Marmeladov

Suç Ve Ceza, Dostoyevski’nin yazdığı roman. Romancı olarak çok sevdiğim bir yazar.Tüm romanlarını okudum. Çok da kitap okudum. Roman kahramanları hep ilgimi çekmiştir. Bazen, bir roman kahramanının yerine geçip hayaller […]

Bir Sabahattin Ali Yalnızlığı

”Kalabalık beni sahiden sıktı. Ben iki de bir de böyle oluyorum. Bazen bütün insanları boyunlarına sarılıp öpecek kadar seviyorum, bazen de hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Bu nefret filan değil.. İnsanlardan […]

İlk Türk Kadın Gazetecimiz

Selma Rıza Feraceli (1872-1931) Bu topraklarda gazeteci olabilmek hem de İlk Türk kadın gazeteci olarak anıla bilmek… Tabi ki Tanzimat dönemi için imkansız! İmkansız olan bu topraklarda olması yoksa Türk […]

İmam Gazali: Bir Hadis Uydurukçusu

Hz. Muhammed’in ölümünden 426 yıl sonra, 1058 yılında Horasan’ın Tus şehrinde doğdu. 53 yaşındayken 1111 yılında Tus’ta öldü. Gazali; İranlı İslam âlimi, mutasavvıf ve müderris olarak ünlenmiştir. Gazali; akla ve […]

Kuran’da Arapça Olmayan Yüzlerce Sözcük Var

Kuran’da Arapça olmayan yüzlerce yabancı sözcük bulunmaktadır. Şaşırtıcıdır, “Kuran” sözcüğü bile Arapça değildir. Bu sözcüğün aslında Aramiceden geldiği söylenilmektedir. Aramice; İsa’dan önce, M.Ö. 900 yılından itibaren bugünkü Suriye, İsrail ve […]

Hz Muhammed Üfürükçüymüş!

Hadislerde Hz. Muhammed’in birçok hastayı “üfürükle” ve “tükürükle” tedavi ettiği anlatılmaktadır. Tedavi ettikleri arasında, damadı Hz. Ali de bulunmaktadır. İşte, ünlü hadis üreticisi Buhari’den bir hadis: “Hz. Muhammed – Ali […]

Cennet Müjdesi Alanlar

Buhari, Müslim, Tirmizi ve Ebu Davud gibi ünlü hadis yazıcıları ile Ahmed. b. Hanbel gibi mezhep önderi imamlar, Hz. Muhammed’in eşleri ve çocukları dışında 10 sahabenin hayattayken cennetle müjdelenmiş olduğunu […]

Ulusalcılar Beş On Kişi Bile Olsalar

Almanlarla beraber Birinci Dünya Savaşına giren Osmanlı Devleti, savaştan yenik çıkar ve 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi ile silahları bırakır. Bu antlaşmayı bahane eden düşman devletler, başta İngiltere, İtalya ve […]