Gölgelerin Sınırında

Evren akıllı, karanlığın içinde dünyaya bakıyordu. Her insanın içine ve dışına gölge yerleştirmişti. Buna rağmen hız da kazanmıştı; her insan yaratıldığında bu hızı artıyordu. İnsan ise zaman ve yer çekimi […]

Ateizm Adına İnsan Öldürülebilir Mi?

Ateist komünistlerin işlediği insanlığa karşı bariz suçları görmezden gelsek bile, Ateizm; Fransız Devrimi’nin yıkımı incelenerek kınanacaktır. 1. Bu tamamen saçma bir argüman değilse, aptalca. Herhangi bir ve tüm terapistlerin olumsuz eylemleri […]

Ateizm Gerekçeleri (7)

Karl Marx, dinin bir yanılsama olduğunu düşündü, arka planda duran gerçek bir Tanrı ya da doğaüstü gerçeklik yoktu. Din, insan topluluklarının değişmesini engelleyen bir güçtü. Marx, dinin sosyal bir kurum olduğuna […]

Ateizm Gerekçeleri (6)

Psikologlar, uzun zamandır bütün toplumlarda var olan bir şey olarak dinden etkilenmiştir. ‘Dinin’ aslında Tanrı’nın veya tanrıların varlığına bir cevaptan ziyade çeşitli psikolojik dürtülere verilen bir isim olup olmadığını soruyorlar. […]

Ateizm Gerekçeleri (5)

Bazı filozoflar, dini dilin hiçbir şey ifade etmediğini ve bu nedenle Tanrı’nın var olup olmadığını sormanın bir anlamı olmadığını düşünüyor. “Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı” gibi bir cümlenin ne […]

Ateizm Gerekçeleri (4)

Her ne kadar bilimsel keşif daha fazla açıklamaya başlasa da, çok sayıda insanın daha az dindar olmasına neden olmadı. Hatta çoğu – muhtemelen çoğu – bilim insanının hala evrende Tanrı […]

Ateizm Gerekçeleri (3)

Eskiler için Tanrı, evrenin çalışmasını sağlayan gücü sağladı ve Tanrı, evrenin çalıştığı ve insanların yaşadığı yapıyı sağladı. Bunun gibi fikirler modern astrolojide varlığını sürdürmektedir. Birçok insan, yaşamlarının bir şekilde cennetsel vücutların […]

Ateizm Gerekçeleri (2)

Kötülüğün varlığı, tamamen iyi olan ve her şeyi yapabilen bir Tanrı’nın varlığına aykırı görünüyor. Argüman şöyle devam eder: Çoğu din, Tanrı’nın tamamen iyi olduğunu, her şeyi bildiğini ve çok güçlü […]

Bilincin Sorgulaması

Bu yazımızda bilinç üzerine bir sorgulama, belki bilinci anlama, yani bilinç hakkında sorular sormaktır. İlk olarak yazıya geçmeden önce sizlere standart bir bilinç tanımını verip, bu tanım üzerinden materyalist felsefeye […]

Bilim, Bilgi Midir?

Bu yazımızda başlıktan anlaşıldığı gibi “bilim bilgi demektir” cümlesinin epistemoloji  yani  bilgi felsefesinin en kapsamlı sözünü incelemek istiyorum. Basit birkaç soru ile  başlamak istiyorum… Bilim bilgi demek ise, her bilgi […]