Canan Kaftancıoğlu, Soykırım Yalancıları ile Aynı Safta

Önce, Canan Kaftancıoğlu’nu kısaca tanıyalım:
• 3 Şubat 1972 tarihinde Ordu’da doğdu.
• 1989-1995: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden doktor olarak mezun oldu.
• 2000 yılında, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda (TİHV) vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıp Değerlendirmesi” adlı teziyle “uzman doktor” unvanını aldı. TİHV, Avrupa Birliği’nden hibe almış AB Mandası yanlısı bir örgüttür.
• Özel bir sağlık kuruluşunun kurucu ortağı olup bu kuruluşta genel koordinatör olarak çalışmaktadır.
• 2011-2012: CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldu.
• 2012-2014: CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı’na getirildi.
• 13 Ocak 2018: CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Bu görevini sürdürmektedir.
• CHP Parti Meclisi (PM) üyesidir.
• 24 Nisan 2012 tarihinde, sosyal medyada, şu Twitt’i yayınladı: “Tarihte bugün Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19:15’de Taksim’de.”
• Ermenilerin, Türkler tarafından 24 Nisan 1915’de soykırıma uğradığı görüşünü bugüne kadar ısrarla, coşkuyla sürdürdü.
• CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu; Türkler tarafından Ermeni Soykırımı yapıldığı iddiasını destekleyecek hiçbir belge, kaynak ortaya koyamadı.

Değerli Dostlar,

Şimdi gelin, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili çok sağlam kaynaklara, belgelere kısaca göz atalım.
Ekim 2000’de Amerikan Temsilciler Meclisi’ne “Ermeni Soykırım Tasarısı” geldiğinde, Londra’daydım.
Londra’nın Kew Gardens semtindeki İngiltere Devlet Arşivlerinin bulunduğu The Public Record Office’e gittim.
Eğer bu binadaki arşivlerin dizildiği rafları uç uca eklerseniz, uzunluğu 153 kilometreye ulaşmaktadır.
The Public Record Office’de; İngiliz kral ve kraliçeleri ile hükümetlerinin 1782 yılından beri diğer devletlerin kralları, şahları, sultanları, padişahları, sadrazamları ve diktatörleri ile yapmış oldukları “çok gizli” yazışmaları, anlaşmaları ve sözleşmeleri okuyabilirsiniz. Burada aynı zamanda, İngiliz devletinin başka ülkelerde yapmış ve yaptırmış olduğu çok gizli araştırmaların da tüm ayrıntılarını bulabilirsiniz. Özellikle tarih, siyaset ve toplum bilim gibi konularda araştırma yapanlar, dünyanın dört bir yanından buraya geliyor, bazen aylarca süren araştırmalarını burada yapıp sonuçta doktora, doçentlik ve profesörlük tezlerini hazırlıyorlar.
The Public Record Office’in arşivleri, dünyada yayımlanmış çok sayıda ünlü araştırmalara kaynak olmuştur. Ben de burada, öğrencilik yıllarımdan başlayarak, Bağımsızlık Savaşımızla ilgili çok önemli belgeleri ve son padişah Vahdettin ve sadrazam Damat Ferit Paşa’nın İngiltere Kralı’na göndermiş oldukları utanç verici “gizli” mektuplarını okumuştum.
Ermeni Soykırımı konusu bir kez daha gündeme gelip Amerikan Temsilciler Meclisi’ne bir karar tasarısı olarak sunulunca, İngiliz Devlet Arşivlerinin bulunduğu The Public Record Office’e gittim ve bu konuyla ilgili “çok gizli” belgeler dahil tüm arşivi inceledim.
İngiliz arşivlerine göre bir Ermeni Soykırımından söz etmek mümkün değildi.
Bu kaynaklara dayanarak yaptığı araştırmalar sonucunda, ünlü tarihçi Prof. Dr. Bernard Lewis de, “soykırım diye bir olay asla yaşanmamış” demekteydi. Öyle ki, çok sayıda Ermeni tarihçi bile, yaptıkları uzun incelemelerden sonra “bir soykırım planının kanıtına rastlanmamıştır” sonucuna varmışlardı.

Değerli Dostlar,

Sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili, Londra’da İngiliz Devlet Arşivlerinde yapmış olduğum araştırmalarla yetinmedim. Aşağıda listesini verdiğim araştırma kitaplarını da okudum. Okuduğum bu kitapların ortak bir yönü bulunmaktadır. Bu kitapların tümü, Osmanlı arşivleri yanında, yoğunlukla yabancı kaynaklara dayanılarak yazılmıştır. Yani bu kitapların tümü, büyük ölçüde, İngiliz, Alman, Amerikan, Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler Birliği arşivlerinde yapılan araştırmalara ve incelemelere dayanmaktadır.
İşte, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili, bilimsel araştırmalara dayanılarak hazırlanmış kitaplar:

1. ERMENİ DOSYASI, Kâmuran Gürün, Remzi Kitabevi, 9. Basım, Ocak 2008, 454 sayfa.
2. ERMENİ MESELESİ, 1774-2005, Bilâl N. Şimşir, Bilgi Kitabevi, 5. Basım, Eylül 2009, 540 sayfa.
3. BRITISH DOCUMENTS ON OTTOMAN ARMENIANS, Bilâl N. Şimşir, Volume I, (1856-1880), Türk Tarih Kurumu, 2. Baskı, Ankara, 1989, 767 sayfa, İngilizce.
4. BRITISH DOCUMENTS ON OTTOMAN ARMENIANS, Bilâl N. Şimşir, Volume II, (1880-1890), Türk Tarih Kurumu, 2. Baskı, Ankara, 1989, 784 sayfa, İngilizce.
5. ERMENİ DEVLET ADAMI B. A. BORYAN’IN GÖZÜYLE TÜRK-ERMENİ ÇATIŞMASI, Mehmet Perinçek, Kaynak Yayınları, 3. Basım, Nisan 2007, 92 sayfa.
6. 11 ARALIK 1915 TARİHLİ RESMİ ERMENİ RAPORU, Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral L. M. Bolhovitiniov, Hazırlayan Mehmet Perinçek, Doğan Kitap, Mart 2009, 106 sayfa.
7. THE GENOCIDE OF TRUTH, Şükrü Server Aya, İstanbul Commerce Universitiy Publications, İstanbul, Ocak 2008, 702 sayfa, İngilizce.
8. SOYKIRIM TACİRLERİ VE GERÇEKLER, DİASPORA YALANLARININ İÇYÜZÜ, Şükrü Server Aya, Derin Yayınları, İstanbul, Ocak 2009, 496 sayfa.
9. MAVİ KİTABA YANIT, Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, İleri Yayınları, 3. Baskı, Ekim 2006, 80 sayfa.
10. TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ, YABANCI BELGELER IŞIĞINDA DÜNÜ VE BUGÜNÜ, Ahmet Gürel, Şenocak Yayınları, Şubat 2009, 402 sayfa.
11. DİASPORADAKİ TAŞNAKLAR, S. G. Pirumyan, Çeviren Kayhan Yükseler, Kaynak Yayınları, Mayıs 2007, 172 sayfa.
12. TAŞNAK PARTİSİ’NİN KARŞIDEVRİİMCİ ROLÜ (1914-1923), A. A. Lalayan, Çeviren Kayhan Yükseler, Kaynak Yayınları, 3. Basım, Mart 2006, 96 sayfa.
13. FRANSIZLARIN ERMENİLERİ YOK ETME PLANI, KİLİKYA 1918-1922, HAÇİN ÖLÜM KAMPI, Selahattin Sert, Kum Saati Yayınları, İstanbul 2005, 651 sayfa.
14. 1914 ALMAN İHANETİ, Selahattin Sert, Kum Saati Yayınları, İstanbul 2009, 887 sayfa.

Değerli Dostlar,

Kişisel araştırmalarımdan ve okuduklarımdan çıkan sonuç şudur:
1915-1923 yıllarında Anadolu’da Türkler tarafından bir Ermeni Soykırımı yapıldığı iddialarının hiçbir belgesi, kaynağı, dayanağı yoktur!
Türlü odaklar; uydurmalarla, abartmalarla, çarpıtmalarla, eksikliklerle, gizlemelerle ve düpedüz yalanlarla bir sürü hikâyeler uydurmuşlar ve dünya çapında geniş bir propaganda ağını kullanarak dünya halklarını bu yalanlara inandırmaya çalışmışlardır.
1915-1923 sürecinde Türkler, yalnız Doğu Anadolu’da Ermenilere karşı değil; İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da yedi düveler karşı canlarını ve vatanlarını savunmuşlardır.

Değerli Dostlar,

Şimdi sıra geldi, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ile hesaplaşmaya.
Canan Kaftancıoğlu; Türklerin 1915’de Ermeni Soykırımı yaptığı iddiasını kanıtlayan belgeleri hemen ortaya koymalıdır!
Eğer CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu iddiasını kanıtlayacak belgeleri ortaya koymazsa, bu çağrımızı ciddiye almayıp susarsa, yalancı ve iftiracı konumuna düşecektir.

Tüm Türk Ulusuna iftira atan, halkımızın içine kin ve nefret tohumları saçan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan yurtsever CHP’liler hesap sormayacak mı?

Yılmaz Dikbaş
7 Şubat 2020, Cuma
0532 233 31 52

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun