Arapça Kutsal Bir Dil Değildir!

İslam dininin kutsal kitabı Kuran, Hz. Muhammed’e Arapça inmiştir.
Çünkü Hz. Muhammed bir Arap’tı.
Arapça inmeyip de yabancı bir dilde mi inecekti?
Nitekim Kuran’da bir ayet bu konuya açıklık getirir.

Fussilet Suresi, 44. Ayet:

“Ve eğer biz Kuran’ı yabancı bir dilde indirseydik, elbette onlar ‘Ayetler ayrıntılı olarak verilmeli değil miydi?’diyeceklerdi. İster yabancı dilde, ister Arapça! De ki: ‘O, iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve Kuran onlar için bir körlüktür. Böylelerine çok uzak bir yerden seslenilmektedir.”

Öyleyse hiç tartışmasız şunu söyleriz:
Kutsal olan Kuran’dır, Arapça değil!

Kuran dili olan Arapçaya, “Standart Arapça” denilmektedir.
Standart Arapça, hiçbir Arap ülkesinde halk dili olarak konuşulmamaktadır!
Standart Arapçayı, yani Kuran dili Arapçayı sadece iyi eğitim görmüş Araplar anlayabilmekte ve konuşabilmektedir.
Standart Arapça dışında birçok Arapça lehçesi bulunmaktadır. Örneğin; Mısır Arapçası, Suriye Arapçası, Lübnan Arapçası, Ürdün Arapçası, Filistin Arapçası, Yemen Arapçası, Kuzey Afrika Arapçası.

Her ulusun kendi diliyle gurur duyması, kendi dilini övüp sahiplenmesi doğaldır.
Ancak Arapçanın, dünyanın en zengin dili olduğu söylemi tam bir safsatadır. Hiçbir ciddi, yerli ya da yabancı dil uzmanı böyle bir safsatayı kabul etmez.

Parasal çıkarlarının elden gitmesinden korkanlar, Kuran başka bir dile çevrilemez yalanını uydurmuşlardır. Bunların bazıları da, Kuran başka bir dile çevrilirse anlamını kaybeder, palavrasına sarılmışlardır.

Bizim topraklarımızda 600 yıl süren Osmanlı Şeriatı döneminde, Kuran’ın Türkçeye çevrilmesi yasaklanmıştır!
Türklere ve Türklerin diline karşı yürütülen bu düşmanlık, Büyük Devrimci Atatürk tarafından yok edilmiştir.
Ancak Atatürk’ün ölümünden sonra tekrar hortlayan ve günümüze kadar gelip yeniden iktidar olan Osmanlı Şeriatçıları, Türk soyuna ve Türk diline olan düşmanlıkları hortlatmışlardır.
Kuran’ın Türkçeye çevrilmesine engel olanlar, Osmanlı Şeriatçılarıdır.
Kuran’ın Arapçadan başka bir dilde okunup anlaşılmasına engel olanlar, Arap milliyetçileridir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yaptığı bir açık hava toplantısında, Ezan’ın geçmişte Arapça değil de Türkçe okunmuş olmasını kınayarak Türkçeyi halka yuhalatmıştır.
Dünya tarihinde, halkının anadilini yuhalatmış başka bir lider yoktur.

8 Ocak 2018 günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir konuşma yaptı. “Yerli ve Milli değerlere dayanma” ilkesine vurgu yaptı.
Erdoğan, “Milletin değerlerine yaslanmadığı” için Boğaziçi Üniversitesi’nin uluslar arası alanda başarılı olmadığı yargısını dillendirdi.
Konuşmasının sonunda Recep Tayyip Erdoğan’a, ARAPÇA yazılı bir tablo armağan edildi.
Demek ki, Erdoğan’a göre, Türkçeyi değil, Arapçayı öne çıkarıp kutsamak “milletin değerlerine” yaslanmakmış!

Türk milliyetçilerini dillerine sahip çıkmaya, Osmanlı Şeriatçıları ve Arap milliyetçilerine karşı ayaklanmaya çağırıyorum! 

Yılmaz Dikbaş

Bir cevap yazın ya da yorumda bulunun