Türban Tarihçesi

Sümer mabetlerinde; şarkı söyleyen kadınlar olurdu, cadılar sihir yapardı, danslar (çoğunlukta kadınlar dans ederdi), eğlenceler düzenlenirdi, rahibeler ile ücretsiz seks yapılırdı; çünkü Tanrının verdiği bir görev olduğuna inanılırdı. Rahibeler hiç […]

Bu yüzyıl İslam’ın sonu mu?

Evet sonu! Daha 43 yılı var. Tam olarak 15 Aralık 2065 Salı günü ölecek. Bunu ben söylemiyorum: Hz. Muhammed söylüyor. “Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi geçmez.” (Hz. Muhammed) Şimdi herkesin […]

Bohemian Rhapsody

Yazıma ön izleme için seçtiğim fotoğraf bu şarkının klibinden alıntı. Klibin başında gölgelerini sunuyorlar sonra, şarkıdaki dinsel öğretilere gönderileri ışığa bakarak kafaları yukarı doğruyken iletiyorlar, üstelik üzerlerinde karaları giymiş halde. […]

Rahmani İşler ve İblis’in Emzirdikleri

Rahman; Rahmeti ile her şeyi kuşatan anlamına gelir. Allah’ın Rahman olmasındaki rahmet, sonsuzlukla özdeşleşmiştir. Çünkü bu kelime aynı zamanda sonsuz merhamet sahibi anlamında kullanılır. İnsan için Rahman sözcüğünün merhametli anlamı […]

Atatürk’ün Sofrasında Bir İmam

“Bizim dinimiz, en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması lazımdır. Bizim […]

Tanrı’nın Varlığının Kanıtları

Dünya denen cangıl, günümüzün teknoloji çağında giderek daha karmaşık daha içinden çıkılmaz ve belki de bu yönüyle daha yaşanmaz hale gelmeye başladı. Gelişen teknolojiyle birlikte dünya sürgününde insanın yalnızlığı ve […]

Hz. Muhammed’in Akıl Sağlığı

Bir insana “akıl hastası” tanısı koymak için onda, bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı refakatinde, bir dizi psikiyatrik bozukluğun belirtilerinin bir arada gözlenmiş olması gerekir. Bu kurala elbette Hz. Muhammed […]

Kahal; Siyon Liderlerin Protokolleri

“Dünya Hükümeti yolu ile Dünya Hâkimiyeti kurmak” “KAHAL” Bir Yahudi idaresi; Kahal’ın tüzüğü ve bunun uygulamalarıyla ilgili 1072 Siyon Protokolü (kayıt ve zabıtlar) ihtiva eder. Kahal Protokolleri, Yahudiliğin yabancı bir […]