Atatürk Solcu Muydu?

Hedef: Kontrol edilen sınırlar içinde (Misak-ı Milli) refah ve adaletin topyekün tesisi.

 • Bunun için, en önemli kaynağı, insanı doğru yönlendirmek.
 • Bunun için, Anadolu insanına (marabalar, “embesil köylüler” = türkler) kimlik ve farkındalık kazandırarak sürece dahil etmek.
  Bunun için:

  • beceri ve düşünsel-sosyal-ekonomik farkındalık kazandırmak -> eğitim (köy enstitüleri)
  • toprağın sahibi ederek sosyo-ekonomik sorumluluğu ve farkındalığı pekiştirmek -> toprak reformu!

En önemlisi:

 • Doktrinlere hapsolmamak! Doktrinizasyon düşünsel tekamülü sınırlar! (Atatürk’e ait).
  Ben bunu “değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” söylemine bağlarım. Tanıdık geliyor mu?

Evet… Buyurun, yönünün adını siz koyun!

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun