Kur’an Surelerinin Türkçe İsimleri

İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’da 6236 Ayet bulunmaktadır.

İslam inancına göre, Allah’ın sözleri olan Ayetler, Peygamber Hz. Muhammed’e, Melek Cebrail tarafından ve Vahiy yoluyla gönderilmiştir.

570-632 yıllarında yaşayan, 40 yaşında Peygamber olan Hz. Muhammed’in döneminde Kur’an’ın tamamı yazılı bir kitap haline getirilmemiştir.

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra dini lider olan dört halifeden Hz. Osman (644-656) döneminde, Kur’an yazılı kitap haline getirilmiştir.

Değerli Dostlar,
Kur’an’daki 6236 Ayet ya konularına ya da indirildikleri zamana göre kümelere ayrılmıştır. Bu kümelere SURE adı verilmiştir.

Kur’an’da 114 Ayet Kümesi, yani Sure bulunmaktadır.

Sure isimleri, Kur’an’ın yazılımı sırasında Araplar tarafından verilmiştir.
Bunun anlamı şudur: Arapça Sure isimleri, Allah’ın sözleri değildir!

İslam inancına göre, Allah’ın sözleri olan Ayetler, kutsaldır.
Ancak, Allah’ın sözleri olmayan, Araplar tarafından yakıştırılan Sure isimleri kutsal değildir!

Değerli Dostlar,
Çok ilginçtir, Kur’an Tefsirini, Kur’an’ın Anlamını, Kur’an’ın Türkçe çevirisini yapan şu ünlü yazarlar, Sure isimlerinin Türkçelerini yazmamış, Arapça isimleri vermişlerdir:
Elmalılı Hamdi Yazır, Prof. Dr. Süleyman Ateş,, Prof. Dr. Hasan Elih, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk.
Bu ünlü kişilerin Sure isimlerini Türkçe vermeyişi, Surelerin Arapça isimlerinin de Allah’ın sözleri olduğu algısını yaratmıştır!

Değerli Dostlar,
Araplar tarafından verilen Arapça Sure isimlerinin Türkçe karşılıklarını veriyorum:
ARAPÇA SURE İSMİ…………………..TÜRKÇE SURE İSMİ
1. Fatiha ………………………………………. Açılış
2. Bakara ……………………………………… Sığır
3. Âli İmran ……………………………………İmran Ailesi
4. Nisa……………………………………………Kadın
5. Maide…………………………………………Sofra
6. En’Am ……………………………………….Davar
7. Araf ……………………………………………Orta Yer
8. Enfal ………………………………………….Ganimetler
9. Tevbe …………………………………………Tövbe
10. Yunus ……………………………………….Yunus
11. Hud …………………………………………..Hud
12. Yusuf …………………………………………Yusuf
13. Rad ……………………………………………Gök Gürültüsü
14. İbrahim ………………………………………İbrahim
15. Hicr …………………………………………….Hicr
16. Nahl ……………………………………………Bal Arısı
17. İsra ……………………………………………..Gece Yürüyüşü
18. Kehf …………………………………………….Mağara
19. Meryem ……………………………………….Meryem
20. Ta-Ha ………………………………………….Ta-Ha
21. Enbiya ………………………………………….Peygamber
22. Hac ………………………………………………Hac
23. Müminin ……………………………………….İnananlar
24. Nur ……………………………………………….Işık
25. Furkan …………………………………………..İyiyi KötüyüAyıran
26. Şuara …………………………………………….Şairler
27. Neml ……………………………………………..Karınca
28. Kasas …………………………………………….Tarihi Olaylar
29. Ankebut …………………………………………Dişi Örümcek
30. Rum ………………………………………………Romalılar
31. Lokman…………………………………………..Lokman
32. Secde………………………………………………Secde
33. Ahzap …………………………………………….Karşıtlar
34. Sebe ……………………………………………….Sebe
35. Fatır ……………………………………………….Yaratan
36. Ya-Sin …………………………………………….Ya-Sin
37. Saffat ……………………………………………..Dizinler
38. Sad ………………………………………………..Sad
39. Zümer ……………………………………………Topluluklar
40. Mümin …………………………………………..İnanan
41. Fussilet …………………………………………..Açıklanmış
42. Şura ……………………………………………….Danışma
43. Zühruf ……………………………………………Gösteriş
44. Dühan …………………………………………….Duman
45. Casiye ……………………………………………..Diz Çöküş
46. Ahkaf ………………………………………………Kum Tepeleri
47. Muhammed ……………………………………..Muhammed
48. Fetih ……………………………………………….Fethetmek
49. Hucurat …………………………………………..Odalar
50. Kaf ………………………………………………….Kaf
51. Zariyat ……………………………………………..Rüzgarlar
52. Tur ………………………………………………….Sina Dağı
53. Necm ……………………………………………….Yıldız
54. Kamer ………………………………………………Ay
55. Rahman ……………………………………………Merhametli
56. Vakıa ……………………………………………….Olay
57. Hadid ………………………………………………Demir
58. Mücadile ………………………………………….Tartışma
59. Haşr ………………………………………………..Yığınak
60. Mümtehime ……………………………………..Sorgulanan
61. Saff …………………………………………………..Saf Tutma
62. Cumua ……………………………………………..Cuma (Toplanma)
63. Münafıkın …………………………………………İkiyüzlüler
64. Teğabün ……………………………………………Aldanış
65. Talak ………………………………………………..Boşanma
66. Tahrim ……………………………………………..Yasaklama
67. Mülk …………………………………………………Yönetim
68. Kalem ……………………………………………….Kalem
69. Hakka ……………………………………………….Gerçekleşen
70. Mearic ………………………………………………Yükseliş Yolları
71. Nuh …………………………………………………..Nuh
72. Cin ……………………………………………………Cin
73. Müzzemmil ……………………………………….Bürnen
74. Müddenir ………………………………………….Gizlenen
75. Kıyamet …………………………………………….Diriliş
76. İnsan ………………………………………………..İnsan
77. Mürselat ……………………………………………Gönderilenler
78. Nebe …………………………………………………Haber
79. Naziat ………………………………………………Söküp Çıkaranlar
80. Abese ………………………………………………Surat Asma
81. Tekvir ………………………………………………Dolama
82. İnfitar …………………………………………….. Yarılma
83. Mütaffifin ………………………………………..Kandırılanlar
84. İnşikak …………………………………………….Parçalanma
85. Büruc ………………………………………………Burçlar
86. Tarık ……………………………………………….Delip Geçen
87. A’la ………………………………………………….Yüce
88. Gaşiye ……………………………………………..Kuşatan
89. Fecr …………………………………………………Tan Vakti
90. Beled ……………………………………………….Şehir
91. Şems ………………………………………………..Güneş
92. Leyl …………………………………………………Gece
93. Duha ……………………………………………….Kuşluk Vakti
94. İnşirah …………………………………………….Ferahlık
95. Tın …………………………………………………..İncir
96. Alak …………………………………………………Asılıp Tutunan
97.. Kadir ………………………………………………Kudret
98. Beyine ……………………………………………..Kanıt
99. Zizal ………………………………………………..Deprem
100. Adiyat ……………………………………………Nefes Nefese Anlatanlar
101. Karia ……………………………………………..Şiddetli Sel
102. Tekasür ………………………………………….Çokluk Yarışı
103. Asr ………………………………………………..Zaman
104. Hüzeme …………………………………………Dedikoducu
105. Fil ………………………………………………….Fil
106. Kureyş ……………………………………………Kureyş Toplumu
107. Maun ……………………………………………..Yardımlaşma
108. Kevser …………………………………………….Bolca Güzellik
109. Kâfirun …………………………………………..İnkarcılar
110. Nasr ……………………………………………….Yardım
111. Tebbet …………………………………………….Diken
112. İhlas ………………………………………………Allah’ın Birliği
113. Felak ………………………………………………Yarark Çıkarmak
114. Nas …………………………………………………İnsanlar

Değerli Dostlar,
Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’tır.
Tüm Yahudiler Tevrat’ı kendi dillerinde okuyup öğrenirler.

Hıristiyanların kutsal kitabı İncil’dir.
Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, İsveçliler, Finler, Yunanlar, kısacası tüm Hıristiyanlar İncil’i kendi dillerinde okuyup öğrenirler.

Dünyada, İslam’ın kutsal kitabı Kur’an’ı kendi dilinde okuyup öğrenemeyen tek halk, Müslüman Türklerdir.

1950 yılından beri, yani 71 yıldır Müslüman Türklerin Kur’an’ı Türkçe öğrenmesi engellenmiş, yasaklanmıştır!

600 yıl süren Osmanlı Padişahlığı döneminde olduğu gibi, günümüzde de Müslüman Türk çocuklarına Kur’an Kurslarında, Arapça Kur’an ezberletilmektedir! Yani, Müslüman Türk çocukları Arapça öten papağanlara dönüştürülmektedir!

Son 71 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen muhalefet partilerinin hiçbirisi bu işkenceye karşı çıkmamıştır!

Atatürk’ün partisi olarak nitelenen CHP’nin de hiçbir milletvekili bu yıkıma karşı durmamıştır!

Tam Bağımsız Türkiye isteyenlerin her şeyden önce dillerine, yani Türkçeye sahip çıkmaları gerekmez mi?

Dilimizi eylemli olarak sahiplenmeyen yöneticilere, bilim insanlarına, sanat insanlarına, sözde aydınlara saygı duyabilir miyiz?

Kur’an’ı Arapça ezberlesin diye çocuklarını; soyları sopları, bilgi düzeyleri bilinmeyen, ahlâkları karanlık hocalara teslim eden ana babaları hoş görebilir misiniz?

ABD-AB Emperyalizmine karşı olduklarını söyleyip Arapların Kültür Emperyalizmine sessiz kalanların dürüstlüğüne inanabilir misiniz?

Yılmaz Dikbaş
04 Mart 2021, Perşembe
0532 233 31 52

One thought on “Kur’an Surelerinin Türkçe İsimleri

  1. tüm yazılarınızı severek okuyorum Özellikle GELİN YÜZLEŞELİM eseriniz çok taşları oynatmış yerinden. Daha önce yanılmıyorsam İzmir Kitap Fuarından BERFİN Standında görüşmüştük Kaleminize sağlık

Bir Cevap Yazın Ya Da Yorumda Bulunun