Bazı Doğaüstü Deneyler (4)

Newton ve Leibniz gibi 17. yüzyıldaki dindarlar için, Tanrı’yı ​​fiziğin temellerine çağırmak felsefi olarak doğal ve kabul edilebilir görünecekti. Ancak, Leibniz’in uzay ve zaman hakkındaki düşüncelerinde işte bazı sezgisel simetri kavramına sahip olduğunu görüyoruz. Düşüncelerini modern simetri olarak yeniden yapılandırmak ve argümanını bu modern terimlerle değerlendirmek bizim için oldukça kolaydır. Mekan ve zamanın durumu hakkındaki son söz henüz yazılı olmasa da, iyi bir şekilde ortaya çıkıyor.

Tanrı’nın Leibniz’in düşüncesindeki rolü sezgiseldir . Sezgisel olarak tanımlamamın ve onu zorunlu kılmamın nedeni , Tanrı’nın fikrinin Leibniz için yararlı olduğu, ancak tartışmayı Tanrı’ya itiraz etmeden yeniden yapılandırabiliriz. Düşünce deneyleri Tanrı’yı ​​içerdiğinde bu her zaman böyle olacak mı? Tanrı’yı ​​içeren düşünce deneyleri daima Tanrı olmadan yeniden inşa edilebilir mi? Bence cevap hayır, bu da sürpriz olabilir. Şimdi Tanrı’nın rolünün zorunlu olduğu bir düşünce deneyi (kendimden biri) sunmak istiyorum . Matematiksel kanıtın doğasını içerir. Sonunda buluşsal ve esansiyel arasındaki bu ayrım hakkında daha fazla şey söyleyeceğim.

Delillerin delillerin tek ve tek kaynak olduğunu ve delillerin ilkelerden çıkarılabilir türevler olduğunu söyleyen standart bir matematik görüşü vardır. (Kanıt taslakları kabul edilebilir, ancak gerektiğinde bunların aşılabileceği anlaşılmaktadır.) Bu tutumun uzun bir geleneği vardır ve bu konuda rahatlatıcı bir güvence vardır. Ancak ara sıra, muhalifte, özellikle etkili olması gereken sesler de var.

Eğer matematik, tıpkı fizik gibi nesnel bir dünyayı tanımlarsa, endüktif yöntemlerin matematikte tıpkı fizikle aynı şekilde uygulanmaması için hiçbir neden yoktur. Gerçek şu ki, matematikte bugün hala aynı tutuma sahipiz, eski zamanlarda birisinin tüm bilimlere karşı olduğu, yani her şeyi tanımlardan (yani, ontolojik terminolojideki şeylerin özünden) tanımlardan elde edilen kanıtlarla elde etmeye çalışıyoruz. Belki de tekel iddia ederse, bu yöntem matematikte olduğu gibi fizikte olduğu kadar yanlıştır.

Gödel ile aynı sonuca varmak için tartışacağım, ancak çok farklı bir şekilde geleceğim. Matematikte kanıt kavramını doğrudan serbestleştirmeye çalışmak yerine, fizikte kesinliği üstleneceğim. Yani, kuantum mekaniğinin (QM) ilk prensiplerinin, aritmetiğin ilk prensipleri kadar Peano aksiyomları (PA) kadar kesin olduğunu farz edeceğim. Meşru matematiksel yöntemler olarak sayılan şeyin sonucu şaşırtıcı olacaktır.

Tanrı’yı ​​içeren bir benzetme, düşünce deneyi ile başlayalım. Tanrı bulutları ayırır ve şöyle der: “Şüphesiz, sana kesinlikle derim ki, kuantum mekaniğinin ilkeleri doğrudur”. Tanrı’yı ​​istediğin gibi hayal et. Bilgeliği tanrıçası ve bilimin patronu Athena’yı hayal ediyorum. Bununla birlikte, her şeyi bilen ve dürüst olmasını da eklediğinizden emin olun. Bu, artık kuantum durumlarının Hilbert uzayındaki vektörlerle temsil edildiğini kesin olarak bilebiliriz; Schrödinger denklemine göre gelişirler; Born kuralı bize ölçüm sonuçları için doğru olasılıkları verecektir; ve bunun gibi. Şimdi, QM’nin standart prensipleri gerçeğine, şimdiye kadar sadece ampirik olarak haklı olanlara tamamen güveniyoruz. Ek olarak, bu ilk prensiplerden türetebileceğimiz her şeyi biliyoruz.

Şimdiye kadar, çok iyi, ama Tanrı’nın cevaplaması için daha fazla sorumuz var: Her bir soru sorusuna evet mi yoksa hayır demek mi? P, QM’nin bir sonucu ise, uygun bir zamanda türetebilir miyiz? QM’nin diğer teorilerle ilişkisi nedir? Örneğin kimya ve biyoloji QM’ye düşüyor mu, azalmıyor mu? Diğer sorular kolayca akla gelecektir.

Soruyoruz, ama Tanrı cevap vermiyor. Ne yazık ki, ben iyi gülümser, ne yazık ki, ayrılır. (Athena sık sık Odysseus’un reçelden çıkmasına yardım etti, sonra kendisinin savunması için onu terk etti.) Diyelim ki şimdi durum böyle. Kesin olarak çok şey biliyoruz, ancak cahil olarak ya da QM’de çok fazla kendinden emin olduğumuzu biliyoruz. Nasıl devam etmeliyiz?

Açıkçası, mümkün olduğu kadar çok QM önermeleri için, yani kesinlikle gerçek olduğu bilinen ilk ilkelerden türetmeler için türevler oluşturmaya çalışmalıyız. Ancak, gerisi ne olacak? Bazı yansımalardan sonra muhtemelen eskisi gibi devam edeceğiz. Yani, bir varsayım ve deneysel test kombinasyonuyla devam edecektik. QM’nin kesin olarak kesin olan kısımları dışında, her zamanki gibi işler olacaktır. Geri kalanını, tipik ampirik yollarla araştırılması için tipik bir ampirik bilim olarak ele alırız. Bunun ne anlama geldiğini tartışmaya devam edeceğiz, ancak ayrıntılar aşağı yukarı aynı olurdu. Deneysel deneme, hipotez testleri, çeşitli istatistiksel tekniklerin kullanımı, düşünce deneyleri, felsefi düşünceler vb. Olacak.

Şu anda yaptığımız gibi birçok sorunu çözmeye devam edeceğiz. Örneğin, belki de platonik anlamda, QM’nin ilk prensiplerinden protein katlanmasının ayrıntılarının bir türevi vardır, ancak insanlar tarafından böyle bir türev bulunamaz. Oldukça karmaşık nesnelerin enerji seviyelerini hesaplamak umutsuzca zordur. U 235 , tam olarak çözülemeyen bir çok-beden problemidir. Kuantum alan teorisi, türetilemeyen QM’nin göreceli bir uzantısıdır. Peki ya karanlık enerji? Bu bir QM sorunu mu?

Tanrı bu soruları cevaplandırmakta yardımcı değildir. Uzun zamandır kullandığımız aynı ampirik teknikleri kullanmadan önce olduğu gibi devam etmeliyiz.

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun