Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody şarkısını çok seviyorum. Queen, bu şarkıyla kraliçe olmayı başardı. Bir isimden fazlasını aktarmak için grup adının geçtiği yerde, destansı bir betimlemeyi bir nefeste (Queen) iki heceyle oluşturdular. Grup […]

Rahmani İşler ve İblis’in Emzirdikleri

Rahman; Rahmeti ile her şeyi kuşatan anlamına gelir. Allah’ın Rahman olmasındaki rahmet, sonsuzlukla özdeşleşmiştir. Çünkü bu kelime aynı zamanda sonsuz merhamet sahibi anlamında kullanılır. İnsan için Rahman sözcüğünün merhametli anlamı […]

Atatürk’ün Sofrasında Bir İmam

“Bizim dinimiz, en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması lazımdır. Bizim […]

Tanrı’nın Varlığının Kanıtları

Dünya denen cangıl, günümüzün teknoloji çağında giderek daha karmaşık daha içinden çıkılmaz ve belki de bu yönüyle daha yaşanmaz hale gelmeye başladı. Gelişen teknolojiyle birlikte dünya sürgününde insanın yalnızlığı ve […]

Hz. Muhammed’in Akıl Sağlığı

Bir insana “akıl hastası” tanısı koymak için onda, bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı refakatinde, bir dizi psikiyatrik bozukluğun belirtilerinin bir arada gözlenmiş olması gerekir. Bu kurala elbette Hz. Muhammed […]

Kahal; Siyon Liderlerin Protokolleri

“Dünya Hükümeti yolu ile Dünya Hâkimiyeti kurmak” “KAHAL” Bir Yahudi idaresi; Kahal’ın tüzüğü ve bunun uygulamalarıyla ilgili 1072 Siyon Protokolü (kayıt ve zabıtlar) ihtiva eder. Kahal Protokolleri, Yahudiliğin yabancı bir […]

İslam’ın Tanrı’sı

İslam’da sakat bir Tanrı anlayışı vardır. İslam’a/Kuran’a göre Tanrı; nesnel dünyanın ötesinde, zaman ve mekândan bağımsız, mutlak bir bilgiye ve güce sahip biri olarak resmedilmiştir. Ancak, yine Kuran’a baktığımızda bu […]

İlk Saçma Senaryo Oidipus

  Acıların en acısı, kendi kendimize çektirdiğimizdir. Kral Oidipus, Sophokles İnsan, yer yüzünde var olduğundan beri masallar yazar, çocuklarını, gençlerini, gelecek nesillerini o masallarda ki hikayeler ile büyütür. Bu masallar […]