Bazı Doğaüstü Deneyler (1)

Bu yazımızda bazı bilim adamları yada filozofların yaptığı deneylere göz atacağız. Dini düşünceler epistemolojide uzun zamandır rol oynamaktadır. Özellikle teolojik düşünce deneyleri, bilimlerde çok çeşitli durumlarda etkili olmuştur. Bunlardan bazıları […]

Her Şey Koca Bir ‘Sıfır’dan İbaret! (2)

Tasavvufa göre Tanrı (1) birdir (varlığı temsil eder), çünkü Tanrı’nın dışındaki varlıklar (0) sıfır kabul edilir. Tanrı varlığı ve var olmayı sembolize ederken, diğer varlıklar ise yokluğu ve yokluktan var […]

‘Atom’un Yapısı, Süreçleri ve Kuantum Atom Teorisi

Atom kelimesini ilk kullanan filozof Demokritos’tur. Demokritos, maddenin en küçük yapı biriminin atom olduğunu belirtmiştir. Hatta her şeyin atomlardan meydana geldiğini, ayrıca atomu bir töz olarak ele alan ilk filozoftur. […]

Her Şey Koca Bir ‘Sıfır’dan İbaret! (1)

‘Sıfır’ hakkında öğrendiklerimizi derledim. Sıfır sayısı veya rakamı, nötr ya da başlangıç diye düşündüğümüz sıfır, tüm sayı ve rakamların en çok özelliğe sahip olanıdır. Sıfır sayısı “0” şekli (simgesi) ile […]

Matematiğin Alfabesi

Düşüncenin tümden gelimli bir işletim yolu ile sayılar, geometrik şekiller, fonksiyonlar, uzay gibi soyut varlıkların özelliklerini ve bunların arasında kurulan ilişkileri inceleyen bilim gurubu; yani “bilimlerin kraliçesi” olarak kabul edilen […]