Ateizm Adına İnsan Öldürülebilir Mi?

Ateist komünistlerin işlediği insanlığa karşı bariz suçları görmezden gelsek bile, Ateizm; Fransız Devrimi’nin yıkımı incelenerek kınanacaktır. 1. Bu tamamen saçma bir argüman değilse, aptalca. Herhangi bir ve tüm terapistlerin olumsuz eylemleri […]

Ateizm Gerekçeleri (7)

Karl Marx, dinin bir yanılsama olduğunu düşündü, arka planda duran gerçek bir Tanrı ya da doğaüstü gerçeklik yoktu. Din, insan topluluklarının değişmesini engelleyen bir güçtü. Marx, dinin sosyal bir kurum olduğuna […]

Ateizm Gerekçeleri (6)

Psikologlar, uzun zamandır bütün toplumlarda var olan bir şey olarak dinden etkilenmiştir. ‘Dinin’ aslında Tanrı’nın veya tanrıların varlığına bir cevaptan ziyade çeşitli psikolojik dürtülere verilen bir isim olup olmadığını soruyorlar. […]

Ateizm Gerekçeleri (5)

Bazı filozoflar, dini dilin hiçbir şey ifade etmediğini ve bu nedenle Tanrı’nın var olup olmadığını sormanın bir anlamı olmadığını düşünüyor. “Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı” gibi bir cümlenin ne […]

Ateizm Gerekçeleri (4)

Her ne kadar bilimsel keşif daha fazla açıklamaya başlasa da, çok sayıda insanın daha az dindar olmasına neden olmadı. Hatta çoğu – muhtemelen çoğu – bilim insanının hala evrende Tanrı […]

Ateizm Gerekçeleri (3)

Eskiler için Tanrı, evrenin çalışmasını sağlayan gücü sağladı ve Tanrı, evrenin çalıştığı ve insanların yaşadığı yapıyı sağladı. Bunun gibi fikirler modern astrolojide varlığını sürdürmektedir. Birçok insan, yaşamlarının bir şekilde cennetsel vücutların […]

Ateizm Gerekçeleri (2)

Kötülüğün varlığı, tamamen iyi olan ve her şeyi yapabilen bir Tanrı’nın varlığına aykırı görünüyor. Argüman şöyle devam eder: Çoğu din, Tanrı’nın tamamen iyi olduğunu, her şeyi bildiğini ve çok güçlü […]

Ateizm Gerekçeleri (1)

Her yerde, her yerde ve herhangi bir kimsenin yetersiz kanıt üzerine bir şeye inanması yanlış. WK Clifford (1879) Pek çok insan ateisttir, çünkü Tanrı’nın varlığına dair hiçbir kanıt olmadığını veya […]

Bazı Doğaüstü Deneyler (7)

Daha liberal bir metodoloji için en basit argümanlardan biri, ilk prensiplerin kanıtlanamayacağı gerçeğidir (soruya yalvarmadan), bu nedenle, bütün matematiksel kanıtlarımızın ispatlara dayanmasını talep etmek umutsuzdur. Matematiksel yanılabilirlik için başka bir argüman […]

Bazı Doğaüstü Deneyler (6)

  Teorem  1. Sınırsız sayıda asal sayı vardır. Kanıt. Diyelim ki sadece çok sayıda asal sayı var. Dolayısıyla, en yüksek bir p var .Let q = (2 × 3 × 5 × 7 × … × p ) […]