Yönel Değer Önermesi

Dedim ki Biraz evren, biraz aile, biraz sezgi Modernizmin her halidir elbet   Yücel’lerden Kayıran’a   (sözlüğe ek not: Yönel Değer Önermesi; ses ve ışık oluştuğu andan çözülüp dağıldığı yere […]

Dogmatizm

Dogmatizm, belli birtakım dogmaların doğru, geçerli ve gerçek olduğuna inanmayı, onlara bağlanmayı ve ona göre tavır geliştirip, davranmayı ifade edenlerdir. Dogmatizm kısa ve öz olarak ifade edersek, sorgulanmamış herhangi bir […]

Bilmek Nasıl Mümkün Olur?

Öncelikle Aristoteles ‘in metafizik kitabından 1. Kitabın ilk paragrafındaki sözü dile getirmek istiyorum. Aristoteles “Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler.“ diyerek bilmenin sorgulanmasını dile getirir.  Biz insanlar olarak nasıl […]