Türk Köylüsüne İhanet Edenler

İsmail Hakkı TONGUÇ ve Köy Enstitüleri destanının pek bilinmeyen ya da pek anlatılmayan sarsıcı gerçeklerini içeren yazı dizimin Dördüncü Bölümünü aşağıda sunuyorum. (Üçüncü bölümde tüm yazıların linlini iletmiştim, okumak isteyenler için burayı tıklayınız.)
Bugün içinde bulunduğumuz durumu anlayıp kavrayabilmek için geçmişi çok iyi bilmemiz, öğrenmemiz gerekmektedir.
Gerçeklerle yüzleşmeden günümüzde olanları anlayabilmek olanaksızdır.
İşte, yüzleşmemiz gereken bazı acı gerçekler…

TÜRK KÖYLÜSÜNE İHANET EDENLER

KÂZIM KARABEKİR


23.07.1882’de İstanbul’da doğdu, 26.01.1948’de Ankara’da öldü.
Doğum adı: Musa Kâzım Zeyrek.
Soyu Karamanoğullarına dayanmaktadır.
Kurtuluş Savaş’ında Erzurum’da 15. Kolordu Komutanıydı.
15 Ekim 1922’de Edirne Milletvekili seçildi.
26.01.1939’da İstanbul Milletvekili seçildi.
5 Ağustos 1946’da TBMM Başkanı oldu.
Padişahlığın ve Halifeliğin kaldırılmasına karşı çıktı.
Cumhuriyetin ilanına karşıydı.
Köy Enstitülerine karşıydı.
Köy Enstitülerinin kapatılması için yoğun çaba gösterdi.

FEVZİ ÇAKMAK


12.01.1876’da İstanbul’da doğdu, 10.04.1950’de İstanbul’da öldü.
Atatürk’ten sonraki ikinci ve son mareşaldir.
24.12.1918-14.05.1919: Osmanlı’nın Genelkurmay Başkanı.
Şubat 1920: Osmanlı hükümetinde Savaş Bakanı.
16.03.1920: İstanbul’un resmen işgalinden sonra Anadolu’ya geçemeye karar verdi. 27.04.1920 günü Ankara’ya ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin cumhuriyet dönemindeki ilk genelkurmay başkanı, ilk savunma bakanıdır.
Eyüp Sultan Mezarlığı’nda Küçük Hüseyin Efendi Dergâhı türbesinde gömülüdür.
Köy Enstitülerine karşıydı.
Köy Enstitülerine “Komünist Yuvası” diyor, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye sık sık.
“Bu Komünist yuvalarını ne zaman kapatacaksın?”
diyerek baskı yapıyordu.

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER


1903’de doğdu, 02.10.1953’de Sivas’ta öldü.
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünü yaptı.
1943-1954: Üç dönem Sivas milletvekili oldu.
1946-1948: Milli Eğitim Bakanlığına getirildi.
2 Ekim 1953’de trafik kazasında öldü.
Köy Enstitülerine karşı olanların başında gelmekteydi.
Türk köylüsünü “Eşek”e benzetiyor,
“Ben sırtına bindiğim eşeğin akıllı olmasını istemem!”
söylemini sık sık tekrarlıyordu.

ŞEMSETTİN GÜNALTAY


1883’de Kemaliye, Erzincan’da doğdu, 19.10.1961’de İstanbul’da öldü.
1915: Süleymaniye Medresesi’nde Dinler Tarihi hocalığı yaptı.
1919: Süleymaniye Medresesi’nde İslam Felsefesi hocası oldu.
1924: İlahiyat Fakültesi Dekanlığına getirildi.
Yedi dönem üst üste CHP milletvekili oldu.
16.01-27.05.1950: Başbakanlık yaptı.
Köy Enstitülerine karşıydı.
Köy Enstitülerini “acayip müesseseler” olarak tanımlıyordu. Buralarda milli duyguların geliştirilmediğini, kendi kültürümüzün verilmediğini iddia ediyor,
“Buralarda boyuna Gogollar, Çehovlar okutulduğunu, yöneticilerin buna ses çıkarmadığını”
öne sürüyordu.

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL


1892’de İstanbul’da doğdu, 23.12.1958’de Ankara’da öldü.
1914’de İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi.
1923: Paris’te doktora yaptı,
Dört dönem CHP milletvekilliği yaptı.
Köy Enstitülerine karşıydı.
Köy Enstitülerinin kapatılması için uğraştı.

HASAN TAHSİN BANGUOĞLU


1904’de Drama’da doğdu, 03.03.989’da İstanbul’da öldü.
1930’da İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirdi.
1932-1936 sürecinde Berlin Üniversitesi’nde “Osmanlı Türkçesi” üzerine doktora yaptı.
1948-1950 döneminde Milli Eğitim Bakanı oldu.
Türk köylüsünün okumasına karşıydı.
Köy Enstitülerinin kapatılması için çalıştı.

EMİN SAZAK


1882’de Eskişehir’de doğdu, 20.01.1960’da Eskişehir’de öldü.
Medrese eğitimi almıştır.
Müstantiklik (sorgu hakimliği) yapmıştır.
Eskişehir’in ünlü toprak ağalarındandı.
Üst üste yedi dönem CHP’den, bir dönem de DP’den milletvekilliği yaptı.
TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’le aralarında şu atışma geçer:
Emin Sazak:
– “Köylere giden enstitü mezunları kendilerini birer Atatürk sanıyorlar!”
Hasan Âli Yücel:
“Bu çocukların her birinin birer Atatürk olması temenni edilir!”
Emin Sazak, “Ben bineceğim eşeğin benden akıllı olmasını istemem!” söylemini sık sık tekrarlayarak Türk köylüsünü aşağılardı..
Köy Enstitüsü karşıtlığını şöyle ifade etmişti:
“Padişah devirdik, halife kovduk, şapka giydik, Latin harflerini kabullendik, tekkeyi kapattık, bazı gerekçelerle varlık vergisini kabul ettik, fakat bunu kabul edemiyorum!”

MEHMET EMİN SOYSAL

1906’da Elbistan’da doğdu, 30.05.1970’de Maraş’ta öldü.
Felsefe öğretmenliği, yazarlık yaptı.
İki dönem CHP’den Maraş milletvekili oldu.
Köy Enstitülerinde müdürlük yaptı. Görevi kötüye kullanmaktan görevden uzaklaştırıldı.
Köy Enstitülerinin kuruluş amaçlarından uzaklaşmış olduğunu iddia ederek enstitülere karşı çıktı.
Köy Enstitülerinin kapatılması için çalışanlarla birlik oldu.

ABİDİN POTOĞLU

1924-1945 sürecinde Sivrihisar, Eskişehir belediye başkanlığı yaptı.
1946’da CHP’den Eskişehir milletvekili oldu.
05.08.1946-24.03.1950 sürecinde Demokrat Parti’den milletvekili seçildi.
Köy Enstitülerinde yetişecek Türk köylü çocuklarını devlet için tehlikeli görüyordu!
1943’de şöyle diyordu:
“Köy Enstitülüler yetiştiklerinde kafamızı kesecekler!”

Değerli Dostlar;
Halkımızın tümünün, ama özellikle de gençlerimizin bilmesi gereken sarsıcı bilgileri vermeyi sürdüreceğim.
Türk halkına, daha doğrusu TÜRK’e yapılan ihanetler hem çok boyutlu hem de çok yaygındır.
Acıtsa da gerçeklerle yüzleşmek zorundayız…

Yılmaz Dikbaş
12 Aralık 2020, Cumartesi
0532 233 31 52

Bir Cevap Yazın Ya Da Yorumda Bulunun