Atatürk Milliyetçiliğini Anladığım An

Bu yaz Yunanistan’a, hani denizleri aşıp, yakıp yıkarak Anadolu içlerine kadar ilerleyen ancak; haklı ve onurlu bir savaşla atalarımızın denize döktüğü Yunanlıların memleketine, arabayla kısa bir tatil yaptık. Güvenle girdik […]

Mihail Aleksandroviç Bakunin

Mihail Aleksandroviç’in ‘Devlet ve Anarşi’ kitabında, kendini devrimci anarşist olarak tanımlayan Bakunin’in devlet ile ilgili düşüncelerine bakıldığında ise, devletin varlığının tahakküm ve dolayısıyla köleliği kaçınılmaz kıldığı yönünde bir iddiayı savunduğu […]