Canan Binti Kaftancı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ATATÜRK demiyor! Bunun gerekçesini bozuk bir Türkçeyle şöyle gevelemiş:

“Kişilerin isimlerinden söz ederken belirli alışkanlıklarla bunların özel adlarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum.”

Değerli Dostlar,
24 Kasım 1934’te Türkiye Büyük Millet Meclisi aldığı bir kararla Mustafa Kemal’e “ATATÜRK” soyadını verdi.
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün nüfus cüzdanında soyadı “ATATÜRK” olarak yazılıdır.
Tüm dünyanın saygı duyduğu Büyük Devrimci ATATÜRK’ün değil, sıradan bir vatandaşın bile soyadını anmayı reddedebilir, yok sayabilir misiniz?
CHP’li Canan Kaftancıoğlu neden böyle yapıyor?
Sanırım Canan Hanım, kendi adının soyadının, bundan böyle doğru yazılmasını istiyor! İşte, ben burada onu yapıyor ve Canan Hanım’ın gerçek adını soyadını yazıyorum:
CANAN BİNTİ KAFTANCI.
Eğitimsiz bırakıldığı için Osmanlı Tarihini bilmeyenlere bunun açıklamasını yapmam gerekiyor.

Değerli Dostlar,
Osmanlı dönemindeki saldırı savaşlarında esir alınanlar köle olarak satılmak üzere Payitaht’a yani Başkent’e getirilir, güzel ve genç kız ve kadınlar ayrılıp Saray’a gönderilirdi. Bu Avrupalı Hıristiyan/Yahudi genç ve güzel kız/ kadınların, Sarayın Haremine sokulmadan önce kayıtları yapılırdı. Kayıtlarda, bu kölelerin gerçek adları yer almazdı! Kimse kölelere gerçek adlarının soyadlarının ne olduğunu sormazdı bile! Onlara bir Türk adı ve soyadı verilirdi. Verilen soyadlarının yani baba adlarının çoğu ‘Abdullah’ olurdu!
Sizlere gerçek bir örnek vererek bunu açıklayayım.
Fatih Sultan Mehmet’in annesi, Hıristiyan bir köleydi.
Sultan Fatih’in babası Sultan 2. Murat’ın haremindeki cariyelerden biri olan Fatih’in annesinin adı kayıtlara, “Hüma binti Abdullah” yani “Abdullah kızı Hüma” olarak geçmişti. Bu ifade onun, mühtedi (İslamiyet’i sonradan kabul eden) olduğunun göstergesiydi.
Bazı batı kaynaklarında Fatih’in annesinin Fransız olduğu, bazı batılı kaynaklarda ise Fransız asıllı bir Yahudi olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır. Tarihçi Babinger ve araştırmacı yazar Lord Kinross’a göre Fatih’in annesi, gayrimüslim bir köledir.
Dünyaca ünlü Türk tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’a göre, cariye ve Hıristiyan’dı.

Değerli Dostlar,
Fatih Sultan Mehmet’in annesinin adı soyadı olan “Hüma binti Abdullah” ı örnek alarak, CHP’li Canan Hanım’ın adını soyadını “CANAN BİNTİ KAFTANCI” olarak yazıyor ve bundan böyle kendisini bu adla anacağımı bildiriyorum…

Yılmaz Dikbaş
24 Eylül 2020, Perşembe
0532 233 31 52

Bir Cevap Yazın Ya Da Yorumda Bulunun