5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Yerküremiz ‘Tek Dünya’

Geldiğimiz noktada yapılacakların başında, yaşadığımız Dünya’ya, biyosfere, doğaya, ormanlara, denizlere, göl ve akarsulara, kuşlara, böceklere, sürüngenlere, bitkilere, kısaca tüm canlılara ve ortamlarına başka bir felsefeyle, başka bir dünya görüşü ve […]

Transhümanizm çağı: Üst İnsan mı oluyoruz?

İnsanlık tarihimiz, bugüne dek her türlü badireler atlatarak; önceleri hayatta kalma güdüsüyle daha sonra alet yaparak ve en sonunda doğaya hükmederek muhtelif yollardan geçip sürekli bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme […]

#GeleceğinTrendleri: Dilbilgisi genetik ile ilişkilidir

Bir araştırma ekibi, 14 Asya popülasyonundan genomları, dilleri ve müzik parçalarını analiz etti. Dilbilgisi müşterek tarihi en iyi şekilde yansıtıyordu. Charles Darwin’in görüşüne göre, genler ve kültür benzer bir şekilde […]

Bir İnsanın Kaç Arkadaşı Olabilir?

 Birinin etrafında ne kadar insan topladığı bir karakter meselesi gibi görünüyor. Biri neredeyse bütün şehri tanıyor ve her on metrede bir, bir tanıdıkla sohbet etmeden ilerleyemiyor. İki veya üç yakın […]

Atatürk ve Biyoyakıt

Mustafa Kemal ATATÜRK 88 Yıl Önce Biyoyakıt Teknolojisini Kullanıyordu; Mustafa Kemal ATATÜRK 88 yıl Önce Biyoyakıt Teknolojisini Kullanıyordu. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarından Emrah Hatunoğlu’nun hazırladığı “Biyoyakıt Teknolojilerinin Tarım Sektörüne Etkileri” […]