Mehmet Rauf ve Yazdığı İki Kitabı…

Cumhuriyet öncesi… Servet-i Fünun ekibinden dikkat çeken yazarımız Mehmet Rauf… İlk psikolojik romanımız Eylül‘ün yazarı. Yazarımız, Eylül romanında Süreyya’nın karısı Suat ve yeğeni Necip arasında geçen aşk hikayesi üzerinden psikolojik […]

Aristoteles (5)

Aristoteles’in felsefesi bize öğrencilerinin tuttuğu notlardan ulaşmıştır. Bu notlar bir aşamada birkaç yüzyıl boyunca bir mahzende kilit altında kalmış ve ancak Romalı bir kitap koleksiyoncusunun bunları satın almasıyla gün yüzüne […]

Aristoteles (4)

Polis’in ereği yurttaşları için en iyi yaşama tarzını sağlamaktır: Polis hukukun üstünlüğünü insanların yönetiminin üstünde tutmalı, yani rasyonel biçimde oluşturulmalıdır. Ama insanların amaçlarının farklı farklı olabileceğini kabul ederek bu ifadesini […]

Aristoteles (3)

Değişim gereklidir ve her nesneye içkindir. Bir metal parçası bir heykele dönüşebilir, yani bir insan biçimini alabilir. Müzisyen müzikle ilgili bir insan haline gelir. Her bir nesnenin ve nesne parçasının […]

Aristoteles (2)

Algılama sürecinde şeyleri birlikte kategorilere/gruplara ayırırız. Gruplandırma sürecinde ise işin içine dolaysız biçimde mantık girer. Aristoteles bu noktada işin içine tasım türü argümanları sokar (bütün a’ler b’dir; bütün b’ler c’dir; […]

Analitik Felsefe

Özellikle 20. yüzyılda Oxford’da çalışan felsefecilerin, Russell’dan başlayarak, Wittgenstein ve Moore’un çalışmalarından geçerek felsefeye ilişkin benimsediği yaklaşıma verilen ad analitik felsefe olmuştur. Burada önemli olan, konuştuğumuz her şeyin, daha anlamlı […]

Aristoteles (1)

Platon’un en iyi öğrencisi ve Büyük İskender’in delikanlılık çağında hocası olarak da ün kazanan Aristoteles, Platon ile birlikte, Batı felsefe geleneğinin, 13. yüzyılda Skolastik düşünceye akan ve hâlâ önemini ve […]

Pyotr Alekseyeviç Kropotkin (3)

Rus toplumsal-siyasal düşüncesinde devlet karşıtlığı (antie-tatizm) geleneği, Rus tarihinin yeterince araştırılmamış sayfalarından önemli bir kesimi oluşturur. “Devlet”le “toprak” ya da başka bir deyişle “hükümet”le “halk” karşıtlığı gerçeği üzerine, bu köklü […]

Pyotr Alekseyeviç Kropotkin (1)

Benim de çok sevdiğim düşünceleri ile radikal olan Kropotkin’in kendi kitabı olan ‘Ekmeğin Fethi’nden sizler için altını çizdiğim bazı alıntıları vererek, onu anarşist ideolojisini anlatmaya çalışacağım. Bu yazıyı seriler halinde […]