük ölçüde azaltıyor.

Erkek ve kadının birleşmeden cinsel haz almaları; seksi bir görev gibi sadece boşalmak için yapmaları değil. boşalmak başka orgazm başkadır. Ne çok erkek ikisini aynı şey sanıyor. Doğal penisi olan erkekle birlikte olan kadınlar,sünnetli erkeklere göre beş mislidaha fazla vajinal orgazm ve çoğul vajinal orgazm yaşıyorlar.

***

Uzmanların Sünnet Hakkındaki Görüşleri:

Nil Gün (Araştırmacı Yazar, “Sünnetle İlgili Yalan ve Gerçekler” kitabının yazarı): “Sünnetin sağlığa büyük zararları var Kesilen sadece işe yaramaz bir deri parçası değil. O kesilen parça, içinde sinir uçlarının, kan damarlarının, salgı bezlerinin bulunduğu bir mekanizma. O işe yaramaz diye kesilen deri parçasının koruyucu görevi ve cinsel işlevi var. Sünnet olduktan sonra bir çok alanda erkek zarar görüyor. 6 bin yıllık bir gelenek bu. Üst deri cinsel hazzı artırır. Sünnetle birlikte erkeğin cinsel hazzı yüzde 51 ile yüzde 80 arasında azalıyor. Kadınların cinsel hazzını da azaltıyor. Sünnet, çocuklukta (özellikle de bebeklikte) yapıldığında çok daha zararlıdır. Kız çocukları ülkemizde sünnet edilmiyor. Erkek çocuklarımızı bu insanlık dışı istismardan kim koruyacak? Erkeklerin de tam ve bütün olarak yaşamaya hakları var! Bebeğin ve çocuğun bedeni kendisine aittir. Anne babasına, doktora ya da sünnetçiye değil. Çocuk kimsenin malı değildir. İster erkek ister kadın sünneti olsun, böylesine barbarca bir uygulamanın uygar bir toplumda yeri yoktur. Sünnet bir istismardır.”

Nil Gün’ün sünnet hakkındaki iddiaları, yazının devamında link’i bulunan, Sünnete Karşı Doktorlar (DOC) resmi sitesinde de aynı şekilde yer alıyor.

Dr. Haydar Dümen (Seksolog): “Sünnet bütünüyle olumsuz bir eylemdir. Baştan sona yanlış. Çünkü, adı ister Tanrı, ister doğa olsun, evrenin süreçleri içinde bedenimizde ne bir hücremiz fazla, ne eksiktir. Bu yüzden doğa ya da Tanrı hatalı imalat yaratmaz. Sünnet derisi erişkinlerde 2,5 – 3 mm kalınlığa ulaşabilecek iken, bunun kesilip atılması da çok büyük hatadır.”

Ord. Prof. Op. Dr. Cemil Topuzlu (Cerrah): “Sünnetten sonra sinir hastalıklarına tutulan çocuklar pek çoktur. Sünnetin asla faydası olmayıp, bilakis kötülüğü ve tehlikesi vardır.”

Prof. Dr. Osman Inci (Ürolog): “Sünnet erken bosalmaya sebep olur. Sünnetsiz erkegin cinsel gücü sünnetli erkeginkinden daha fazladir”

Dr. Tülin Bellisan Sayman ( Aile Hekimi ): “Penis başının üzerindeki deriyi kesmek, gözkapağını kesmekten farksızdır. Sünnet penisi inceltir, kısaltır, cinsel zevki azaltır”

Op. Dr. İbrahim Karahan (Cerrah): “Ben genel cerrahi uzmanı olarak binlerce sünnet yaptım. Sünnetle ilgili olarak sağlık yararlarının hepsi palavradır ve insanları sünnet olmaya ikna etmek için yapılmaktadır. Kesinlikle kanmayın. Sünnet sağlık açısından zararlıdır. İnsanlara sağlıklı olduğunu söyleyerek yapmak onları kandırmaktır. Çocuk doktorları ve pratisyen hekimler arasında bilgi fakiri olanlar var. Yenidoğan bebeğin penis başından derisini geri çekmeye çalışıyor ve ailelere darlık var bilgisiyle hemen sünnet öneriyorlar. Ben genel cerrah olarak diyorum ki, hangi kitapta okudunuz, nerden öğrendiniz bu saçmalığı. Penis derisi geri çekilirse asıl o zaman zedelenmeye bağlı yara-striktür ve enfeksiyona yol açarsınız. Çocuk doktorları ve cerrahlar sünnet derisinden darlık yapıp idrar yolu enfeksinonu yaptığını iddia ederek aileleri bebeklikte sünnet olmaya ikna ederler. Bugüne kadar hiç darlık nedeniyle idrar yapamayan, glob gelişmiş, huzursuz bebek görmedim. Bebeklikte görülen üriner enfeksiyonlar bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Erkek üst derisi meatusu yani idrar çıkış deliğini kaplayarak dışkı bulaşmasını önler. Sünnet ile deri çıkarılıp meatus açıkta kalır ve dışkı bulaşmasına açık hale gelir. Yenidoğanda sünnet idrar yolu enfeksiyon riskini artırır. Çünkü yenidoğan penis derisi penis başı ve çıkış deliğini kapayıp korumaya alarak dışkı bulaşmasını engeller. Erkekelerde % 1, kızlarda %10 gözükür. Kızlarda üretra ve anüse yakınlık nedeniyle enfeksiyon oranı yüksektir. Üst-deri smegma denen bir madde üretir. Bu yağlı madde penis başını korur. Smegma sterildir-koruyucudur-faydalıdır-gereklidir. Antibakteriyel ve antiviral özelliği vardır. Penisi temiz ve sağlıklı tutar. Maalesef çoğu doktor bile smegmayı gördüğünde apse zanneder. Sünnet esnasında smegmayı gören aileler, cerraha teşekkür eder, bu maddeyi temizlediği için. Gözyaşı gözü nasıl koruyorsa, smegmada penis başını korur. Deri altındaki smegma koruyucudur, çıkarmaya çalışmayın. Sünnetin komplikasyon yani sakatlık oranı % 5 dir. Toplu sünnetlerde ve deneyimsiz ellerde bu oran %10 dur. Sünnetin erken yaşta yapılması son derece zararlıdır. Vücut penis başını korumaya programlanmıştır. Bu yaşlarda yapılan sünnetlerde çok fazla adezyon parafimozis ve darlık oluşmakta, revizyon ameliyatları gerektirmektedir. Bu komplikasyonları önlemek için daha fazla cilt ve mukoza çıkarılmaktadır. Bu da penisin doğal gelişini engellemektedir. Bazı çocuk cerrahisi uzmanları yenidoğan bebeğin pipisi eğri diye aileleri kandırıyor. Daha fazla parasını almak için. Bu şarlatanlıktır. Pipi eğriliği (Konjenital penil curvatur) çok nadir görülen ve ileri yaşta cinsel soruna yol açarsa ameliyat gerektiren önemli bir cerahi girişimdir. Sadece şekil bozukluğu için yapılmaz. Ancak pipi eğriliği kötü yapılan sünnetlere bağlı daha sık görülür. Herşeye itibar etmeyin ve araştırın. Erken boşalma-prematür ejakülasyon, Türkiyede yapılan çalışmada görülme sıklığı %30 dur. Penisin vajen (hazne) içinde kalma süresi ortalama 3-5 dakikadır. Normalde bu süre 10-15 dakika olmalıdır. Sünnetlilerde cinsel yaşam olumsuz etkilenir ve cinsellik sönük yaşanır. Çocukları gereksiz sünnet işkencesinden kurtarmak ve sünneti kazanç kapısı olarak görmekten vazgeçmek mesleki bir insanlık görevidir. Bebekte henüz penis başı gelişmemiştir, penis başı ay yüzeyindeki gibi kraterlerle doludur. Ayrıca bebeklikte frenulumu keserler ki burası erojen bir bölgedir. Burayı kesmezlerse penis aşağıya bakacak şekilde büyür. Yine bebeklikte mukozayı da keserler, çünkü kesilmezse striktür gelişir. Bebek sünnetini öneren tıp doktorları cehalet içindedir.”

Kaan Göktaş (“Oldu da Bitti Maaşallah” kitabının yazarı): “Sünnet hadım edilmenin yumuşatılmış şeklidir. Her erkek çocuk, bilinçaltında hadım edilme korkusu taşır. Çocukları sünnet ederek onların bu “hadım edilme” korkularını harekete geçiriyorsunuz. Çok önem verdikleri, yeni keşfetmeye başladıkları cinsel organlarını yaralıyorsunuz, acı çektiriyorsunuz. Erken boşalma başta olmak üzere birçok seksüel bozukluğun ve parafilinin temelinde sünnet travması yatar. Sünnetin tıbbi açıdan gerekli olduğu yalandır. Sünnet derisi insan vücudunun işlev gören, sağlıklı, yaşayan bir kısmıdır. Görevi penisi korumaktır. Bu kısmı yok ettiğiniz zaman geriye hissiz ve savunmasız bir organ kalır. Hijyen açısından gerekli olduğu yalandır, çünkü sünnet derisi kendi ürettiği mukozamsı bir sıvıyla penisi korur. Üstelik asgari hijyen koşullarının kolay ulaşılabildiği bir dünyada, “temizlik” bahanesi çok ilkel. Hastalıkları önlediği iddiası yalandır. AİDS ile sünnet arasında bağ kurmaya çalışılsa da AİDS kanla ya da vücut sıvılarıyla bulaşır, önlemenin yolu bilinçlenmekten ve korunmaktan geçer. “Sünnet olanlar ileride penis kanseri vb. hastalıklara yakalanmaz” denilir; bu da yalandır. Kanserle sünnet derisi arasında bir bağ yoktur. Üstelik önleyici tıp bu değildir… Sünneti reddediyorum çünkü ilkel bir gelenek. Ayrıca insanın vücut bütünlüğüne, rızasını almadan, geri dönüşümsüz bir biçimde zarar veriyorsunuz. Bu işlemi de sünnet olacak kişinin çocuk ya da bebek olmasını kullanarak yapıyorsunuz.Zorla, kandırarak vücudunun bir kısmını kesip atıyorsunuz. Onun vücut bütünlüğüne geri dönülemez, telafi edilemez bir zarar veriyorsunuz. Sonra da bunun adına “ana-baba hakkı” diyorsunuz. Sünnet bir çocuk hakları ihlalidir.”

Prof. Dr. George J. Boyle ( Ph. D. D. Sc.): ”Sünnetin herhangi bir insana yapılmasını tamamen adaletsiz ve insafsızca bir eylem olarak görüyorum.Çocukların sünnet edilmesine şiddetle karşı çıkıyorum. Şuan yasal olmasa dahi sünnet tamamen suçtur. Gerçekte suçtur. En sadist çocuk taciz biçimidir. Çünkü penisteki erojen dokunun kesilmesidir. Bu yapılan adalet değildir ve ele alınması gereken bir konudur. Dünya devletlerinin artık ayağa kalkmaları, medeni cesaret göstermeleri ve yapılan bu acımasızlığı konuşmaları gerekiyor. ”

Dr. Ronald Goldman (Ph.D. is a psychological researcher, Circumcision Resource Center): “Şiddet, baskıyı, izolasyon, cinayet, tecavüz ve zorla evlilik içeren kadınlara karşı erkek ihlalleri yaygınlığı ülke tarafından sünnet oranlarını karşılaştırmak mümkündür. Kadınlar için kötü on ülke Afganistan, Irak, Nepal, Sudan, Guatemala, Mali, Pakistan, Suudi Arabistan, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti vardır. Bu ülkelerin sekizi % 80 aşan bir erkek sünnet oranına sahiptir. İki diğer ülkelerde % 20 ve % 80 arasında bir orana sahiptir. Sünnet oranları ve kadınlara karşı ihlalleri arasındaki ilişki düşük benlik saygısı, öfke, post-travmatik stres bozukluğu, anne-erkek çocuk ilişkisinde bozulması dahil, erkek sünnetinin uzun vadeli psikolojik etkileridir.”

Prof. Dr. George C. Denniston (M.D., M.P.H., founded Doctors Opposing Circumcision): “Dünya üzerinde erkek sünnetini tavsiye eden bir tane bile ulusal tıbbi topluluk olmadığını biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz. Hiçbir ulusal tıbbi topluluk erkek sünnetini önermiyor. Neden uygulanmaya devam ediliyor peki? Bazı gelenekler o kadar eskiye dayanıyor ki bilinmesi gerçekten güç. Bazı durumlarda babası sünnetli olduğu için çocuğun babasına benzemesini isteyen aileler tarafından yapılıyor. Bazı aileler bütün çocukların sünnetli olduğunu düşünüyor ve kendi çocuklarının farklı görünmesini istemedikleri için yapıyor. Bazen doktorlar para kazanmak için ailelere tavsiye ediyorlar. Sünnet bir insanın penisindeki sağlıklı derinin yarısının başka bir insan tarafından kesilmesidir. Bunun bir çocuğa/bebeğe yapılması vahşettir. Vahşi ve zalimce bir eylemdir. Neden bu kadar sert ifadeler kullanıyorum? Çünkü sünnet kalıcı hasar verir. Kimsenin bu gereksiz prosedürü rızası olmayan birine yapmaya hakkı yoktur. Sünneti uygulayan kişiler sünnet sonucu bazen problemler çıkabileceğini söylüyorlar. Gerçek ise, her sünnet vakası soruna yol açar.”

Prof. Dr. Paul M. Fleiss (M.D., M.P.H.): “Göz kapakları gözleri nasıl korursa, üst-deri de glansı korur. Gözkapakları olmadan gözler daha temiz olmaz, penis de üstderi olmadan daha temiz olmaz. Sünnet hijyen ve sağlık dışıdır. Sünnet normal kan dolaşımını bozar. Sünnet köreltir ve hissizleştirir.”

Dr. Jennifer Coias (Pediatri): Bütün memelilerin üst-derisi vardır. Her normal insan üst-deri ile doğar. Üst-deri kızlarda klitorisin glansını korur, erkeklerde ise penisin glansını. Üst-deri, insan cinsel anatomisinin önemli bir parçası olarak işlev görür. Göz kapakları gözleri nasıl korursa, üst-deride glansı korur.

Dr. Sears (Pediatri): “Bazı tıbbi yararları olduğunu düşündüğünüz için bebeğinizi/çocuğunuzu sünnet ettirmeyin. Amerikan Pediatri Akademisi(AAP) en son çalışmalarında son yıllardaki verilere bakarak sünnetin tıbbi yararı olup olmadığını araştırmışlardır. Kararları :YOKTUR. Sünnetin yapılmaya değer tıbbi bir yararı yoktur. Üst deri penis başını korur. Doğayı kendi haline bırakın. İster Tanrı’nın isterse doğanın erkekleri bu şekilde yarattığına inanın. Erkeklerin üst deriyle doğmalarının bazı sebepleri olmalı.Tanrı’nın/doğanın yarattığını değiştirmeye çalışmak neden?”

Dr. Thomas J. Ritter (M.D.): “Üst deri Smegma üretir. Smegma temizdir, kirli değildir, faydalıdır ve gereklidir. Bu sıvının antibakteriyel ve antiviral özellikte oluşu penisi temiz ve sağlıklı tutar. Bütün memeliler smegma üretirler.”

Dr. Georg von Neumann (M.D.): ” Peniste [Meissner cisimcikleri ] sadece sünnet derisinde ve frenulumda bulunur. Bu tür reseptörler (sünnet derisi yoluyla) vajinanın içini hissederler. Sünnetli erkekler bu çok hassas penis duyusunu kaybetmişlerdir”

***

Amerikan Sünnete Karşı Doktorlar (Doctors Opposing Circumcision, DOC) Birliğinin görüşleri:

Halen gittikçe artan sayıda doktor rutin yenidoğan sünnetine karşıdır. Bu doktorlar kimsenin, bir başkasının cinsel vücut parçalarını zorla almaya hakkı olmadığını kabul eder. Ayrıca doktorların da, çocuklar üzerinde uygulanan bu acı verici, tıbbi açıdan gereksiz prosedürde yeralmamaları gerektiğine inanırlar.

Rutin sünnetler yalnızca Altın Kuralı ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda tıbbi uygulamaların temel ilkesi olan “İlk Önce Zarar Verme” ilkesini de ihlal eder. Şaşırtıcı şekilde, sünnet, A.M.A. Ahlak Kuralları’nın yedi maddesinin hepsini de ihlal eder.

Ana-Babanın doktora , ne zaman ve nasıl uygulamada bulunacağını söylediği garip uygulama tııbın başka hiçbir yerinde yoktur. Çağdaş tıbbi etiğe göre, ana-babanın çocuklarının yararına olmayan müdahalelere izin verme yetkileri yoktur.

“Korku, acı, şekil bozma, güçten düşürme ve aşağılama insan ruhunu kırmaya çalışmanın tipik yollarıdır. Sünnet hepsini içerir.”

Geoffrey T. Falk tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiler.

***

Sünnetle Ne Kaybedilir? – Gary L. Harryman
Bir bebeğin doğal ve sağlıklı penisi sünnet edildiğinde sonsuza dek ne kaybedilir?

Dartos Fascia adındaki ısıya duyarlı yumuşak kas tabakasının yaklaşık olarak yarısı.
Bağışıklık sisteminin bir parçası olan özelleşmiş Epitelyal Langerhans hücreleri;
İçinde dorsal sinirin uzantıları da olan yaklaşık olarak 75 metreuzunluğunda mikroskobik sinir.
Yavaş hareketleri, sıcaklıklardaki düşük oynamaları, ve yüzeydeki ince farklılıkları hissedebilen, çeşitli tipte 10,000 ile 20,000 arasında özelleşmiş erotojenik sinir uçları. Bu kayıp üst derideki (sünnet derisi) en önemli duyusal alıcılar olan Maysner yuvarlarının da (meissner’s corpuscles) binlercesini içerir.
Amacı ve değeri henüz tam olarak anlaşılmamış olan estrojen alıcıları.
Hareketli penis derisinin %50’sinden fazlası; penis başının penisi kurumadan, aşırı sürtünme ve tahrişten, ve keratinleşmeden koruyan çok amaçlı kaplaması. Penis başının keratinleşmesinin zarar verici cinsel sonuçları henüz araştırılmamıştır.
Yumuşak sırtların frenar bantları (the frenar band of soft ridges); insan vücudunda en fazla zevk yaratan bölge. Yoğun olarak sinirlerle bezenmiş olan bu bölgenin kaybedilmesi, geri kalan penisin hassasiyetini normal bir deri tabakasının hassasiyeti ile aynı hale indirir.
Anne sütü ve plazma hücrelerinde de bulunan, bağışıklık antikorlarını, antibakteriyel ve antiviralleri salgılayan, yumuşak mukozanın bağışıklık savunma sistemi.
Lenfatik kanallar; bunların kaybı vücudun bağışıklık sistemi içerisinde lenf akışını olumsuz yönde etkileyebilir.
Frenulum; glansın aşağı kısmında, “V” şekilli, ağ-görünümlü, genelde üst-deri ile birlikte kesilen veya zarar görerek işlev göremez hale gelen çok duyarlı bir yapı.
Feremonları salgılayan iç üstderinin “apokrin bezleri“. Feromonların kaybının yol açtığı sonuçlar henüz araştırılmamış olmakla birlikte, olası cinsel eşlere sessiz, görünmeyen, ama güçlü sinyaller yolladığı sanılmaktadır.
Penisi nemlendirip kayganlaştıran ectopic sebaceous bezleri.
Gerekli “kayma” mekanizması. Eğer açılır ve düz olarak yayılırsa, ortalama yetişkinin üstderisi 104 santimetrekare yer kaplar.(yaklaşık olarak bir posta kartı kadar) Kendi kendini kayganlaştıran ve hareketli olan bu deri, penise kendi içinde kayma özelliğini kazandırır; bu da vajinayı kurutmadan, yapay kayganlaştırıcılara ihtiyaç duymadan cinsel ilişkiyi sağlar.
Glansın pembe-kırmızı-koyu mor arasındaki rengi. Glans normalde tıpkı dil gibi bir iç organdır.
Penis çevresinin önemli bir kısmı. Gevşek üstderinin penise kazandırdığı önemli bir hacim vardır. Bu da sünnetli penisi, sünnet edilmemiş penise göre oldukça ince yapar
Sünnet sırasında üstderiyi penise bağlayan doku yırtılarak koparıp atıldığı için, sertleşmiş penis uzunluğunun 2.5 cm kadarı da kaybolur. Bu paylaşılan zar, üst deri ve glansı penis gelişirken sıkıca birbirine bağlar. Onu koparmak glansa zarar verir; ham, enfeksiyona, sürtünmelere ve tahrişe açık hale getirir. Bu durum penisin büzülüp ufalmasına neden olur.
Frenular atardamar ve dorsal atardamarı da içeren metrelerce uzunluğunda damar. Bu yoğun kan dolaşımının kesilmesi, penisin gövdesine ve glansına yeterli kan akışını sınırlar, bu da açık bir şekilde penisin doğal işlevine ve gelişimine zarar verir.
Her yıl pek çok erkek kötü operasyonlarda ve enfeksiyonlardapenislerini kaybederler. Bazı durumlarda bu da yapay olarak hormon vs, ile cinsiyetin değiştirilmesine yol açar ve erkekler kadın olarak yaşamaya zorlanırlar.
Her yıl pek çok erkek tıbben gereksiz sünnet operasyonlarındahayatlarını kaybederler. Bu ölümler milyar dolarlık sünnet endüstrisi tarafından saklanır.
Henüz bilimsel olarak kanıtlanmamasına rağmen, penis ile vajinanın mukozal dokusu arasında gerçekleşen elektrik transferi orgazmın oluşumuna yardım eder. Sünnet ile erkekteki mukozal tabakanın kaybedilmesi, bunu engeller.
Gary L. Harryman 14 Şubat 1999

***

SÜNNET OLANLAR ANLATIYOR

55 yaşında sünnet olan Douglas MacArthur, deneyimini şöyle aktarmaktadır:

“Sünnetten önce cinsel ilişkiye girmek otomatik vitesli, lüks bir araba sürmek gibiydi. İstediğim yere kolaylıkla gidebiliyordum. Sünnetten sonra ise küçük, güçsüz, sıkışık ve düz vitesli bir araba kullanıyor gibiyim. Herhangi bir yere ulaşmak oldukça zaman alıyor. Rahatlıkla söyleyebilirim ki penisim hassasiyetinin %90’ını kaybetti.”

26 yaşında sünnet olan Rick Thomas, bunu esprili bir dille şu şekilde aktarmaktadır:

“10 üzerinden puan verecek olursam, sünnetsiz halimle cinsel aktiviteden aldığım zevk 11 veya 12 puan alırdı. Sünnetli penisim ise 3 puan alırsa şanslıdır. Doğuştan sünnetli erkekler neler kaçırdıklarını bilebilselerdi hastanelerin altını üstüne getirir ve oğullarının bu saçmalığa kurban gitmesine izin vermezlerdi.”

Şu anda “Ben sünnetli bir erkek olarak cinsel yaşamımdan memnunum” diyorsanız, yüzde 20 hazzın keyfini sürüyorsunuz ve bunun çok iyi olduğunu düşünüyorsunuz.

Bu kişiler doğduktan hemen sonra ya da çocukken sünnet edilenlerdir. Cinsellik azda olsa haz vericidir ancak doğanın yarattığı şekliyle kalmış olmanın yaratmış olacağı farkı bilemezler. Bu yüzden herhangi bir farkı ayırt etme sanşları hiç bir şekilde yoktur. Sünnetin hayat boyu verdiği bir diğer rahatsızlık da glansın gün içersinde iç çamaşıra sürekli sürtünme durumudur beyin bu duyguyu yıllar sonunda bilinçaltında bastırır ( ancak buna rağmen yinede bu rahatsızlık tecrübe edilir. ).

Çocukların sünnet edilmeleri, ileri yaşlarda cinsel hayatlarını olumsuz etkiler. Sünnet çocuklarda, “kastrasyon kompleksi” adı verilen bir takıntıyı sebep olur. Bu da, psikoseksüel gelişim döneminde derin izler bırakır. İleriki yıllarda, “ejekülasyon pirecokcks” dedilen erken boşalmaya sebep oluyor. Erken boşalma yaşayan erkekler, kadınlarda vajinal orgazm yetersizliğine ve dişi gücüne ulaşamamasına yol açıyor.

***

Cinsel gücü artırıcı ilaçlar ilaç sektörünü ayakta tutuyor

Sünnet olan erkekler sinir uçlarının açığa çıkması sebebiyle devamlı uyarılma halindedirler. Bu uyarılma nedeniyle sünnet olan erkekler bir konuya dikkatlerini odaklayamaz. Sünnetli erkek devamlı cinsellik düşler, cinsel ilişki sırasında erken boşalırlar. Onun için geciktirici denilen sex shop malzemesi veya cinsel iktidarsızlık ilaçları genelde bu ülkelerinde satılır. Türkiye’de her yıl 6 milyon kutu viagra satılıyor.

***

Haziran 1999 yılında BJU International dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, sünnetli insanlarda, sünnetsiz insanlara göre:

– Yaralı gibi hissetme oranlarının %60 daha fazla,
– Kendine güvensizlik ve aşağılık kompleksinin %50 daha fazla,
– Genital güvensizliğin %55 daha fazla,
– Öfkenin %52 daha fazla,
– Depresyonun %59 daha fazla,
– Saldırganlığın %46 daha fazla,
– Aileye ihanetin %30 daha fazla,

olduğu görülmüştür. Çünkü olay sadece bir deri parçasının alınması değildir. Hayvanların tamamı hayatta kalmaya ve üremeye odaklanmıştır ve bütün sistemleri bu ikiliyi gerçekleştirmeye yönelik olarak evrimleşmiştir. İnsanda da kültürel evrim buna paralel olarak gelişmiştir. Bu evrimsel süreç içerisindeki her yapay müdahale, olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Sünnet, bunların başında gelen unsurlardan biridir
Özellikle,

– Avusturalasyalı (Avusturalya ve Asyalı) Kraliyet Fizisyenleri Koleji,
– Kanada Pediyatri Cemiyeti,
– Hollanda Kraliyet Tıp Birliği,
– İngiliz Tıp Birliği,
– Amerikan Pediyatri Akademisi,
– Amerikan Tıp Birliği,
– Amerikan Aile Fizisyenleri Akademisi,
– Amerikan Üroloji Birliği,

gibi kurumlar sünnet konusunda çok kapsamlı literatür incelemeleri ve pratik araştırmalar yapmışlardır.

***

BÜTÜN BUNLARA KARŞIN SÜNNET OLMAK FAYDALIDIR İYİ BİR ŞEYDİR DİYENLERE

Kolunuzu kestirmenin yararları:

1. Kolunuz bir daha yorulmayacakdır.

2. Kolunuz güneşde yanmayacakdır.

3. Hiç bir vakit sivrisinek ısırmayacakdır.

4. Torunlarınız kolunuzdaki kılları çekerek sizi bir daha rahatsız edemiyecekdir.

5. Kol kanserine yakalnma rizikonuz sıfır olur.

6 Kolunuzun kırılma ihtimali artık sıfır olmuşdur.

7. El ve parmak kanserine yakalanmazsınız.

8. Artık elinize diken batmayacak demekdir.

9. Kolunuzla birlikde eliniz de yok olduğu için harama el sürmeyeceksiniz.

10. Elinize kimse dokunamayacağı için tokalaşma esnasındaki bulaşıcı mikroplardan savunmuş olacaksınız.

Netice olarak şu söylenebilir ki ilkel adetlerden biri olan sünnet uygulaması erkeklerin vücudunda kalıcı hasarlar bırakmaktadır. Daha çocuk yaşta seçim şansı bırakılmadan penislerinden bir parça alınan çocuklar bunun bedelini ağır şekilde ödemek zorunda kalabilmektedir. En azından 18 yaşından önce hiçbir erkek çocuğu kendisine sorulsun veyahut sorulmasın sünnet edilmemelidir. Bu iş 18 yaşını doldurmuş fertlerde şahsi tercihe bırakılmalıdır.

***

İngilizce Kaynaklar

CIRP : Sünnet Hakkında Bilgiler ve Kaynaklar Derneği’nin sitesinde “sünnet” diye bilinen jenital müdahale ile ilgili her tür bilgiye ulaşabilirsiniz.
Circumcision Resource Center : Sünnet Hakkında Bilgiler Derneği, kar amacı gütmeyen, halkı ve tıp çalışanlarını sünnet konusunda aydınlatmayı amaç edinmiş bir dernektir.
Mothers Against Circ : Sünnete Karşı Anneler Derneği (MAC) ana babalara sünnet hakkında tam bilgilendirilmiş kararlar vermelerinde yardımcı olmaktadır
NOHARMM : NOHARMM, sağlıklı erkek çocukları ve bebeklerinin sünnetine karşı organize olmuş eyleme hazır erkeklerin kurduğu, kar amacı gütmeyen bir dernektir. Amacımız erkek jenitallerinin kesilmesi ile ilgili kamuoyundaki uyanışı destekleme, ve jenital bütünlüğün bir temel insan hakkı olarak algılanmasına yardımcı olmaktır.
Intact America : Intact Amerika Amerika’da Tüm insanlar için sağlıklı bir cinsel gelecek sağlamak için çalışan en büyük ulusal savunma grubudur. Intact Amerika zorlu sosyal ve cinsel normlardan ve tüm çocuklar ve olacak yetişkinlerin sağlık ve refah için savunarak misyonunu yerine getirmektedir. Intact Amerika çocukları kültür, din, kar, ya da ebeveyn tercihi adına kendi rızası olmadan onlara yürütülen tıbbi gereksiz ameliyatlar arınmış bir dünya öngörülüyor.
NOCIRC : National Organization of Circumcision Information Resource Centers (Sünnet Bilgi Kaynağı Merkezleri Ulusal Örgütü)
15 Mart 1986 tarihinde, San Francisco Bay Area sağlık profesyonellerinden oluşan bir grup, Marilyn Milos RN liderliğindeki Sünnet Bilgi Kaynağı Merkezleri Ulusal Örgütü (NOCIRC) içinde (1985) kuruluşunu ilan etti. İlk on yılında, NOCIRC uluslararası bir ağ haline geldi ve şu anda dünya çapında 110’dan fazla merkezleri vardır.
D. O. C. Sünnete Karşı Doktorlar altı kıtada kar amacı gütmeyen kuruluştur. Sünnete Karşı Doktorlar , D.O.C., çocuklar üzerinde rutin sünnet uygulamasına karşı olan doktor ve diğer tıp uzmanlarının kurdukları bir dernektir.
Nurses for the Rights of the Child : Bebeklerin bedensel bütünlüğünü ve çocukların haklarının korunması amacıyla kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Sağlık profesyonelleri olarak, özellikle sağlıklı genital cerrahi değişiklik olmayan bebek ve çocukları korumak için çalışırlar.
Stop Infant Circumcision Society : Tıp endüstrisinin faaliyetleri, ve ECS (erkek cinsel sakatlaması) hakkındaki gerçekler. Dernek ziyaretçilerini konu hakkında kendi kararlarını vermeye ve bunu başkalarıyla paylaşmaya davet ediyor.
Circumstitions Jenital bütünlüğün sağlanması ve hangi cinsten olursa olsun çocukların jenitallerinin değiştirilmesine karşı mücadele eden kuruluştur.
Dr. Sears Dünyanın önde gelen pediatristlerinden Dr.Sears’ın sünnet hakkındaki yazısı
Basic Care of the Intact Child
Peaceful Parenting
Saving Our Sons
The İntact Network
Not Yours to Cut
Your Whole Baby
Kahal İsrail’de Kahal, oğullarının sünnet edilip edilmeyeceği konusunda kararsız olan ebeveynlere destek veriyor.
Gonnen İsrail Gonnen Al Ha-Yeled (İsrail Protect the Child)

Kaynak;https://www.change.org/p/sa%C4%9Fl%C4%B1k-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-erkek-s%C3%BCnneti-yasaklans%C4%B1n

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun