İmam Gazali: Bir Hadis Uydurukçusu

Hz. Muhammed’in ölümünden 426 yıl sonra, 1058 yılında Horasan’ın Tus şehrinde doğdu. 53 yaşındayken 1111 yılında Tus’ta öldü. Gazali; İranlı İslam âlimi, mutasavvıf ve müderris olarak ünlenmiştir. Gazali; akla ve […]

Arapça Kutsal Bir Dil Değildir!

İslam dininin kutsal kitabı Kuran, Hz. Muhammed’e Arapça inmiştir. Çünkü Hz. Muhammed bir Arap’tı. Arapça inmeyip de yabancı bir dilde mi inecekti? Nitekim Kuran’da bir ayet bu konuya açıklık getirir. […]

Kuran’da Arapça Olmayan Yüzlerce Sözcük Var

Kuran’da Arapça olmayan yüzlerce yabancı sözcük bulunmaktadır. Şaşırtıcıdır, “Kuran” sözcüğü bile Arapça değildir. Bu sözcüğün aslında Aramiceden geldiği söylenilmektedir. Aramice; İsa’dan önce, M.Ö. 900 yılından itibaren bugünkü Suriye, İsrail ve […]

Hz Muhammed 9 Yaşındaki Ayşe ile Evlenmiş

İslam dinin kutsal kitabı Kuran’dır. Kuran’ın ayetlerinde, her şeyin açık-seçik ve eksiksiz olarak anlatılmış olduğu yazılıdır. Arap İslam Devleti Abbasiler (750–1258) sürecinde ortaya “Hadis Yazıcıları” çıkmıştır. En ünlüleri Buhari, Müslim, […]

Hz Muhammed Türk Düşmanıymış

İslam peygamberi Hz. Muhammed’in 632 yılında ölümünden sonra Müslümanların başına sırasıyla dört halife geçmiş, şu sürelerde görev yapmışlardır: Hz. Ebubekir (632–634), Hz. Ömer (634–644), Hz. Osman (644–656) ve Hz. Ali […]

Peygamberin Okuma Yazma Bilmediği Yalanı

Yaklaşık bin dört yüz yıldır İslam dünyasının sözde âlimleri Hz. Muhammed’in okuma yazma bilmediği yalanını yayıp durdular. Türkiye’de de altı yüz yıldan fazladır mezhepçi ve tarikatçı dinci yobazlar aynı yalana […]

Hz Muhammed Üfürükçüymüş!

Hadislerde Hz. Muhammed’in birçok hastayı “üfürükle” ve “tükürükle” tedavi ettiği anlatılmaktadır. Tedavi ettikleri arasında, damadı Hz. Ali de bulunmaktadır. İşte, ünlü hadis üreticisi Buhari’den bir hadis: “Hz. Muhammed – Ali […]

Melekler Peygambere Kalp Ameliyatı Yapmış

Bu yazımda anlatacaklarım İslam’da sağlam kabul edilen kaynaklarda geçiyor. Örneğin, en başta Buhari ve Müslim’in hadislerinde yer alıyor. Bu hadislere göre, İslam peygamberi Hz. Muhammed’e, melekler en az beş kez […]

Cennet Müjdesi Alanlar

Buhari, Müslim, Tirmizi ve Ebu Davud gibi ünlü hadis yazıcıları ile Ahmed. b. Hanbel gibi mezhep önderi imamlar, Hz. Muhammed’in eşleri ve çocukları dışında 10 sahabenin hayattayken cennetle müjdelenmiş olduğunu […]

Peygamberin Vasiyetini Yazması Engellenmiş

Önce İslam’ın kutsal kitabı Kuran’dan birkaç ayeti paylaşalım. En’am Suresi, 38. Ayet: “Biz Kitap’ta herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık.” Her konunun eksiksiz olarak Kuran’da anlatılmış olduğunun […]