İslamsız Müslüman!

Yoksulu doyurmayan, Yetime el uzatmayan, Masumun hakkını aramayan, Yaşlıya hürmet, küçüğe şefkat beslemeyen, Yolda kalmışa yardım etmeyen, Muhtaç olanın muhtacını gidermeyen, Kadınları aşağılayan, taciz eden, hor gören ve zalime baş […]

Bazı Doğaüstü Deneyler (7)

Daha liberal bir metodoloji için en basit argümanlardan biri, ilk prensiplerin kanıtlanamayacağı gerçeğidir (soruya yalvarmadan), bu nedenle, bütün matematiksel kanıtlarımızın ispatlara dayanmasını talep etmek umutsuzdur. Matematiksel yanılabilirlik için başka bir argüman […]

Bazı Doğaüstü Deneyler (6)

  Teorem  1. Sınırsız sayıda asal sayı vardır. Kanıt. Diyelim ki sadece çok sayıda asal sayı var. Dolayısıyla, en yüksek bir p var .Let q = (2 × 3 × 5 × 7 × … × p ) […]

Bazı Doğaüstü Deneyler (5)

Tüm bunların neticesinde, bazı fiziklerin kesin, bazıları ise kesin değildir ve ikincisi hakkında aynı eski ampirik, yanılabilir, endüktif şekilde öğrenmeye devam edeceğiz. Neden her yerde QM’nin kesinliğini talep etmiyorsunuz? Gerekirse, bunu yapmama […]

Bazı Doğaüstü Deneyler (4)

Newton ve Leibniz gibi 17. yüzyıldaki dindarlar için, Tanrı’yı ​​fiziğin temellerine çağırmak felsefi olarak doğal ve kabul edilebilir görünecekti. Ancak, Leibniz’in uzay ve zaman hakkındaki düşüncelerinde işte bazı sezgisel simetri kavramına […]

Bazı Doğaüstü Deneyler (3)

Tam olarak aynı düşünceler zamanla gündeme getirilebilir. Tanrı neden bir milyon yıl önce veya bir gün sonra olabileceği zaman, evreni yaptığı belirli (mutlak) zamanda yaptı? Yeterli Sebep Prensibi ve mutlak zamanın doğası […]

Bazı Doğaüstü Deneyler (2)

Samuel Clarke ve Leibniz arasındaki yazışma, tüm zamanların en büyük bilimsel değiş tokuşlarından biridir. Clarke, Newton’un yakın bir üyesiydi ve Newton’un döviz bürosu tarafında büyük bir eli olduğuna inanılıyor. Leibniz […]

Bazı Doğaüstü Deneyler (1)

Bu yazımızda bazı bilim adamları yada filozofların yaptığı deneylere göz atacağız. Dini düşünceler epistemolojide uzun zamandır rol oynamaktadır. Özellikle teolojik düşünce deneyleri, bilimlerde çok çeşitli durumlarda etkili olmuştur. Bunlardan bazıları […]

Dünya’nın İlk Yazarı “Ay Rahibesi” Enheduanna

“Onun kompozisyonları, modern zamanlarda yeniden keşfedilmesine rağmen, yüzyıllar boyunca dilek duası modelleri biçiminde yaşamaya devam etti. Babilliler aracılığıyla, İbranice yazılan İncil’i ve Yunan Homeros’un ilahilerini ve dualarını etkilemiş ve ilham […]

Mehmet Şevket Eygi, Ne Diyordu?

Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi’nin vefat ettiğini sanırım, artık herkes duymuştur! Hele de Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabutunu taşıyıp mezar başında Ya-Sin okuduktan sonra. Mehmet Şevket Eygi Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi […]