Bazı Doğaüstü Deneyler (1)

Bu yazımızda bazı bilim adamları yada filozofların yaptığı deneylere göz atacağız.

Dini düşünceler epistemolojide uzun zamandır rol oynamaktadır. Özellikle teolojik düşünce deneyleri, bilimlerde çok çeşitli durumlarda etkili olmuştur. Bunlardan bazıları sadece pitoresktir, diğerleri buluşsal olarak önemliydi ve yine de iddia edeceğim gibi, temel olarak adlandırılabilecek bir rol oynadı. Sezgisel ve esansiyel arasındaki farkı iki örnekle göstereceğim. Bunlardan biri Newton-Leibniz’in uzay ve zamanın doğası üzerine yaptığı tartışmalardan kaynaklanıyor; diğeri ise, matematikte kanıtlara daha liberal bir bakış açısı için dava açmak amacıyla inşa ettiğim kendi düşünce deneyimidir.

Düşünce deneyi; Tanrı, Newton Leibniz; matematiksel yöntemler.

Bilimde dini nosyonları kullanma geleneği vardır. Einstein ünlü olarak Tanrı’nın zar atmadığını söyledi. Bohr, yalnızca Tanrı’nın zar atmakla kalmayıp aynı zamanda onları görülemeyecekleri yerlere fırlattığını vurguladı. Bunlar, sırasıyla, fizikteki indeterminizmi reddetmenin veya benimsemenin pitoresk yollarıdır. Tanrı uygun bir mecazdır, ancak Einstein veya Bohr’un konularına değinmek için gerekli değildir. Bu, bilimde Tanrı’nın önemsiz bir kullanımıdır. “Tanrı’nın bakış açısı” gibi ifadelerle karşılaştığımızda biraz daha ciddileşiyoruz. Bu durumda, her şeyi bilen bir varlığın, biz insanlar yapamadık bile olsa, kavrayacağı meselesinin varlığına dair bir öneri var. Bir yönde ya da başka bir felsefi tartışmayı ilerletmeye yardımcı olabilir ve ateistler bile tartışmada metaforu bulurlar.

Öte yandan, teolojik kavramlar bazen sadece alay etmek için çağrılır. “Bir iğnenin kafasında kaç açı dans edebilir?” Sorusu aptallığın yüksekliği olarak kabul edilir. Alıkoyma hedefleri ortaçağ skolastikleriydi, ancak tarihsel bir gerçek olarak konuyu eğlendirmediler.

Tanrı’yı ​​içeren düşünceler genellikle bize Tanrı hakkında yeni bir şey söylemeyi amaçlar. Tanrı’yı ​​içeren diğer düşünce deneylerinin farklı bir amacı vardır: Bize dünya hakkında yeni bir şey anlatmak için Tanrı fikrini kullanırlar. Aşağıdaki, ikincisinin bir örneğidir (aslında iki örnek). Başka bir deyişle, Tanrı bir son değil, bir son demektir. Tanrı’nın önemli ve hatta önemli bir işlevi olduğu iki düşünce deneyini tartışacağım. Bunlardan ilki, Newton-Leibniz tartışmalarında uzay ve zamanın doğası üzerine rol oynayan düşünce deneyi (veya düşünce deneyi kümesidir). İkincisi, meşru matematiksel metodolojinin doğası ile ilgili kendime ait bir düşünce deneyidir. Her ikisi de hedeflerine ulaşmada etkili olsalar da, ilginç şekilde farklı şekillerde işlev görüyorlar.

Onun içinde Principia , Isaac Newton dış şey başvurulmadan, tekdüze ve başka bir isim süresi denir tarafından akar, kendi başına ve kendi doğası nedeniyle, “Mutlak gerçek ve matematiksel bir zaman iddia etti. Göreceli, açık ve genel zaman, hareket yoluyla sürenin herhangi bir hassas ve dış ölçüsüdür (kesin veya kesin değildir); Böyle bir önlem – örneğin, bir saat, bir gün, bir ay, bir yıl – gerçek zaman yerine yaygın olarak kullanılır.

Zamanın doğası ile ilgili iddiayı, mekanın doğası ile ilgili benzer bir iddia izlemiştir: “Mutlak alan, kendi doğası gereği dışsal bir şeye atıfta bulunmadan, daima homojen ve taşınmaz kalır. Bağıl alan, bu mutlak alanın herhangi bir hareketli ölçüsü veya boyutu; böyle bir ölçü veya boyut, duyularımız tarafından bedenlere göre mekanın durumundan belirlenir ve popüler olarak, yerin altında veya havada veya cennette, boyutun olduğu yerlerde olduğu gibi taşınmaz alan için kullanılır. yerin dünyaya göre durumundan belirlenir.

Newton’un “mutlak uzay ve zaman” olarak adlandırdığı şey artık “yeterince anlamlılık” olarak adlandırılan şeydir, yani zaman ve mekan kendi başlarına, başka hiçbir şeye bağlı olmayan şeylerdir. Newton’un çizdiği resim, uzayın ve zamanın her şeyden bağımsız olarak var olduğu (belki de Tanrı hariç). Uzayda olabilecek ya da olamayacak organlarla ya da zamanda olabilecek ya da olamayacak olaylarla hiçbir ilgisi yoktur; ne de yer ve zamanı nasıl ölçtüğümüz ve gözlemlediğimizle ilgili hiçbir şey yapmıyor. Newton’a göre, gizemli bir şey olan “Tanrı’nın duyumu”. Newton, maddeyi başka bir boş alana belirli yerlere yerleştiren Tanrı olarak düşündü ve bu yaratma eylemi belirli bir zamanda gerçekleşti.

Newton, ünlü kova düşünce deneyini mutlak uzaya olan inancının gerekçesi olarak sundu. Mutlak uzayda konumumuzu tespit edemiyoruz, uzayda mutlak hızımızı da tespit edemiyoruz. Dahası, konumumuzu mutlak zamanda tespit edemiyoruz. Bununla birlikte, mutlak ivmeleri tespit edebiliriz. Aslında, bir köşeyi sürerken hissedebileceğiniz günlük bir deneyim. Bu göreceli ivmelenmeye indirgenemez. Başlangıçta birbirlerine göre hareketsiz duran iki aracın karşıt yönlerde olduğunu hayal edin. Göreceli hızda kazanmaya, ayrılmaya başlayabilirler; birbirlerine göre hız kazanıyorlar. Şimdiye kadar durum simetrik görünüyor. Ancak, içerideki yolcular bir fark görebilir. Bir otomobilde yolcular tekrar koltuklarına atılmış hissederken, diğerleri böyle bir güç hissetmiyor.

Kova deneyi mutlak ivmenin tespit edilebileceğini göstermek için tasarlanmıştır. Bu deneyde dikkate alınması gereken üç durum var (ki bu gerçek bir deney ya da düşünce deneyi olabilir). I. Aşamada, kova ve su birbirlerine göre hareketsizdir. II. Aşamada kova suya göre dönmektedir. III. Aşamada, kova ve su birbirlerine göre daha rahattır. Suyun yüzeyinin düz olduğu evre I ile yüzeyin içbükey olduğu evre III arasındaki farkı açıklamamız gerekir. Göreceli harekete itiraz ederek yapamayacağımıza dikkat edin, çünkü aşama I veya III’te kovaya su göreceli hareketi yoktur.

Newton’un cevabı şudur: III. Aşama (I’de değil) su ve kova mutlak hareket halindedir; mutlak uzayda dönüyorlar. Newton’un iddia ettiği en önemli iddia, belki de tek açıklama olan en iyi açıklamanın mutlak alan olduğudur. Su kovası sistemi uzaya göre dönüyor. Bu nedenle, boşluk var (kendi başına bir şey olarak).

Tanrı, Newton’un düşüncesinde genel olarak büyük bir rol oynadı, ancak gerçek tartışmalarda sadece küçük bir rol oynadı. Bu, güçlü teolojik düşünce deneylerini kullanarak Newton’un mutlakiyetçiliğini reddeden Gottfried Wilhelm von Leibniz ile böyle değildi.

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun