Cennet Müjdesi Alanlar

Buhari, Müslim, Tirmizi ve Ebu Davud gibi ünlü hadis yazıcıları ile Ahmed. b. Hanbel gibi mezhep önderi imamlar, Hz. Muhammed’in eşleri ve çocukları dışında 10 sahabenin hayattayken cennetle müjdelenmiş olduğunu […]

Peygamberin Vasiyetini Yazması Engellenmiş

Önce İslam’ın kutsal kitabı Kuran’dan birkaç ayeti paylaşalım. En’am Suresi, 38. Ayet: “Biz Kitap’ta herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık.” Her konunun eksiksiz olarak Kuran’da anlatılmış olduğunun […]

Hz Muhammed’in İdrarını, Kanını İçenler

Deve idrarının her tür hastalığa şifa olduğunu anlatanları medyada izlediniz, gördünüz, duydunuz. Bu tür iddialara şaşanlar, yadırgayanlar olmuştur. Oysa bu tür iddialar hiçte yeni değildir. Bu tür söylemler bin yıldan […]

Eski Türklerde Kadının Yeri

İslam peygamberi Hz. Muhammed 610 yılında, yani 40 yaşındayken Allah’tan vahiy yoluyla Kuran’ın ayetlerini almaya başlamıştır. Hz. Muhammed, 632 yılında ölünceye kadar İslam dinini yaymıştır. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra Müslümanların […]

“Bütün Tarikatları Kaldırdım”

Bundan tam 95 yıl önce bugün, 30 Kasım 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çıkarılan bir yasa ile tarikatlar, tekkeler ve zaviyeler kapatıldı. Sonradan bu yasa, T.C. Anayasası’nın 174. […]

Osmanlı Padişahları Ne Kadar Müslüman?

İslam’ın beş şartı: 1. Şehâdet etmek 2. Namaz Kılmak 3. Zekât vermek 4. Oruç tutmak 5. Hacca gitmek • Osmanlı padişahlarının hiçbiri hacca gitmedi. • Osmanlı padişahlarının oruç tutup tutmadığı […]

Abdülhamit Ahlakı

Özgün belgelere dayanarak Osmanlı tarihini yazan Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal anlatıyor: Sultan 2. Abdülhamit’in baskı döneminde ahlâk bozukluğu, önceki devirlere göre çok daha yaygınlaşmıştı. Kölelik ruhu, korku ve […]

Yedi Alamet

1. ALAMET: Varoluş Babil yıkıldı; ölüm doğum sancısında İnliyor hummalar içinde Ve biliyor dans edeceğini zamanı gelince Babil yıkıldı; cehennemden bir kıvılcım Çaldım altın tapınağına ruhumun Sürgününde alacakaranlığın şimdi Babil […]

Şeb-i Arus

1207 yılında Horasan’ın Belh yöresinde doğan Farslı şair Mevlana, 21 yaşındayken babası ile birlikte Konya’ya gelir. Mevlana’nın en ünlü yapıtı, Farsça yazdığı altı ciltlik şiir kitabı Mesnevi’dir. Farsça bilmeyen Türkler, […]